Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K veci Komentáre a názory
14. november 2015

O zomieraní Európy

„Smrť Európy je na dohľad,“ začína provokatívne esej Breta Stephensa vo Wall Street Journal z 19. októbra. Čo presne však zomiera?
O zomieraní Európy

Na myseľ prichádza Bellocovo slávne: „Európa je viera a viera je Európa,“ akurát že väčšina Európy túto vieru, ktorá stvorila Európu, už stratila. „Znovuevanjelizácia“ a „nová“ evanjelizácia majú len malý účinok. Ide teda stále ešte o „Európu“?

Eric Voegelin vo svojej knihe Veda, politika a gnosticizmus uvádza, že moderná ideológia má svoj pôvod v nedostatku odvahy a v strate viery kresťanských mužov v skutočnosť transcendentného poriadku, ako ho táto viera predstavuje. Následná ideológia spôsobuje smrť Európy, lebo tá si už nechce zachovať svoju identitu.

Prosperujúca Európa zažíva popri svojom vlastnom zmätku i doslova „inváziu“ predovšetkým moslimov z rozličných rozvrátených štátov. Sme svedkami smutného poklesu pôrodnosti v Európe, čo je samo osebe znakom závažného duchovného neporiadku.

Staré národy, ktoré tvorili kresťanskú Európu, nahradil sekulárny humanizmus, v strede ktorého stojí „univerzalizmus” a snaha bagatelizovať svoje kresťanské dedičstvo či rovno sa ho zbaviť. Zdieľať

Staré národy, ktoré tvorili kresťanskú Európu, nahradil sekulárny humanizmus, v strede ktorého stojí „univerzalizmus” a snaha bagatelizovať svoje kresťanské dedičstvo či rovno sa ho zbaviť. Túto čistku v mnohých smeroch už aj „pokojnou cestou“ uskutočnil. Samotná Cirkev v starých európskych krajinách vyzerá byť zmätená a otvorená doktrínam tohto humanizmu, ako bolo často vidieť na nedávnej synode o rodine.

George Friedman vo svojej zaujímavej eseji „Láska k svojim a doležitosť miesta“ napísal: „Nedáva zmysel zomrieť za režim, ktorého ústrednou hodnotou je hľadanie šťastia. Veľký zmysel naopak dáva zomrieť za lásku k svojim. Moderné chápanie človeka sa s touto myšlienkou nedokáže vysporiadať. Miesto toho chce zrušiť vojnu, zapudiť ju ako atavizmus či aspoň ju označiť za primitívnu a neprirodzenú. Možno je to aj všetko pravda. Treba si však uvedomiť, že vojna len tak nezmizne. Ani láska k svojim, ako aj všetko, čo z nej vyplýva.” Dá sa povedať, že vojna pokračuje preto, lebo jej kantovské zrušenie v konečnom dôsledku naznačuje, že sa v našom živote nedá rozlíšiť medzi dobrom a zlom. A práve proti tomuto tvrdeniu budú dobrí ľudia stále bojovať – ak budú môcť.

Friedman tu pripomína, že moderný štát je postavený na centralizácii moci a na absorpcii všetkých „nižších“ spoločenstiev vrátane náboženstva na vlastnú obežnú dráhu. Končí pri absolútnej „diverzite“, doktríne zakazujúcej nenávistné prejavy, ktorá už nedovoľuje, aby sa v rámci jeho údajne celosvetových hraníc čo i len otvorila diskusia o najzákladnejších ľudských otázkach.

Pierre Manent vo svojej knihe Vidieť veci z politického pohľadu napísal: „Politickým spoločenstvom vlastným Európe býval národ, národ ako sprostredkovateľ univerzálnych skutočností – Cirkvi a potom ľudstva... Európsky demokratický univerzalizmus však prechádza do nihilizmu: je naplnením nihilizmu. Hovorí vlastne: Európa nie je ani nechce byť ničím iným než čistým univerzálnym humanizmom.”

Tento univerzálny „humanizmus“ sa vníma, že je nad všetkými národnými, kultúrnymi či náboženskými rozdielmi. Preto zakazuje ich prejavy, lebo by „urazili“ čistotu „humanity“. Táto „humanita“ je však len logický koncept. V skutočnosti sú a žijú iba jednotlivé a rozličné veci.


Katedrála v nórskom Trondheime.

Inzercia

Benedikt XVI. to vo svojom rozhovore s Petrom Seewaldom (Svetlo sveta) vyjadril takto: „Povie sa, že na základe takzvanej negatívnej tolerancie [čiže „nikoho neuraziť“] nemôžu byť vo verejných budovách kríže. V skutočnosti tak zakúšame odstránenie tolerancie, lebo v konečnom dôsledku to znamená, že sa náboženstvo a kresťanská viera nemôžu vyjadriť viditeľným spôsobom.“ Toto je averroistický postoj.

Univerzálny „humanizmus“ sa vníma, že je nad všetkými národnými, kultúrnymi či náboženskými rozdielmi. Preto zakazuje ich prejavy, lebo by „urazili“ čistotu „humanity“. Zdieľať

Európa v súčasnosti stojí na „tvrdení“: Štát má donucovacími prostriedkami odopierať akúkoľvek prítomnosť „súkromnej“ sféry vo verejnom poriadku. Články mieru vyžadujú, aby štát zakázal každú reč či organizáciu zastávajúcu názor, ktorý by mohol spôsobiť rozrušenie v duši ktoréhokoľvek občana. Namiesto kontinentu s rozličnými národmi tak ostal už len bezduchý štát, ktorému sotva ide o viac, než aby jeho prosperitu nenarušili žiadne „transcendentné“ skutočnosti, ktoré by mohli podkopať duše jednotlivcov či pokoj medzi občanmi.

Zvlášť odporný je na Európe „fundamentalizmus“. Väčšinou je to len nálepka pre niekoho ešte stále nie dostatočne osvieteného, kto vidí rozdiel medzi dobrom a zlom. Takíto ľudia sú „rigidní“, čo znamená, že podľa nich záleží na tom, čo si kto myslí. Len takýchto ľudí nemožno „tolerovať“.

Tento prístup zjavne postuluje nové „práva“, ktoré slúžia cieľom abstraktného štátneho „humanizmu“. Nový „európsky“ človek je pozbavený všetkej rôznorodosti, vďaka ktorej býval zaujímavý. Tento nový človek však nedokáže zomrieť, je len abstrakciou. Zomierajú len muži a ženy. A len muži a ženy dokážu plodiť. Zlé idey nemôžu „zomrieť“. Buď sa vnímajú ako mylné a zavrhnú sa, alebo ako lákavé a vpustia sa do sveta. A pokiaľ ide o „zomierajúcu Európu“, requiescat in pace.

James V. Schall SJ
Autor slúžil 35 rokov ako profesor na Georgetownskej univerzite a je jedným z najplodnejších katolíckych spisovateľov v Amerike. V poslednej dobe napísal knihy The Mind That Is Catholic (Myseľ, ktorá je katolícka) a The Modern Age (Moderná doba), Political Philosophy and Revelation: A Catholic Reading (Politická filozofia a zjavenie. Katolícka čítanka) a Reasonable Pleasures (Rozumné slasti).

Pôvodný text: On the “Dying” of Europe, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org, flickr.com (CC BY 2.0).

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha.

Odporúčame

Náš hrozivý svet

Náš hrozivý svet

Dva týždne po mojej návšteve v Napa Valley zasiahlo vinárske mestečko Napa zemetrasenie. Nemyslím si, že jedno s druhým priamo súvisí. rtr28cv31.jpg Už viac ma rozrušilo, keď som čítal príhovor kardinála Wuerla o prenasledovaní na Blízkom východe s názvom „Prečo mlč...

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.