Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
06. máj 2020

Verejné bohoslužby sú opäť povolené, niekde veriaci dostanú na omšu lístky

Hlavný hygienik SR Ján Mikas v utorok večer vydal zoznam opatrení týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb.
Verejné bohoslužby sú opäť povolené, niekde veriaci dostanú na omšu lístky

Svätá omša v Dóme sv. Alžbety v Košiciach v stredu ráno za sprísnených hygienických podmienok. Foto – TASR/František Iván

Od stredy rána sa opäť môžu konať v kostoloch bohoslužby, avšak za prísnych hygienických opatrení s obmedzeným počtom ľudí. Vyplýva to zo spojenej druhej a tretej fázy uvoľňovania opatrení, ktoré mali zabrániť šíreniu nového koronavírusu na Slovensku.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) odporúča kňazom, aby vo väčších farnostiach, ktoré majú denne dve omše, jednu z nich vyčlenili pre seniorov. Týka sa to najmä nedeľných bohoslužieb.

Zároveň pripomína, že nový koronavírus je spojený s väčším rizikom pre starších, preto odporúča, aby seniori vo vyššom veku svoju prítomnosť na bohoslužbách ešte zvážili.

Zároveň KBS pripomenula, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.

Kňazi musia v chrámoch vhodným viditeľným spôsobom označiť miesta, kde veriaci môžu v laviciach sedieť pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov.

Podobne treba na podlahe chrámu označiť miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozstupy. 

KBS v odporúčaniach pre duchovných uviedla, že v kostole je potrebné zabezpečiť pravidelné vetranie a dezinfekciu. Vynechávať sa bude znak pokoja, prípadne sa nahradí úklonom hlavy.

Sväteničky budú prázdne a v laviciach nesmú byť spoločné knižky, texty či ružence.

Pri vstupe do kostola musí byť pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Sväté prijímanie sa bude rozdávať do rúk.

Verejné sväté omše sa na Slovensku neslúžili od 10. marca.


Foto – TASR/František Iván

Inzercia

Správca Farnosti Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave Jozef Kováčik poznamenal, že zmerali farský kostol, v ktorom podľa inštrukcií vyznačili miesta pre ľudí. Farníkom tiež ponúknu lístky, aby mali istotu, že bude zachovaný daný počet ľudí na omši. Informuje o tom Konferencia biskupov Slovenska na svojom webe.

K téme
Sedieť budeme v každej druhej lavici, prijímanie dostaneme do rúk Zdieľať

„Na každej svätej omši môže byť v našom kostole 63 veriacich podľa stanovených podmienok. Cez týždeň je to približne počet, ktorý bežne chodieva na svätú omšu. Farníkom ponúkneme lístky, aby sme mali istotu, že bude zachovaný daný počet,“ povedal Kováčik s tým, že päť miest bude vyhradených pre ľudí, na ktorých úmysel je slávená svätá omša.

Kováčik neočakáva masívny nápor ľudí. „Možno v nedeľu bude väčší záujem, ale to neznamená, že sa naraz všetci vrátia do kostola. Návrat bude postupný. Preto je rozumné, že biskupi zachovávajú dišpenz, teda nie sme povinní zúčastniť sa na nedeľnej svätej omši, ale keď chceme, je to umožnené. Je to veľká vec, ktorú vnímame,“ povedal.

Pre seniorov bude vo farnosti vyhradená sobotná večerná svätá omša s platnosťou na nedeľu a rovnako aj prvá nedeľná svätá omša o 9. hodine.

Hlavný hygienik vydal zoznam opatrení týkajúcich sa obnovenia bohoslužieb

Vstup a pobyt v kostole alebo na matričnom úrade umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka);

pri vchode do kostola alebo na matričný úrad aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;

zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre;

preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad – ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi;

dodržiavať respiračnú etiketu (kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky;

z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;

usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách;

dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety;

pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojakým spôsobom“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii));

ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu);

v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky);

vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov;

tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti);

pri východe z kostola a matričného úradu je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR


Biskupov teší návrat k sláveniu verejných bohoslužieb, ktorý platí od stredy. "Som presvedčený, že túto radosť prechovávajú všetci. Zároveň si myslím, že si všetci dobre uvedomujeme, aké je potrebné, aby sme sa veľmi trpezlivo a disciplinovane prispôsobili požiadavkám, ktoré bude treba dodržiavať pri slávení verejných bohoslužieb," povedal predseda KBS a bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober uviedol, že táto situácia bude možno ako pri zvítaní s človekom, ktorý sa vrátil po dlhej ceste naspäť domov. "Azda aj sami veriaci budú dojatí, že po takej dlhej dobe pôstu od eucharistie, spoločnej modlitby či spevu znovu načerpajú silu zo sviatostí a spoločenstva," uviedol.

Biskupi prosia kňazov a všetkých veriacich, aby opatrenia Úradu verejného zdravotníctva v súvislosti so slávením bohoslužieb zodpovedne zaviedli do praxe.

Aj biskupi Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku vyjadrili radosť, že sa do chrámov môžu opäť vrátiť veriaci. Biskupi ECAV vo svojom usmernení pre cirkevné zbory uviedli, že treba pamätať na to, že nebezpečenstvo nového koronavírusu nie je ešte úplne zažehnané.

"Modlime sa za predstaviteľov štátu a príslušné verejné autority, aby boli múdri pri riešení prebiehajúcej zložitej situácie. Buďme si stále blízki pomocou chorým, starším, osamelým, izolovaným," uvádza sa v ich usmernení.

Biskupi tvrdia, že treba vyjadriť solidaritu s rodičmi, ktorí doma vyučujú svoje deti, i s tými, ktorí stratili prácu či stabilný príjem alebo sa dostali do zložitých životných situácií.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.