Zvestovanie Bohorodičke – Zvestovanie Pána

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Zvestovanie Bohorodičke – Zvestovanie Pána

Na kresťanskom Východe je tento sviatok prvý raz doložený v 6. storočí, na kresťanskom Západe v 7. storočí.

Zatiaľ čo gréckokatolíci dodnes používajú pre tento sviatok názov Zvestovanie Bohorodičke, rímskokatolíci sa vzdali označenia Zvestovanie Panne Márii v prospech názvu Zvestovanie Pána (Annuntiatio Domini).  

Na kresťanskom Východe je tento sviatok prvý raz doložený v 6. storočí, na kresťanskom Západe v 7. storočí.

Deväť mesiacov pred Vianocami sa oslavuje, že archanjel Gabriel zvestoval Márii narodenie Ježiša. V Evanjeliu podľa Lukáša (1,26-38) čítame:

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel. 

V slávnosti Zvestovanie Pána sa stretá historicky i teologicky sviatok Pána s mariánskym sviatkom. Tým sa oslavuje aj význam Márie pre vtelenie Božieho syna. Obzvlášť pôsobivo sa to deje v rímskokatolíckej liturgii hodín, vo forme chválospevu v hymnuse prvých vešpier:   

Celý svet nech to uznáva, že žiť budeme odznova; vykúpenie z nás strhne zlo aj diabla neúprosného. Na Panne sa div skutkom stal, čo Izaiáš zvestoval: sám anjel jej to oznámil a Svätý Duch ju naplnil. Mária pannou ostala, keď Božie Dieťa počala; ten, čo ho vesmír nepojme, je skrytý v lone Márie. [...]

Avšak v centre slávnosti stojí zvestovanie Krista, ako to ukazuje už úvodný spev na svätej omši v Rímskom misáli:

Keď Kristus prichádzal na tento svet, povedal svojmu Otcovi: Bože, hľa, tu som a chcem plniť tvoju vôľu.

Aj v gréckokatolíckom obrade možno Zvestovanie Bohorodičke vykladať ako sviatok Krista i Bohorodičky. V tropári, 4. hlas, na Božskej liturgii východní katolíci spievajú:

Dnes je začiatok našej spásy. Dnes sa uskutočňuje večné tajomstvo: Syn Boží sa stáva Synom Panny. Gabriel zvestuje milosť Božiu. Preto aj my spolu s ním privolávajme Bohorodičke: Raduj sa, Milostiplná, Pán s tebou.

V textoch večierne sa tajomstvo Božieho vtelenia opisuje teologicky:

Anjel takto odvetil Márii: „Kde zasiahne Boh, tam ustupuje prirodzenosť. Robí veci človeku nepochopiteľné. Ver, že sú to pravdivé slová, ó, presvätá a nepoškvrnená Panna.“ Mária mu takto odpovedala. „Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Dám telo a porodím Beztelesného, aby ako všemohúci Boh znova povzniesol človeka a vrátil mu prvotnú dôstojnosť.“

V rímskokatolíckom obrade sa slávnosť Zvestovania Pána vyznačuje vlastnou prefáciou, ktorá ospevuje tajomstvo sviatku:

Lebo anjel z neba zvestoval Panne Márii, že tvoj Syn [Bože Otče] sa pôsobením Ducha Svätého stane človekom, aby spasil všetkých ľudí. Ona s vierou prijala nebeské posolstvo a s láskou nosila v nepoškvrnenom lone Ježiša Krista, ktorý splnil prisľúbenia dané vyvolenému ľudu a zjavil sa svetu ako očakávaný Vykupiteľ.

Nezvestuje sa tu jednoducho ľudské narodenie, ale vtelenie božského Loga/božského Slova pôsobením Ducha Svätého. V tejto slávnosti Rímskokatolícka cirkev vyznáva Vykupiteľa ako „pravého Boha a pravého človeka“ (modlitba dňa) a spája to s prosbou, aby získala podiel na jeho božskom živote.

 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Novinka z vydavateľstva

Na pleciach obrov

Veľké pravdy viery, ako o nich meditovali a ako ich žili cir...

Na sklade. Odosielame ihneď.

O knihe
Cena u nás: 9,27 €

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo