Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Cirkev Svet kresťanstva
10. jún 2021

Božské Srdce

Mnohí veriaci sa vďaka nemu naučili pravidelne spovedať

Najlepšie je, keď k prvopiatkovým spovediam pristupujú spolu celé rodiny, zhodujú sa kňazi Trstenský, Szuda a Kňaze.

Mnohí veriaci sa vďaka nemu naučili pravidelne spovedať

Obraz Božského Srdca v kostole na Kramároch v Bratislave. Zdroj: autor

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorý sa dnes slávi v Rímskokatolíckej cirkvi, veriacim ukazuje, že Boh je blízko pri človeku, rozumie jeho pocitom a tomu, čo prežíva.

„Tento sviatok je silný v tom, že sa Boha nemusíme báť,“ hovorí redemptorista Miroslav Szuda. Pre správcu farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na bratislavských Kramároch je tento sviatok tiež vyjadrením toho, že Boh rozumie ľudským citom.

Biblista František Trstenský vysvetľuje, že symbol srdca je hlboko biblický výraz. Je stredom osobnosti, rozhodovania. Ide už o starozákonný obraz. Keď sa vo Svätom písme hovorí o srdci, myslí sa tým osobnosť človeka, jeho charakter a vlastnosti. Trstenský pripomína známu vetu z knihy Malý princ. „Je tam nadčasová veta: ,Dobré je viditeľné iba srdcom, to podstatné je očiam neviditeľné.‘ Toto presne vystihuje aj sviatok Božského Srdca, učí nás dobré vidieť srdcom,“ hovorí kňaz, ktorý pôsobí ako farár-dekan v Kežmarku.

Riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze poukazuje na to, že sviatok Božského Srdca nám pripomína, že Ježiš ako bohočlovek prežíval, rovnako ako aj my, všetky pozitívne i negatívne pocity – radosť, smútok, hlad či smäd.

„Srdce Ježišovo nie je len vzorom, ale je posilou. Z môjho pohľadu sa s Ježišovým srdcom dá stretnúť v Eucharistii. Dochádza tam k stretnutiu dvoch sŕdc – ľudského, ktoré je nedokonalé, zranené, potrebuje posilu, a Ježišovho, ktoré je najdobrotivejšie, najláskavejšie a plné sily,“ dodáva Kňaze. „Tak ako nám niekedy dá silu stretnutie s niektorými ľuďmi, o čo väčšiu silu nám dáva stretnutie s Ježišom.“

Pretvoriť srdce

„Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdce podľa svojho srdca.“ Ide azda o najznámejšie náboženské zvolanie, ktoré súvisí s Božským Srdcom. Čo to však naozaj znamená?

František Trstenský vysvetľuje, že o pretváraní srdca sa píše už v Starom zákone. Cituje pritom proroka Ezechiela: „Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra; odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mäsa“ (Ez 36,26). A poukazuje tiež na Ježišov výrok: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11,29).

„Nejde o žiaden stredoveký náboženský povzdych. Dôležité je slovíčko pretvoriť,“ všíma si kežmarský dekan. Vysvetľuje tiež, že pretvoriť srdce znamená zmeniť charakter človeka. Zamýšľa sa aj nad tým, aké je to učiace sa srdce. Chce sa tým povedať, že si máme brať príklad z Ježišovej osobnosti, z jeho charakteru a konania.

Správca farnosti na Kramároch redemptorista Miroslav Szuda k tomu dodáva, že Ježišovi môžeme odovzdávať veci, ktoré v našom živote nefungujú, a prosiť ho, aby ich premieňal.

Inzercia

Nejde len o zbieranie prvých piatkov

S Božským Srdcom súvisí aj 12 veľkých prisľúbení, ktoré dal Ježiš prostredníctvom sv. Margity Márie Alacoque tým, ktorí si vykonajú pobožnosť deviatich prvých piatkov. To znamená, že deväť mesiacov po sebe pôjdu na spoveď a na sväté prijímanie na prvý piatok v mesiaci.

Tento zvyk má aj širší rozmer. Mnohí veriaci sa vďaka tomu naučili pravidelne pristupovať k svätej spovedi. „Je dobré, ak sa pravidelnosti spovede učia už deti,“ zdôrazňuje Ivan Kňaze. Dôležité je pristúpiť k sviatosti zmierenia vždy, keď človek cíti, že sa potrebuje zmieriť s Bohom. „Najlepšie je, keď deti idú k sviatosti zmierenia spolu s rodičmi alebo keď ich k tomu motivuje kňaz,“ hovorí riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku.

Podľa Ivana Kňazeho si nemusíme vždy uvedomovať potrebu spovede. Preto je vhodné povedať si, že raz mesačne chcem prijať Božie odpustenie a Božiu lásku a najvhodnejšie to je v prvopiatkovom týždni. Niekedy totiž potrebujeme akoby pripomienku.

Prvopiatkové spovedanie a pobožnosti majú tradíciu aj vo farnosti na Kramároch. Redemptorista Miroslav Szuda pozýva celé rodiny, aby prichádzali na prvý piatok k sviatosti zmierenia a na eucharistickú pobožnosť. „Sviatosť zmierenia je aj o tom, že človek sa zastaví a zamyslí sa, kam kráča, čo prežíva. Nie je to o tom, že Boh nám rozkázal: choď sa vyspovedať.“ Aj podľa pátra Szudu je ideálne, ak prichádzajú na spoveď spolu celé rodiny.

Podľa dekana Trstenského je tradícia prvých piatkov jedna z foriem, ako zachytiť niektorých ľudí. „Tým, ktorí chodili pred pandémiou pravidelne na svätú spoveď a teraz majú problém na to opäť naskočiť, môže práve tento zvyk pomôcť,“ zamýšľa sa Trstenský.

Zdôrazňuje, že nejde len o zbieranie prvých piatkov. „Áno, ide aj o prisľúbenia, ale hľadáme tiež, čím naplniť mesiac po spovedi.“ Aj preto sa rozhodli v Kežmarku dávať ľuďom po svätej spovedi obrázok s konkrétnym predsavzatím na ďalší mesiac. Ide napríklad o záväzok čítať si Sväté písmo alebo ozvať sa niekomu, s kým majú ľudia naštrbené vzťahy a dlhšie spolu nehovorili.

Počas júna, ktorý je celý zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu, pozýva k jednoduchej modlitbe aj pápež František. „Ježiš, daj, nech sa moje srdce podobá tvojmu.“ Takto sa podľa Svätého Otca aj naše srdce kúsok po kúsku stane trpezlivejším, veľkodušnejším a milosrdnejším.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame