Pápež zreformoval proces manželskej nulity. Aké zmeny to prinesie?

Hlava Katolíckej cirkvi schválila viaceré zmeny pri vyhlasovaní neplatnosti manželstva. Výsledkom by mali byť jednoduchšie a rýchlejšie procesy. Na nerozlučiteľnosti manželstva sa však nič nemení.

Pápež František chce zrýchliť a zjednodušiť manželské súdne procesy. Foto - TASR/AP

Svätá stolica v utorok oznámila zmeny v cirkevnom práve – najväčšie za posledné roky. Dva dokumenty – Mitis Iudex Dominus Iesus (pracovný preklad do slovenčiny tu) a Mitis et misericors Iesus – upravujú Kódex kanonického práva, ktorý platí pre latinskú cirkev, a Kódex kánonov východných cirkví. Zmeny sa dotýkajú častí, ktoré sa venujú procesom vyhlasovania neplatnosti manželských zväzkov. Do platnosti vstúpia 8. decembra, keď Katolícka cirkev začne sláviť Svätý rok milosrdenstva.

Cirkevné súdy nikoho nerozvádzajú

Zmyslom zmien nie je podporovať nulitu manželstiev, ale plynulosť súdnych procesov, aby sa nestávalo, že „srdce veriacich, ktorí očakávajú vyjasnenie svojho stavu, zostáva dlho sužované temnotou pochybností,“ zdôraznil pápež František.

Dekan Tribunálu Rímskej roty Pio Vito Pinto, ktorý predsedal komisii pripravujúcej aktuálne zmeny – jej súčasťou bol aj slovenský dominikán a rektor Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského Konštanc Miroslav Adam – hovorí, že záujem pápeža Františka o chudobných sa prejavil aj v tejto veci, keďže rozvedení sú tiež istou kategóriou chudobných.

"Cirkevné súdy nebudú vyhlasovať manželstvá za neplatné ako na bežiacom páse."
Ján Duda, súdny vikár

Zdieľať

Súdny vikár Spišskej diecézy Ján Duda si myslí, že by nebolo vhodné „podliehať prílišnej eufórii, že procesy manželskej nulity sa stanú jednoduchou záležitosťou a cirkevné súdy budú manželstvá vyhlasovať za neplatné ako na bežiacom páse“. Zároveň odmieta, že by Františkovo rozhodnutie bolo krokom späť. „Ak niektorí ,horliví veriaci´ obviňujú cirkevné súdy za to, že vraj rozlučujú to, čo Boh spojil, treba povedať, že nemajú pravdu. Cirkevní sudcovia iba skúmajú a rozhodujú v tom, či manželstvo vzniklo alebo nie a konajú to v súlade s pápežskými zákonmi,“ povedal Duda pre Svet kresťanstva. „Nijaký cirkevný sudca sa nehrá na Pána Boha a nikdy si ani nemôže dovoliť rozlučovať, čo spojil Boh.“

Ináč povedané – pri súdnych procesoch manželskej nulity sa manželstvo nerozvádza, ale skúma sa, či vôbec vzniklo. Cirkevné právo rozlišuje viacero dôvodov, pre ktoré k vzniku platného manželského zväzku nedošlo, aj keď bolo uzatvorené v kostole pred kňazom a na prvý pohľad bolo všetko v poriadku.

Najvýraznejšie zmeny

Ktoré zo zmien zavedených pápežom sú z pohľadu bežných veriacich najpodstatnejšie?

1. Jeden rozsudok namiesto dvoch
Skúmanie platnosti manželského zväzku sa doteraz podobalo súdnemu procesu pred trojčlenným tribunálom. Na tom sa nič nemení. Kým však doteraz boli potrebné dva zhodné rozsudky o neplatnosti manželského zväzku – jeden od súdu prvej inštancie a druhý od súdu druhej inštancie – po novom bude stačiť len jeden rozsudok. V praxi to napríklad znamená, že ak tribunál cirkevného súdu Žilinskej diecézy vynesie rozsudok o neplatnosti manželského zväzku, nie je potrebné, aby toto rozhodnutie potvrdil aj metropolitný súd Bratislavskej arcidiecézy – postačí rozsudok zo Žiliny.

Prečítajte si aj
Analýza cirkevného právnika Jána Dudu

Zdieľať

2. Skrátené procesy
Popri zabehanej forme súdnych procesov sa zavádzajú skrátené procesy – v prípadoch, že platnosť manželstva spochybnia obe stránky alebo sú zjavné jasné argumenty, ako napríklad úmysel jedného z partnerov nemať deti alebo žiť dlhodobo v nevere. Kým riadne procesy majú byť podľa cirkevného práva uzavreté do jedného roka – čo sa v praxi často nedodržiava, skrátené procesy majú mať výsledok už do 45 dní.  

3. Inštitút samosudcu
Práve skrátené súdne procesy musia prebiehať pred diecéznym biskupom. Dokonca v krajinách, kde je nedostatok cirkevných sudcov, môže byť aj pri riadnych neskrátených procesoch trojčlenný tribunál nahradený samosudcom.   

4. Bezplatnosť procesu
Rovnako ako pri civilných súdoch sa aj pri cirkevných procesoch platia súdne poplatky. Nejdú na platy cirkevných sudcov, ale na administratívne výdaje. Podľa nových nariadení však majú byť stránky sporu odbremenené od akýchkoľvek nákladov.

Imrich Gazda

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo