Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
10. jún 2021, 07:26

Vo Vatikáne riešili, v akom štádiu je aplikovanie Amoris laetitia

Vo Vatikáne riešili, v akom štádiu je aplikovanie Amoris laetitia

Foto: vaticannews

Za jednu z hlavných oblastí výziev označil Pápež František formovanie laikov.

V Roku rodiny Amoris laetitia zorganizovalo Dikastérium pre laikov, rodinu a život v stredu 9. júna internetové fórum s názvom „V akom štádiu sme s Amoris laetitia? Stratégie uplatňovania apoštolskej exhortácie pápeža Františka“. Účastníkom podujatia pri 5. výročí vydania dokumentu, ktorý je ovocím Synody o rodine, sa cez videoposolstvo prihovoril Svätý Otec František.

Delegátom z oddelení pre rodinu vyše 60 biskupských konferencií a 30 medzinárodných hnutí pápež František potvrdil, že toto „fórum predstavuje dôležitý okamih dialógu medzi Svätou stolicou, biskupskými konferenciami, hnutiami a rodinnými združeniami.“ Po poďakovaní organizátorom a účastníkom sa postavil k otázke, obsiahnutej v názve podujatia: „V akom štádiu sme s Amoris laetitia?“

„Otázka, ktorú kladiete – „V akom štádiu sme s aplikovaním Amoris laetitia?“ – chce byť stimulom k urobeniu plodného cirkevného rozlišovania ohľadom štýlu a cieľov rodinnej pastorácie v perspektíve novej evanjelizácie. Exhortácia Amoris laetitia (AL) je ovocím prehĺbenej synodálnej reflexie o manželstve a rodine, a ako taká si vyžaduje trpezlivú prácu na jej uvádzaní do praxe a vyžaduje si misionárske obrátenie. Toto fórum je radí do kontinuity so synodálnou cestou, ktorá sa musí dať konkretizovať v miestnych cirkvách, a ktorá si vyžaduje spoluprácu, zdieľanie zodpovedností, schopnosť rozlišovať a ochotu byť nablízku rodinám.

Uprostred ťažkostí spôsobených pandémiou, ktoré «zraňujú život rodiny a jej intímne spoločenstvo života a lásky» (AL, 19) sa dnes rodina viac ako kedykoľvek predtým ukazuje ako znamenie čias a Cirkev je pozvaná predovšetkým aktívne načúvať rodinám a súčasne ich zapájať ako subjekty pastorácie. Treba dať bokom akékoľvek «teoretické ohlasovanie, oddelené od reálnych problémov ľudí» (AL, 201), ako aj myšlienku, že evanjelizácia je vyhradená pre nejakú pastoračnú elitu. Každý pokrstený je «aktívnym subjektom evanjelizácie» (Evangelii gaudium, 120).“

Potrebujeme pomoc samotných rodín

„Na prinášanie Božej lásky rodinám a mladým ľuďom, ktorí budú utvárať rodiny zajtrajška, potrebujeme pomoc samotných rodín, ich konkrétnu skúsenosť života a spoločenstva. Potrebujeme manželov po boku duchovných pastierov, aby kráčali s inými rodinami, pomáhali slabším, a aby ohlasovali, že aj v ťažkostiach sa Kristus sprítomňuje vo sviatosti manželstva, aby darúval nežnosť, trpezlivosť a nádej všetkým, v každej situácii života.

Ako veľmi je dôležité pre mladých, aby vlastnými očami videli lásku Krista živého a prítomného v láske manželov, ktorí svedčia svojím konkrétnym životom, že láska navždy (na celý život) je možná!

Tak ako boli manželia Akvila a Priscila vzácnymi spolupracovníkmi sv. Pavla v jeho poslaní, tak aj dnes mnoho manželských párov, a dokonca celých rodín s deťmi, môžu sa stať hodnotnými svedkami pre sprevádzanie iných rodín, byť komunitou a rozsievať semiačka spoločenstva medzi národmi, ktoré prijímajú prvotnú evanjelizáciu, a tým prispieť rozhodujúcim spôsobom k ohlasovaniu kerygmy.“

Manželstvo a kňazstvo v komplementarite

„Manželstvo, tak ako kňazstvo «slúžia na budovanie Božieho ľudu» (KKC,1534) a udeľuje manželom osobitné poslanie pri budovaní Cirkvi. Rodina je «domácou cirkvou» (porov. Lumen gentium, 11), miestom, v ktorom pôsobí sviatostná prítomnosť Krista medzi manželmi a medzi rodičmi a deťmi. V tomto zmysle, «láska prežívaná v rodinách je neustálou posilou pre život Cirkvi» (AL, 88), neustále obohacovaná životom všetkých domácich cirkví. Preto sa vďaka sviatosti manželstva každá rodina stáva vo všetkých dôsledkoch dobrom pre Cirkev (porov. AL, 87).

Spoluzodpovednosť za misiu preto žiada manželov a vysvätených služobníkov, osobitne biskupov, aby spolupracovali plodným spôsobom na starostlivosti o domáce cirkvi a na ich ochrane. Preto sa my pastieri musíme nechať osvietiť Duchom, aby sa uplatnil v tomto ohlasovaní spásy zo strany manželských párov, ktoré sú často pripravené, ale nie sú povolávané. Ak ich však povoláme, zavoláme ich spolupracovať s nami, ak im dáme priestor, môžu prispieť svojím dielom k vytváraniu cirkevného tkaniva.

Inzercia

Tak ako sa vzájomne pretkávajú mužskosť so ženskosťou a vo svojej komplementárnosti v súbehu vytvárajú gobelín rodiny, analogicky i sviatosti kňazstva a manželstva sú obe nevyhnutné pre stavbu Cirkvi ako „rodiny rodín“. Takto budeme môcť mať takú pastoráciu rodín, v ktorej sa naplno dýcha duch cirkevného spoločenstva. Toto sa totiž «predstavuje ako "organické communio", podobne ako je to so živým telom ..., vyznačuje sa koexistenciou rôznosti a komplementarity povolaní a životných situácií» (porov. Sv. Ján Pavol II., Christifideles laici, 20).“

Formovať laikov k chápaniu ich misie

Po týchto slovách pápež František požiadal účastníkov fóra, aby nanovo vzali do rúk dokument Amoris laetitia, a spomedzi tam naznačených pastoračných priorít si „vyhľadali tie, ktoré viac korešpondujú s konkrétnymi požiadavkami jednotlivej miestnej cirkvi a napĺňali ich s tvorivosťou a misionárskym elánom. V dobe pandémie nám Pán dal príležitosť nanovo si premyslieť nielen potreby a priority, ale aj štýl a spôsob, akým sa projektuje a realizuje naše pastoračné úsilie.“ (...) Za jednu z hlavných oblastí výziev Svätý Otec označil formovanie laikov:

„Osobitné úsilie je potrebné vyvinúť na formáciu laikov, obzvlášť manželských párov a rodín, aby lepšie chápali dôležitosť ich cirkevnej angažovanosti, čiže zmysel misie, ktorá vyplýva z toho, že sú manželmi a rodinou. Mnoho rodín si neuvedomuje, aký veľký dar dostali vo sviatosti, účinnom znaku Kristovej prítomnosti, ktorá sprevádza každú chvíľu ich života. Keď rodina naplno objaví tento dar, cíti túžbu podeliť sa s ním s ostatnými rodinami, pretože radosť zo stretnutia s Pánom má tendenciu šíriť sa a vytvára ďalšie spoločenstvo, je prirodzene misionárska (porov. Evangelii gaudium, 23).“

K výzvam sa treba postaviť

V závere videoposolstva pápež František súhrnne poukázal na celý rad výziev, ktoré sa ukázali v procese synody o rodine, prebiehajúcej vo dvoch zasadaniach v rokoch 2014 a 2015:

„Ideologické tlaky, ktoré sťažujú výchovné procesy, vzťahové problémy, prejavy chudoby materiálnej i duchovnej, a v konečnom dôsledku toľká osamelosť kvôli ťažkosti vnímať Boha vo vlastnom živote. Niektoré z týchto výziev ešte stále čakajú na vysporiadanie sa s nimi a vyžadujú si obnovený pastoračný elán v niektorých osobitných oblastiach: myslím na prípravu na manželstvo, na sprevádzanie mladých manželských párov, na výchovu, na pozornosť voči starým ľuďom, na blízkosť zraneným rodinám, alebo tým, ktoré v novom zväzku túžia žiť naplno kresťanskú skúsenosť.“

Všetkých účastníkov fóra organizovaného Dikastériom pre laikov, rodinu a život, ktoré sa koná v „Roku rodiny Amoris laetitia“ pápež František zveril Panne Márii a sv. Jozefovi:

„Zverujem vás do príhovoru presvätej Márie a svätého Jozefa, aby sa milosťou Boha stala vaša angažovanosť plodnou pre dobro rodín dneška a zajtrajška“.

Dnes treba vedieť

08. jún 2021, 18:27

Pápež František prijal malú Noemi Staiano, ktorá bola pred dvoma rokmi vážne zranenená pri prestrelke mafiou Camorra. Do Vatikánu dievčatko sprevádzala jej rodina a nový neapolský arcibiskup Domenico Battaglia. Noemi mala len štyri roky, keď ju zasiahol zablúdený projektil v neďalekom bare. Dievča s prestrelenými pľúcami a zasiahnutou chrbticou boj o život vyhralo, hoci bude musieť ešte dlho nosiť korzet. (vaticannews)

Un emozione unica 😭🙏❤️

Uverejnil používateľ Tania Esposito Pondelok 7. júna 2021
08. jún 2021, 16:10

Austrálsky kardinál George Pell sa dnes dožíva 80 rokov, takže počas najbližšieho konkláve sa už nebude môcť zúčastniť na voľbe pápeža. Emeritný arcibiskup Melbourne a Sydney sa v roku 2014 stal prvým prefektom novozriadeného Ekonomického sekretariátu vo Vatikáne. Po falošných obvineniach zo sexuálneho zneužívania strávil rok vo väzení, kým ho na jar 2020 súd vyššej inštancie neprepustil na slobodu. Kardinálske kolégium má v súčasnosti 222 členov, z ktorých 124 sú kardináli-volitelia. (aci stampa)

08. jún 2021, 15:19

Kapucín Martin Borkovský hovorí, že kňazi často riešia svet sexuality len v kategóriách hriechu. „Otázne je, nakoľko naši kňazi majú sami spracovanú svoju sexualitu, aby o nej vedeli zrelo hovoriť. Nemôžeme totiž dať niečo, čo sami v sebe nemáme vyrovnané. Ľudia by si mali dobre rozmyslieť, komu sa zveria so svojimi problémami a či kňaz, ktorý ich sprevádza, je sám zrelý,“ povedal v rozhovore pre denník Postoj kňaz, ktorý duchovne sprevádza ľudí s nezvládnutou sexualitou.

08. jún 2021, 14:44

Po uvoľnení opatrení opäť otvorili Dom Quo Vadis v Bratislave. Aktuálne už ponúka aj prvú výstavu a pripravuje ďalšie podujatia. Podľa riaditeľky domu Moniky Hricákovej priniesli opatrenia aj pozitíva, keďže v suteréne bojujú s vlhkosťou, a tak počas pandémie robili injektáže, aby sa priestor mohol vysušiť. (tkkbs)

08. jún 2021, 12:04

Dnes o 13.00 pozýva cirkev modliť sa za pokoj, osobitne pre Svätú zem a pre Mjanmarsko. Ide o iniciatívu Medzinárodnej katolíckej akcie, ku ktorej pozval veriacich už v predchádzajúcu nedeľu Svätý Otec. (tkkbs)

08. jún 2021, 10:18

V Šaštíne sa bude v sobotu 12. júna konať Dvanásta eparchiálna púť Bratislavskej eparchie. Púti bude predchádzať kňazský deň určený pre kňazov a rehoľníkov pôsobiacich v eparchii. Toto stretnutie s vladykom Petrom Rusnákom sa malo pôvodne konať na jar, ale pre zlú epidemickú situáciu bolo presunuté na neskôr. (tkkbs)

08. jún 2021, 09:01

Pred vatikánskym súdnym tribunálom v pondelok pokračovalo pojednávanie s dvojicou kňazov, ktorí sú obžalovaní vo veci sexuálneho zneužívania v Malom seminári sv. Pia X. Poslední traja svedkovia budú vypočutí v polovici júla, rozsudok by mal byť vynesený koncom septembra. (aci stampa)

08. jún 2021, 07:38

Cirkev by mala s veľkým úsilím „re-katechizovať“ katolíkov v otázkach Eucharistie a vhodnosti pristupovaniu k svätému prijímaniu, vyjadril sa arcibiskup San Francisca Salvatore Cordileone. Téma „eucharistickej koherencie“ sa podľa jeho slov týka všetkých katolíkov, nielen verejne činných osôb. Bol to práve Cordileone, kto nedávno ostro vystúpil proti udeľovaniu prijímania politikom, ktorí zastávajú pro-choice postoje. Amerických biskupov čaká 16. až 18. júna plenárne zasadnutie, kde by mali hlasovať aj o tom, či vydajú dokument na túto tému. (catholicnewsagency)

Inzercia

Inzercia