Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K veci Komentáre a názory
23. august 2015

Pápež František a 2. vatikánsky koncil

Pápež František vzbudzuje v mnohých veriacich značné rozpaky, zvlášť u tých katolíkov, ktorí sú zvyknutí na jasnosť emeritného pápeža Benedikta a jeho svätého predchodcu sv. Jána Pavla. 9378397071_81dda20245_z.jpg Pre katolíkov verných učeniu Cirkvi je tak niekedy ťa...

Pápež František a 2. vatikánsky koncil

Pápež František vzbudzuje v mnohých veriacich značné rozpaky, zvlášť u tých katolíkov, ktorí sú zvyknutí na jasnosť emeritného pápeža Benedikta a jeho svätého predchodcu sv. Jána Pavla.

Pre katolíkov verných učeniu Cirkvi je tak niekedy ťažké pochopiť obsah za rétorikou súčasného pápeža. Nemožno sa tomu čudovať, zvlášť keď uvážime, že dosiaľ vydal len dve encykliky – jednu o viere (napísanú s pomocou pápeža Benedikta) a druhou je komplexná úvaha o životnom prostredí.

Najväčšie nedorozumienia spôsobujú mediálne dezinterpretácie

Najväčšie nedorozumenia však spôsobujú sekulárne médiá s podporou internetu, ktoré ho neustále vykresľujú ako niekoho, kto má v úmysle nejakým spôsobom zmeniť základné učenie katolíckej Cirkvi, zvlášť v oblasti manželského života. Zvlášť živé sú tieto špekulácie v Spojených štátoch, ktoré netrpezlivo očakávajú jeho návštevu iba týždeň pred už teraz hojne diskutovanou synodou o rodine. Mnohí, zdá sa, dúfajú, že pápež František podľahne tlakom presadzujúcim radikálne zmeny v sexuálnej morálke, zvlášť tým, ktoré sa týkajú rozvedených a znovu zosobášených ako aj homosexuality. Katolíci s dobrou formáciou to považujú za nemožnosť – a Františkove slová, minimálne o homosexualite, toto presvedčenie, zdá sa, potvrdzujú. No niektoré Františkove improvizované vyhlásenia čiastočne spôsobujú, že tento dojem pretrváva.

"Najsilnejšími obhajcami katolíckej náuky v oblasti rodiny sú africkí katolíci. Vzhľadom k zjavnému rozkladu Západu predstavujú Afričania asi najlepší príklad verných katolíckych spoločenstiev vo svete."

Zdieľať

Niektorí biskupi a kardináli, ktorí sa pripravujú na nadchádzajúcu synodu, sa, žiaľ, s médiami v týchto mylných predstavách stretávajú, či skôr ich v nich živia. Tento názor našťastie nepresadzujú biskupi zo Spojených štátov (aspoň nie verejne), ale predovšetkým z rozkladajúcich sa bývalých katolíckych krajín v Strednej Európe, zvlášť z Nemecka a Rakúska. Iróniou je – ako aj svedectvom novej univerzality Cirkvi – že najsilnejšími a najotvorenejšími obhajcami katolíckej náuky v tejto oblasti sú africkí katolíci. Hierarchia katolíckych diecéz zo subsaharskej Afriky neustále zdôrazňuje, že Cirkev musí učiť a povzbudzovať ľudí, aby sa riadili pokladom jej náuky o viere a mravoch. Vzhľadom k zjavnému rozkladu Západu predstavujú Afričania asi najlepší príklad verných a plodných katolíckych spoločenstiev vo svete.

Treba čítať aj prejavy spred Františkovho zvolenia

To nás privádza k Eduardovi Echeverriovi a jeho novej knihe Pápež František: Dedičstvo 2. vatikánskeho koncilu. George Weigel, známy katolícky mysliteľ – ale aj priateľ a životopisec sv. Jána Pavla – hovorí o autorovi, že je jedným z najživších a najprenikavejších mysliteľov, akí dnes v Spojených štátoch praktizujú starobylé remeslo teológie. Jeho kniha vrhá nové svetlo na Katolícku Cirkev ako aj na samotného pápeža Františka v tejto dejinnej chvíli bohatej na výzvy. Echeverria je profesorom filozofie a systematickej teológie vo veľkom seminári Najsvätejšieho Srdca v Detroite.

Echeverria ukazuje, že Svätý Otec, pápež František, je mužom druhého vatikánskeho koncilu a že je v najlepšom zmysle verný jeho náuke. Ako hovorí v predhovore k tejto knihe Robert Royal, šéfredaktor The Catholic Thing, Escheverria pozorným čítaním spisov Jorgeho Bergoglia z obdobia pred jeho zvolením za pápeža objavuje v nich dva kľúčové interpretačné prvky. Po prvé, pápež rozhodne verí, že Cirkev by mala rozsudzovať medzi „áno“ a „nie“, aj keď si médiá chcú veriť svoje o „Kto som ja, aby som súdil?“ A po druhé, budúci pápež sa silne opieral o pueblo fiel („veriaci ľud“) v Argentíne, čiže pravý ľudový katolicizmus, ktorý bol zároveň hlboko verný katolíckej tradícii. Autor v niekoľkých kapitolách podrobne rozoberá jeho styky s tradicionalistami ako aj s liberálnymi a progresívnymi časťami Cirkvi.

Echeverria takisto venuje priestor zvláštnemu pápežovmu poslaniu povzbudzovať protestantov ako aj iných mimo katolíckej viery, aby vstúpili do dialógu s Rímom. Takisto hovorí, ako veľmi je František príťažlivý pre ľudí na celom svete – čo by nakoniec mohlo priviesť mnohých späť do Cirkvi, ktorú založil Kristus.

Inzercia

Františkova návšteva USA zohrá významnú úlohu

"Pápež rozhodne verí, že Cirkev by mala rozsudzovať medzi 'áno' a 'nie'. A po druhé, budúci pápež sa silne opieral o 'veriaci ľud' v Argentíne, čiže pravý ľudový katolicizmus, ktorý bol zároveň hlboko verný katolíckej tradícii."

Zdieľať

Napriek verejne prezentovaným dojmom sa František často zaoberá tou stránkou kresťanského života, ktorá je duchovným „bojom“ v duši každého kresťana (napríklad boj s ohováraním, predsudkami a sebauspokojením). Hovoril však aj o tom, aké dôležité je prejavovať radosť a deliť sa o svoju vieru s príbuznými, priateľmi a kolegami. Táto kniha rozhodne nie je ľahkým čítaním, lebo sa podujíma na hlboký teologický rozbor. Rozhodne však stojí za námahu, najmä v tejto chvíli, keď sa pripravujeme na septembrovú návštevu pápeža Františka vo Washingtone DC, vo Filadelfii a v OSN v New Yorku.

Táto návšteva bude vo viacerých smeroch historická. Vzhľadom k pretrvávajúcemu rozpadu kresťanstva v Spojených štátoch bude učenie pápeža Františka ako aj to, nakoľko bude správne chápané, hrať významnú úlohu pri osude Ameriky, v ktorej sa už začal dlhý a vyčerpávajúci proces voľby nového prezidenta. Tieto voľby budú mať samozrejme dôsledky aj pre voľbu nových členov Najvyššieho súdu, ktorý tejto kedysi kresťanskej krajine spôsobil už veľké škody, naposledy svojím rozhodnutím v prípade Obergefell, ktorým povolil rovnakopohlavné manželstvá.

Dúfajme, že tento mimoriadny Boží dar, ktorým je pápež František, prebudí v nás zmysel pre mimoriadny poklad Cirkvi, ktorú založil Kristus. V každom prípade táto kniha utvrdí každého svojho čitateľa, že Cirkev tak či tak až do konca sveta pekelné brány nepremôžu, ako nás uistil jej Zakladateľ.

P. C. John McCloskey
Autor je cirkevný historik a externý výskumník v Inštitúte pre vieru a rozum (Faith and Reason Institute), píše z Menlo Park v Kalifornii, USA.

Pôvodný text: Pope Francis and Vatican II, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org, flickr.com (licencia CC).

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha.

Odporúčame

Ľudské práva, Boh či nebo sú nemateriálne. Sú teda fikciou?

Ľudské práva, Boh či nebo sú nemateriálne. Sú teda fikciou?

Sv. Tomáš Akvinský raz napísal, vychádzajúc z Aristotela: „malý omyl na začiatku môže viesť k veľkým omylom pri konečných záveroch.“ Tým chce povedať, že ak sa v niektorom zo svojich predpokladov mýlime, aj keby bol v rámci nášho celkového projektu hoci aj úplne triviálny, náš rozum je už raz taký, ...

Na živote nenarodených záleží

Na živote nenarodených záleží

Štyri dosiaľ uverejnené videá, tajne natočené v organizácii Plánované rodičovstvo, šokovali v Amerike každého, kto je ešte stále schopný šoku. Zostávajúcich osem či desať možno odhalí ešte niečo odpornejšie. Práve preto sa StemExpress (spoločnosť, ktorá si na svoj „výskum“ kupuje roztrhané deti od P...

Čo by dnes povedal Hilaire Belloc k militantnému islamu

Čo by dnes povedal Hilaire Belloc k militantnému islamu

Nedávno ma prišiel navštíviť môj starý dobrý priateľ Hilaire Belloc, a to priamo z neba, kde katolícke slnko svieti a netreba tam preto ani veľmi veľa vína piť. Rád som ho videl, aj keď ma vyrušil z tvrdého spánku, no bolo to preto, aby dal mne i mojim spolubratom niekoľko rád, ako sa postaviť prebú...

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.