Začala sa cirkevná udalosť roka. Pápež František otvoril synodu o rodine

Príprava na manželstvo, pastorácia rodín, prístup k rozvedeným a homosexuálom. Tri týždne budú účastníci synody biskupov o rodine diskutovať o pálčivých témach.

Synoda biskupov o rodine, ktorú pápež otvoril slávnostnou omšou v Bazilike svätého Petra, opäť rozprúdi dianie v cirkvi. Vo svojej homílii František varoval, že cirkev zatvorená za dverami zrádza samu seba, pretože prestáva byť mostom a stáva sa bariérou. Zároveň však upozornil, že „cirkev je povolaná žiť svoje poslanie v pravde, ktorá sa nemení podľa prechodnej módy či prevládajúcich názorov“.

Hlava Katolíckej cirkvi tak naznačila náplň v poradí druhej synody venovanej rodine: hľadanie riešení, ktoré zohľadnia otvorenosť pre problémy súčasného človeka pri zachovaní vernosti učeniu a tradícii cirkvi.

K obsahu synody sa mohli vyjadriť aj Slováci

Príprava riadnej Synody biskupov o rodine sa začala prakticky hneď po skončení minuloročnej mimoriadnej synody. Záverečná správa (tzv. Relatio synodi) tvorila základ dokumentu (tzv. Lineamenta), ktorý Vatikán spolu so 46 rozsiahlymi otázkami zaslal koncom roka 2014 miestnym cirkvám, aby zistil ich názory na rodinnú problematiku. Slovenských veriacich dotazník príliš nezaujal – Konferencia biskupov Slovenska (KBS) zhromaždila len približne 70 odpovedí, ktoré musela do 15. apríla zaslať na Generálny sekretariát Synody biskupov vo Vatikáne.

Odpovede, ktoré sekretariát synody získal z celého sveta, slúžili na vytvorenie pracovného dokumentu (tzv. Instrumentum laboris), z ktorého budú vychádzať diskusie na synode.

Slovenská cirkev bude mať svoje zastúpenie aj priamo na synode – rímskokatolíkov bude reprezentovať predseda KBS Stanislav Zvolenský, gréckokatolíkov zastúpi prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak.

Zmeny oproti minulému roku

Z harmonogramu synodálnych prác vyplýva, že účastníci synody sa stretnú na 18 generálnych kongregáciách, kde postupne prediskutujú všetky tri časti pracovného dokumentu. Oproti minuloročnej mimoriadnej synode výrazne stúpne počet stretnutí v menších, približne 20-členných krúžkoch (tzv. circuli minores) podľa jazykovej príslušnosti. Spolu ich bude 13 (minulý rok len sedem) a podľa generálneho sekretára synody kardinála Lorenza Baldisseriho si ich kvôli priamejšej výmene názorov vyžiadali samotní účastníci synody.

Ďalšou výraznou zmenou je vypustenie správy, ktorá zhŕňala predbežné výsledky diskusií (tzv. Relatio post disceptationem). Práve tento bod programu sa minulý rok stretol so silnou kritikou, keďže podľa mnohých synodálnych otcov správa neodrážala skutočný obsah debát, ale len pohľad jej autorov. Tým hlavným bol maďarský kardinál Péter Erdö.   

„Tento dokument sa nepáčil veľkému množstvu synodálnych otcov. Nesúhlasili s tým, aby názor jedného či dvoch účastníkov bol predstavený takým spôsobom, že to vyzeralo ako mienka synody. Biskupi boli preto veľmi, veľmi roztrpčení,“ povedal minulý rok juhoafrický kardinál Wilfried Fox Napier.

Práve v priebežnej správe sa nachádzalo konštatovanie, že „bez popierania morálnych problémov spojených s homosexuálnymi zväzkami berie sa na vedomie, že existujú prípady, v ktorých vzájomná až obetavá pomoc poskytuje vzácnu podporu pre život partnerov“. Vyjadrenie, ktoré médiá interpretovali ako zmenu postoja cirkvi k homosexuálom, sa v záverečnej správe schválenej synodálnymi otcami napokon vôbec neobjavilo.

O rodine či o rozvedených?

Pápež František zvolal synodu o rodine s cieľom diskutovať o problémoch súčasnej rodiny a o možnostiach zlepšenia rodinnej pastorácie. Pozornosť verejnosti sa však od začiatku uprela najmä na úvahy spojené s udeľovaním prijímania rozvedeným a znovu zosobášeným katolíkom a na postoj k homosexuálnym zväzkom.

Z pôvodne okrajových tém sa tak stali najsledovanejšie body diskusie. Prispeli k tomu aj samotní kardináli, ktorí si ešte pred samotným začiatkom minuloročnej mimoriadnej synody verejne vymieňali stanoviská k týmto témam. Na prednášku nemeckého kardinála Waltera Kaspera, ktorú predniesol vo februári 2014 v rámci kardinálskeho konzistória vo Vatikáne a v ktorej predložil návrh riešenia situácie rozvedených, svojimi knihami reagovalo niekoľko nespokojných kardinálov.

Ako ukázali výsledky minuloročnej mimoriadnej synody, nešlo len o mediálnu prestrelku. Pri hlasovaní o záverečnej správe získali najviac hlasov „proti“ práve články o rozvedených a homosexuáloch. Bez pochýb budú práve tieto témy najdiskutovanejšie aj počas terajšej synody.  

Imrich Gazda

Foto: TASR/AP

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo