Katolíci a pravoslávni sa budú spoločne modliť za ochranu stvorenstva

Pápež František rozhodol o slávení Svetového dňa modlitby za ochranu stvorenstva. Konať sa bude každý rok 1. septembra, kedy sa na tento úmysel modlia aj pravoslávni veriaci.

Pápež František prijal patriarchu Bartolomeja I. krátko po svojom zvolení. 

Svoje rozhodnutie hlava Katolíckej cirkvi zverejnila v liste adresovanom kardinálom Petrovi Turksonovi, predsedovi Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, a Kurtovi Kochovi, predsedovi Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Katolícka cirkev sa tak už tohto roku pripojí ku Pravoslávnej cirkvi, ktorá od roku 1989 slávi tento deň s týmto zameraním. Ako píše Svätý Otec hneď v prvých radkoch listu, činí tak „zdieľajúc starosť o budúcnosť stvorenstva spolu s milovaným bratom patriarchom Bartolomejom a prijímajúc odporúčanie jeho zástupcu, metropolitu Pergama Ioannisa, ktoré predniesol pri prezentácii encykliky Laudato si’ o starostlivosti o spoločný dom.“

"Každoročný Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo ponúkne jednotlivým veriacim a komunitám vzácnu príležitosť obnoviť osobný záväzok k osobnému povolaniu ako správcov stvorenstva, vzdávajúc Bohu vďaku za obdivuhodné dielo, ktoré zveril našej starostlivosti, vyprosujúc si jeho pomoc pri ochrane stvorenstva a jeho milosrdenstvo pre hriechy spáchané proti svetu, v ktorom žijeme. Slávenie tohto dňa s rovnakým dátumom spolu Pravoslávnou cirkvou bude plodnou príležitosťou svedčiť o našom upevňujúcom sa spoločenstve s bratmi pravoslávnymi. Žijeme v dobe, v ktorej všetci kresťania čelia rovnakým a dôležitým úlohám, na ktoré musíme dať spoločné odpovede, aby sme boli dôveryhodnejšími a účinnejšími,“ napísal pápež František.

V liste, datovanom 6. augusta 2015 na Sviatok Premenenia Pána, sa ďalej pápež obracia menovite na kardinála Turksona, aby informoval spoločenské i cirkevné inštitúcie zodpovedné za oblasť ekológie o zriadení Svetového dňa modlitby za ochranu stvorenstva, aby bol slávený v súlade s miestnymi požiadavkami a situáciou, za účasti všetkého ľudu, a aby bol momentom modlitby, reflexie a zmeny životného štýlu. Na kardinála Kocha sa pápež František v závere listu obracia so žiadosťou rozvinúť potrebné kontakty s Ekumenickým patriarchátom a ďalšími ekumenickými inštitúciami, pre zabezpečenie toho, aby sa tento Svetový deň mohol stať znamením spoločnej cesty všetkých veriacich v Krista. 

TK KBS

Foto: TASR/AP

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo