Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Cirkev Dnes treba vedieť
01. júl 2021, 11:26

Deň modlitieb a reflexie

Najvyšší kresťanskí predstavitelia v Libanone sa stretli s pápežom

Najvyšší kresťanskí predstavitelia v Libanone sa stretli s pápežom

Foto – TASR/AP

Pricestovala desiatka hláv východných katolíckych cirkví, dvoch pravoslávnych cirkví, Arménskej apoštolskej cirkvi aj evanjelikov.

Vatikán vo štvrtok žije mimoriadnym stretnutím o Libanone. Prítomní sú predstavitelia tamojších kresťanských komunít, ktorí sa spoločne zamýšľajú nad závažnou situáciou v krajine a modlia sa spolu s pápežom za pokoj a stabilitu.

Dnešný Deň reflexie a modlitby za Libanon sa nesie v znamení motta „Pán Boh má plány pokoja. Spoločne pre Libanon“.

Hlavný program stretnutia za pokoj pre Libanon a prekonanie tamojšej akútnej krízy sa začal o 8.30 h v Dome sv. Marty privítaním hostí zo strany pápeža Františka.

Pokračoval v Bazilike sv. Petra spoločnou modlitbou Otče náš, po ktorej Svätý Otec spolu s patriarchami a ďalšími účastníkmi spoločne zostúpili k hrobu apoštola Petra a každý sa so zapálenou sviecou pripojil k prosbám o príhovor apoštola za úmysel stretnutia.

Účastníci ekumenického stretnutia

Na stretnutí sa zúčastňuje desiatka hláv kresťanských komunít. Zastúpené sú východné katolícke cirkvi, dve pravoslávne cirkvi, Arménska apoštolská cirkev a evanjelici.

Z katolíckych predstaviteľov sú prítomní maronitský patriarcha Bechara Boutros Raï, sýrsko-katolícky patriarcha Ignace Youssef III. Younan, melchitský patriarcha Youssef Absi a ďalší predstavitelia východných katolíckych cirkví prítomných v Libanone i tamojšej latinskej cirkvi, medzi nimi chaldejský biskup Michel Kassarj a latinský apoštolský vikár Cesar Essayan.


Foto – TASR/AP

Grécko-pravoslávnu cirkev Antiochijského patriarchátu zastupuje jej patriarcha Youhanna X. Yazigi; Sýrsko-pravoslávnu cirkev patriarcha Ignác Efrém II. a Arménsku apoštolská cirkev v Cilícii katolikos Aram I. Najvyššiu radu evanjelického spoločenstva v Sýrii a Libanone zastupuje jej predseda Joseph Kassabhas.

Stretnutie moderuje apoštolský nuncius v Libanone Joseph Spiteri. Zúčastňujú sa na ňom aj prefekt Kongregácie pre východné cirkvi Leonardo Sandri a vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Paul Richard Gallagher.

Inzercia

Okrúhly stôl a záverečná spoločná modlitba

Po modlitbe pri hrobe sv. Petra sa účastníci spolu so Svätým Otcom presunuli do Klementínskej sály Apoštolského paláca na diskusiu pri okrúhlom stole. Táto časť programu prebieha za zatvorenými dverami a je rozložená na dopoludňajší a popoludňajší blok.

Večer o 18. hodine vyvrcholí ekumenické stretnutie spoločnou modlitbou vo vatikánskej bazilike pri Oltári katedry. Spolu s čítaniami z Božieho slova zaznejú modlitby a spevy s tradičnými formami jednotlivých rítov prítomných v Libanone, s arabskými, sýrskymi, arménskymi a chaldejskými textmi.

Vzhľadom na kontext pandémie si účastníci prejavia znak pokoja nie zvyčajným objatím a bozkom, ale položením horiacich lámp na jeden spoločný svietnik. Očakáva sa, že Svätý Otec pri tejto príležitosti prednesie svoje posolstvo.

Pápež František vyzval veriacich modliť sa za Libanon už v stredu týmito slovami: „... 1. júla sa vo Vatikáne uskutoční osobitný deň reflexie a modlitby za Libanon. Spoločne s hlavami všetkých cirkví prítomných v Krajine cédrov sa necháme inšpirovať slovom Svätého písma, ktoré hovorí: ,Pán Boh má plány pokoja.‘ Pozývam všetkých pripojiť sa duchovne k nám, modliac sa, aby Libanon opäť povstal z ťažkej krízy, ktorou prechádza, a znovu ukázal svetu svoju tvár pokoja a nádeje.“

V predvečer stretnutia prijal pápež František na osobných audienciách dvoch zo spomenutých ekumenických hostí z Libanonu. Najprv sa stretol s grécko-pravoslávnym patriarchom Antiochie a celého Orientu, Jeho Blaženosťou Youhannom X., a potom samostatne prijal sýrsko-pravoslávneho patriarchu Antiochie, Jeho Svätosť Ignáca Efréma II.

Čelní predstavitelia cirkví a cirkevných komunít Libanonu sú hosťami Svätého Otca v Dome sv. Marty od 30. júna do 2. júla.

Vybrané časti posolstva pápeža Františka, ktoré predniesol na záver ekumenickej modlitby

„Som vďačný všetkým účastníkom za to, že promptne prijali pozvanie, i za bratské podelenie sa. My duchovní pastieri, podporovaní modlitbou svätého Božieho ľudu, sme sa v tomto temnom období spoločne snažili orientovať smerom k Božiemu svetlu. A v jeho svetle sme videli predovšetkým naše vlastné nejasnosti: chyby vykonané vtedy, keď sme nedosvedčovali evanjelium s koherentnosťou a do krajnosti, stratené príležitosti na ceste bratstva, zmierenia a plnej jednoty. Za toto prosíme o odpustenie a s kajúcim srdcom hovoríme: «Zmiluj sa, Pane!» (Mt 15,22. (...)

Veta, ktorú Pán vyslovuje vo Svätom písme, dnes rezonovala medzi nami takmer ako odpoveď na volanie našej modlitby. Je málo slov, prostredníctvom ktorých Boh vyhlasuje, že má «zámery ... pokoja a nie súženia» (Jer 29,11). Plány pokoja a nie súženia. V týchto časoch súženia chceme všetkými silami potvrdiť, že Libanon je a musí zostať plánom pokoja. Jeho povolaním je byť zemou tolerancie a pluralizmu, oázou bratstva, kde sa rozličné náboženstvá a vyznania stretávajú, kde rôzne komunity spolunažívajú uprednostňujúc všeobecné dobro pred zvláštnymi výhodami. (...)

Dosť bolo používania Libanonu a Blízkeho východu pre cudzie záujmy a zisky! Libanončanom treba dať možnosť byť protagonistami lepšej budúcnosti, v ich zemi a bez neprimeraných zásahov. (...)

Apelujeme na vás všetkých. Na vás, občanov: nenechajte sa odradiť, nestrácajte ducha, znovuobjavte v koreňoch vašich dejín nádej na nové vzklíčenie. Na vás, politickí lídri: aby ste podľa vašich zodpovedností našli urgentné a stabilné riešenia aktuálnej ekonomickej, sociálnej a politickej krízy, pamätajúc na to, že neexistuje pokoj bez spravodlivosti. Vám, drahí Libanončania žijúci v diaspóre: aby ste dali do služby vašej vlasti tie najlepšie energie a zdroje, ktorými disponujete. Vám, členovia medzinárodnej komunity: nech sa prostredníctvom spoločného úsilia vytvoria podmienky na to, aby sa krajina nepotopila, ale vydala sa na cestu obnovy. Bude to dobré pre všetkých. (...)

Veríme, že Boh ukáže jedinú cestu nášho putovania: cestu pokoja. Uisťujeme preto bratov a sestry moslimov i príslušníkov iných náboženstiev o otvorenosti a disponibilite spolupracovať na budovaní bratstva a podporovaní pokoja. Ten si „nežiada víťazov, ani porazených, ale bratov a sestry, ktorí by aj napriek nedorozumeniam a ranám minulosti kráčali od konfliktu k jednote“ (Príhovor na medzináboženskom stretnutí v irackom Ure, 6. marca 2021). (...)

Dnes sme vzali za svoje slová básnika Gibrana plné nádeje: „Za temným závesom noci je svitanie, ktoré nás očakáva.“ Niekoľko mladých nám práve odovzdalo zažaté lampy. Práve oni, mladí, sú lampami, ktoré planú v tejto temnej hodine. Na ich tvárach žiari nádej budúcnosti. (...)

V noci krízy treba zostať jednotnými. Spoločne, prostredníctvom čestnosti dialógu a úprimnosti úmyslov, môžeme priniesť svetlo do tmavých oblastí. Zverme každú námahu a úsilie Kristovi, Kniežaťu pokoja.“

Dnes treba vedieť

29. jún 2021, 12:36

Pápež František slúžil v Bazilike sv. Petra slávnostnú svätú omšu pri príležitosti sviatku apoštolov Petra a Pavla. Tradične počas nej požehnal páliá 34 nových arcibiskupov metropolitov, ktorí boli vymenovaní počas uplynulého roka. „Modlíme sa za vás, za pastierov, za cirkev, za nás všetkých: aby sme vyslobodení Kristom mohli byť apoštolmi vyslobodenia celého sveta,“ prihovoril sa im pápež v homílii. Na slávnosti bola prítomná aj delegácia z Konštantínopolského ekumenického patriarchátu a početná skupina pútnikov z Košickej eparchie. (vatican news)

29. jún 2021, 10:43

Trnavská charita nájde desať bytov pre ľudí, ktorým hrozí bezdomovectvo

Vďaka projektu Dostupné bývanie, ktorý je financovaný z fondov EÚ, dostanú šancu na nový život núdzni, ktorým hrozí bezdomovectvo alebo sa už ocitli na ulici. Nový domov takto nájdu ľudia, ktorí stratili prácu, rodičia detí v nepriaznivej finančnej situácii, senior s nízkym dôchodkom  a podlomeným zdravím či žena, ktorá utiekla pred tyranom.

29. jún 2021, 10:26

Komunita kňazov z Bratstva sv. Petra musí po takmer štvrťstoročí opustiť farnosť Fontaine-lès-Dijon na východe Francúzska, v ktorej sa narodil sv. Bernard z Clairvaux. Dijonský arcibiskup Roland Minnerath sa rozhodol komunitu nahradiť diecéznymi kňazmi. Bratstvo sv. Petra slávi sväté omše v mimoriadnej forme (tzv. tridentské omše), na rozdiel od známejšieho Kňazského bratstva sv. Pia X. je však v jednote s Rímom. (cna)

29. jún 2021, 09:22

Ďalší poľský biskup odstúpil po obvineniach z krytia sexuálneho zneužívania. Lublinská arcidiecéza v pondelok oznámila, že pápež prijal rezignáciu biskupa Zbigniewa Kiernikowskeho, ktorý stál od roku 2014 na čele Legnickej diecézy na juhozápade Poľska. Na tomto poste ho teraz nahradí Andrzej Siemieniewski, dosiaľ pôsobiaci ako pomocný biskup vo Vroclavskej diecéze. (tasr)

29. jún 2021, 08:00

Uplynulo 70 rokov od kňazskej vysviacky Georga a Josepha Ratzingera. Na slávnosť apoštolov Petra a Pavla ich v roku 1951 vysvätil mníchovský kardinál Michael von Faulhaber.

29. jún 2021, 07:26

V ukrajinskom meste Ľvov skončil týždeň spomienkových aktivít na návštevu Jána Pavla II. v tomto meste pred dvadsiatimi rokmi. Posledným bodom slávnosti bola gréckokatolícka liturgia na námestí, ktorej predsedal väčší arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Sviatoslav Ševčuk. (ekai.pl)

28. jún 2021, 21:12

V slovenčine vychádza kniha amerického biskupa Roberta Barrona Obnovme si nádej s podtitulom Podnety pre novú evanjelizáciu. Pomocný biskup Los Angeles je v USA mediálne známou osobnosťou, jeho účet na sociálnej sieti Twitter sleduje viac ako 177-tisíc ľudí. „Tento vzdelaný a rozhľadený muž má dar uchopiť zložité myšlienky, zjednodušiť ich, nachádzať príklady zo súčasnej kultúry, umenia či zo života svätých a priblížiť sa nimi k životu súčasných ľudí. Zdôrazňuje, aký je nevyhnutný záujem cirkvi o tých, ktorí ju opúšťajú, ktorí strácajú záujem o vieru,“ avizuje vydavateľstvo Dobrá kniha. 

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.