V Žiline sa uskutoční Týždeň kresťanskej kultúry

V Žiline a v jej okolí sa na prelome septembra a októbra uskutoční šiesty ročník Týždňa kresťanskej kultúry (TKK). O podujatí sme sa porozprávali s riaditeľom Dušanom Václavom.

Historická kaplnka v Novej Bystrici, ktorá patrí do Žilinskej diecézy. Foto: dcza.sk

Prečo pravidelne organizujete Týždeň kresťanskej kultúry?

Už vznik konzervatívneho denníka svedčí, že je tu dopyt po konzervatívnych a kresťanských hodnotách. Tieto hodnoty nie sú uzavreté v liturgických priestoroch, pretože formovali celú našu spoločnosť a nemalou mierou prispeli k rozvoju a blahobytu Európy, a teda aj Slovenska, na čo často zabúdame.

TKK chce byť pripomenutím, že kresťanská kultúra je aj v dnešnej dobe prítomná nielen ako historické dedičstvo, ale aj ako moderné iniciatívy či umelecké počiny. Slovensko sa aj vďaka príchodu nových investícii stáva miestom moderných technológií a technologického rozvoja. Ale človek je viac ako stroj a potrebuje nanovo objavovať svoju identitu. TKK môže byť zdrojom mnohých podnetov pre dušu a ducha človeka.

Čo je obsahom tohto ročníka?

Kultúru bežne chápeme ako umenie, či už literárne, výtvarné a podobne. V skutočnosti kultúru tvorí širšie spektrum činností, ktoré vychádzajú z tvorivých schopností človeka a ktoré ho rozvíjajú. Tomu sme prispôsobili aj program TKK. Ponúkame podujatia pre odbornú i laickú verejnosť.

Súčasťou týždňa bude napríklad konferencia na pôde Žilinskej univerzity na tému novej encykliky Svätého Otca Františka Laudato si. Odkaz pápeža reflektujeme aj v sociálnej aktivite v centre mesta na podporu práce s bezdomovcami. Budeme sa zamýšľať nad moderným Slovenskom v 21. storočí, nad pozíciou kresťanských médií i nad pastoráciou športu.

Na svoje si prídu milovníci výtvarného umenia a dokonca aj kulinárskych špecialít. Záujemcovia sa viac môžu dozvedieť na www.icommunio.sk.

Dokáže sa kresťanská kultúra presadiť v pluralitnej spoločnosti medzi liberálnymi tendenciami?

V prvom rade musí byť autentická a ochotná komunikovať. Ak chceme ponúkať kresťanskú kultúru, musíme mať sami v sebe zakorenené hodnoty vychádzajúce z Evanjelia. Dnešný človek sa pýta, pochybuje, hľadá odpovede. Ak nezačuje svedectvo kresťanov korešpondujúce s ich praktickým životom, bude hľadať inde. Európa sa mení a liberálne tendencie tu sú prítomné, ale verím, že hlad po hodnotách ako je život, mier či odpúšťanie nedá zahynúť našim judeokresťanským koreňom.

Zdeno Pupík
Autor je hovorca Žilinskej diecézy.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo