Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
02. 03. 2020, 06:57

Pápež si pri výbere nového sekretára Kongregácie pre východné cirkvi dal záležať

No je ťažké ubrániť sa dojmu, že ide len o prechodné riešenie.
Pápež si pri výbere nového sekretára Kongregácie pre východné cirkvi dal záležať

Giorgio Demetrio Gallaro pri stretnutí s pápežom Františkom (r. 2015). Foto: Vatican News

Doterajšieho gréckokatolíckeho eparchiálneho biskupa italoalbánskej Eparchie Piana degli Albanesi na Sicílii, Giorgia Demetria Gallara, 25. februára 2020 pápež František vymenoval za nového sekretára Kongregácie pre východné cirkvi a zároveň povýšil na kuriálneho arcibiskupa.

Gallaro sa stal pravou rukou prefekta tohto dikastéria, 76-ročného argentínskeho kardinála Leonarda Sandriho, ktorý v zmysle cirkevného práva musel po dosiahnutí 75. roku života ponúknuť svoju abdikáciu pápežovi z Argentíny. Za pápežovou ústretovosťou voči kardinálovi Sandrimu treba hľadať nielen ich spoločnú vlasť, ale aj Sandriho kompetentnosť, dobré zdravie a vitalitu.

Všimnime si, že po 54-ročnom slovenskom gréckokatolíckom arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi, ktorého 20. januára 2020 pápež František vymenoval za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie, nastúpil 72-ročný biskup Gallaro, ktorý už o tri roky bude musieť ponúknuť pápežovi svoju abdikáciu.  

Pápež si dal záležať

Giorgio Demetrio Gallaro sa narodil 16. januára 1948 v meste Pozzallo na Sicílii. Na kňazstvo sa začal pripravovať v latinskom seminári v sicílskom meste Noto. Keďže jeho rodina sa presťahovala do Kalifornie, Gallaro potom študoval v latinskom seminári v Camarillo a v roku 1972 bol vysvätený za kňaza. Následne osem rokov pôsobil ako kňaz v dvoch farnostiach východného obradu v Los Angeles.

Vyššie štúdiá Gallaro absolvoval v Ríme na Pápežskom východnom inštitúte a Pápežskej univerzite svätého Tomáša Akvinského, pričom obhájil doktorát z východného cirkevného práva a licenciát z ekumenickej teológie.  

V roku 1987 bol Giorgio Demetrio Gallaro inkardinovaný do Melchitskej (= aj v arabčine bohoslužby sláviacej) gréckokatolíckej eparchie Newton v štáte Massachussetts. Pôsobil ako profesor kanonického práva a ekumenickej teológie a sudca nielen v melchitskej eparchii Newton, ale aj v ukrajinskej eparchii Stamford v štáte Connecticut a v ruténskej archieparchii Pittsburgh v štáte Pennsylvánia.

Od roku 2011 bol Giorgio Demetrio Gallaro viceprezidentom Spoločnosti pre právo východných cirkví. V roku 2013 bol vymenovaný za konzultora Kongregácie pre východné cirkvi. 31. marca 2015 pápež František vymenoval Giorgia Demetria Gallara za biskupa italoalbánskej Eparchie degli Albanesi na Sicílii.  

Biskupská vysviacka v byzantskom obrade sa uskutočnila 28. júna 2015 v katedrále svätého Demetera v Piane degli Albanesi. Hlavným svätiteľom bol eparchiálny biskup italoalbánskej eparchie Lungro v južnom Taliansku Donato Oliverio, ktorému asistoval apoštolský exarcha gréckych gréckokatolíkov Dimitrios Salachas a newtonský melchitský eparcha Nicholas James Samra.   

Giorgio Demetrio Gallaro hovorí po taliansky a anglicky, celebruje po grécky, albánsky a arabsky. Jeho publikácie sa týkajú nielen kánonického práva, ale aj východnej kresťanskej spirituality.

Františkov dôraz na ekumenizmus

Vymenovanie Giorgia Demetria Gallara za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi má veľký ekumenický význam. Pravoslávni si vážia italoalbánskych gréckokatolíkov, pretože ich cirkevné spoločenstvo s Rímom nevzniklo skrze „úniu“.

Predkovia italoalbánskych gréckokatolíkov utekali v 15. a 16. storočí pred osmanskými dobyvateľmi ich albánskej vlasti na Sicíliu a do južného Talianska. Netreba opomenúť ani to, že počas stredoveku niektoré časti dnešného Albánska patrili k Neapolskému kráľovstvu, takže albánska aristokracia bola mnohonásobne spríbuznená a zošvagrená s neapolskými a sicílskymi aristokratickými rodinami.

Italoalbánci (= „Arberešovia“) v južnom Taliansku a na Sicílii si uchovali byzantský obrad a albánsku reč. Z ich radov vyšlo mnoho významných osobností talianskeho politického a kultúrneho života v minulosti i súčasnosti. 

Bližšie informácie o Italoalbáncoch nájdete tu.  

Odporúčame