Pápež chce zrýchliť súdne procesy pri nulite manželstva

Pápež František nechce pomáhať nulite manželstva, ale zrýchliť súdne procesy. To je jedna z nosných myšlienok dnes vydaných listov motu proprio pápeža Františka Mitis Iudex Dominus Iesus a Mitis et misericors Iesus o reforme kánonického procesu pre kauzy vyhlásenia nulity v Kódexe kanonického práva a Kódexe kánonov východných cirkví.

Ilustračná foto. Zdroj: Flickr.com

Starosť o spásu duší podnietila Petrovho nástupcu „poskytnúť biskupom tento reformný dokument“ o kauzách nulity manželstva, píše Svätý Otec. V nadväznosti na svojich predchodcov a pokračujúc v práci začatej mimoriadnou synodou o rodine v minulom roku, vytvorením odbornej študijnej komisie, potvrdzuje, že manželstvo je „jadrom a počiatkom kresťanskej rodiny“ a že účelom tohto dokumentu nie je podporovať „nulitu manželstva, ale urýchlenie procesov“.

Ide aj o „enormne veľký počet veriacich, ktorí, aj keď chcú dbať na svoje svedomie, sú príliš často odklonení od právnych štruktúr Cirkvi kvôli fyzickej alebo morálnej vzdialenosti.“ Procesy by mali byť rýchlejšie a schodnejšie preto, aby sa predišlo tomu, že „srdce veriacich, ktorí očakávajú objasnenie svojho skutočného stavu, nebolo dlho v tiesni temnoty pochybnosti“ - objasňuje pápež František.

Kauzy nulity zostanú pojednávané súdnou cestou, nie administratívnou, kvôli „ochrane pravdy o posvätnom zväzku v najvyššej možnej miere“. Pre urýchlenie sa prechádza k jedinému rozsudku v prospech nulity, takže bez ďalšieho súhlasného potvrdenia má byť stanovený jediný sudca, vždy klerik, pod zodpovednosťou biskupa, pričom tento biskup je sudcom medzi jemu zverenými veriacimi. Z toho vyplýva nevyhnutnosť toho, aby ako „vo veľkých, tak i v malých diecézach“ biskup stanovil zmeny cirkevných štruktúr a neprenechal celkom úradom kúrie delegovanú súdnu funkciu v manželských záležitostiach.

Okrem súčasne platného procesu bude novinkou kratší proces „v prípadoch, v ktorých neplatnosť manželstva je podporovaná argumentmi obzvlášť evidentnými“, napríklad, keď je otázka položená oboma manželmi alebo so súhlasom druhého. Pre dodržiavanie zásady nerozlučiteľnosti manželstva pri skrátenom súdnom konaní bude sudcom ten istý biskup, ktorý je „garantom katolíckej jednoty vo viery a v disciplíne.“

Ako sa ďalej uvádza v motu proprio, má byť obnovené odvolanie sa na metropolitné sídlo ako „charakteristické znamenie kolegiality v Cirkvi“. Pápež František sa obracia aj na biskupské konferencie, ktoré „musia byť pobádané predovšetkým apoštolskou túžbou osloviť veriacich a musia rešpektovať „právo biskupov usporiadať súdnu moc vo svojej miestnej cirkvi“.

Má byť zdôrazňovaná tiež bezplatnosť postupov, „aby Cirkev, predstavujúc sa veriacim ako veľkorysá matka, vo veci tak úzko súvisiacej so spásou duší prejavovala nezištnú Kristovu lásku, ktorou sme všetci boli zachránení“. Zostáva apel na Tribunál Svätej stolice alebo Rímsku rotu, „vzhľadom na prastarý právnický princíp, aby bol posilňovaný zväzok medzi Petrovým stolcom a miestnymi cirkvami.“

slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo