Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
06. august 2021, 14:11

V gréckokatolíckych chrámoch sa v piatok číta pastiersky list

V gréckokatolíckych chrámoch sa v piatok číta pastiersky list

foto: archív TASR

Gréckokatolíci tiež vstúpili do 40-dňovej duchovnej prípravy pred návštevou Svätého Otca Františka v Prešove. K začiatku duchovnej prípravy vydali biskupi Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pastiersky list. Kňazi v chrámoch ho čítajú dnes pri každej svätej liturgii namiesto homílie na sviatok Premenenia Pána.

Pastiersky list na začiatok duchovnej prípravy pred návštevou Svätého Otca Františka v Prešove

Drahí spolubratia v kňazskej službe, drahé rehoľné sestry a rehoľní bratia, drahí bratia a sestry.

Srdečne Vás v tento sviatok Premenenia Pána pozdravujeme a všetci spolu sa tešíme z pripravovanej veľkej návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku. My gréckokatolíci sa tešíme predovšetkým na stretnutie so Svätým Otcom v Prešove 14. septembra, kde bude sláviť archijerejskú Božskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho a ohlási homíliu. Stretnutie sa uskutoční na známom mieste pred mestskou športovou halou, na mieste, kde sa uskutočnila aj návšteva pápeža sv. Jána Pavla II. v roku 1995.

Už dlhší čas prebiehajú prípravné práce ohľadom stavby oltára, rozmiestnenia sektorov, zabezpečenia záchytných parkovísk a bezpečnosti všeobecne. Intenzívne na tom pracujú prípravné komisie na rôznych úrovniach.

Aby sa táto vzácna návšteva čo najlepšie vydarila a aby sme z nej mali všetci nielen veľký zážitok, ale predovšetkým hlboký duchovný úžitok, nestačí pripraviť veci iba po materiálnej, technickej a bezpečnostnej stránke, ale veľmi dôležitá je aj duchovná príprava, ktorú v Gréckokatolíckej cirkvi začíname práve dnes.

To, že začíname štyridsiatnicu našej duchovnej prípravy práve dnes, nie je náhoda. Dnešným dňom sa skutočne začína štyridsať dní pred sviatkom Povýšenia svätého Kríža (vrátane), ktorý budeme sláviť spolu so Svätým Otcom. Je tu teda určitá analógia so svätou Štyridsiatnicou – Veľkým pôstom pred Paschou.

To, že práve dnes je začiatok našej duchovnej prípravy, je zaiste Božie riadenie. Môžeme sa teda pýtať, čo nám tým chce Pán povedať.

Dnes slávime tajomstvo Premenenia Pána na hore Tábor. V evanjeliu počúvame aj slová: „Tam sa pred nimi premenil...“ Premenenie Pána nie je len predzvesťou či predobrazom Paschy Ježiša Krista, jeho slávneho vzkriesenia, ale aj večnej slávy, ktorá je pre nás pripravená. Je však aj predobrazom slávenia každej svätej liturgie, pretože v božskej liturgii slávime premenenie Pána v Božom slove a hlavne v Eucharistii, kde sa chlieb a víno mocou Svätého Ducha premieňajú na Telo aKrv Ježiša Krista. Vnímate tú úžasnú skutočnosť, že hneď prvý deň našej duchovnej prípravy chce Boh a Cirkev upriamiť našu pozornosť na liturgické slávenie, ktoré je stredobodom nášho duchovného života a aj pápežskej návštevy v Prešove?

Liturgické slávenie so Svätým Otcom Františkom v Prešove bude pre každého z nás príležitosťou, aby sme spolu s apoštolmi, teda so Svätým Otcom a biskupmi, nielen povedali, ale aj skutočne zakúsili to biblické: „Pane, dobre je nám tu.“ Pane, dobre je nám žiť v objatí tvojej lásky, v tvojej milosrdnej prítomnosti v našom živote i v obklopení tvojou tajomnou prítomnosťou v Eucharistii. Dobre je nám v tvojej Cirkvi, ktorá nás živí tvojím slovom a tvojím Telom a Krvou. Ďakujeme ti, že nás skrze svoju Cirkev stále znova a znova pozývaš k obráteniu, aby sme premenení milosťou mohli byť ako tvoji učeníci požehnaním pre tento svet a raz zakúsiť aj tvoju prítomnosť v nebeskom kráľovstve.

Drahí spolubratia v kňazskej službe, rehoľnice a rehoľníci, drahí bratia a sestry. Naša Gréckokatolícka cirkev nám pred najväčšími sviatkami ponúka dlhší čas na duchovnú prípravu avyzýva nás k modlitbe akpôstom, aby sme načerpali ztajomstiev spásy – z jednotlivých sviatkov – dostatok milostí. Podobne Vám aj pred týmto nevšedným a jedinečným stretnutím so Svätým Otcom Františkom ponúkame duchovnú prípravu na túto vzácnu a radostnú pastoračnú návštevu. Chceme Vás povzbudiť, aby ste si našli dostatočný čas a podľa ponúkaných textov prípravy sme sa všetci mohli duchovne pripraviť na návštevu Petrovho nástupcu, ktorý k nám príde v osobe pápeža Františka. Vezmime veľmi vážne a zodpovedne týchto niekoľko týždňov duchovnej prípravy, aby sme vo svojich srdciach a mysliach, vo svojom osobnom, rodinnom, farskom i spoločenskom živote vytvorili s Božou pomocou dobrú pôdu, v ktorej sa bude môcť ujať semeno Božieho slova – posolstvo, ktoré nám chce pápež František ponúknuť a odovzdať.

Inzercia

Možno sa pýtame, čím sme si my, maličké Slovensko v srdci Európy, zaslúžili takúto poctu. Je to pre všetkých nás veľký dar a potvrdenie toho, že Pán Boh na nás pamätá. A cez túto návštevu pápeža Františka nám určite chce čosi dôležité povedať. Preto je duchovná príprava, modlitba a pôst, taká potrebná, že jej venujeme celých štyridsať dní. Lebo dobrý výsledok závisí od dobrej prípravy. Začnime túto duchovnú prípravu pred vyloženou Eucharistiou, kde si môžeme vyprosiť všetky potrebné milosti a požehnanie od Pána Boha, aby sme vedeli tento Boží dar – myšlienky a slová Svätého Otca Františka – s radosťou prijať do svojho srdca, pochopiť a obohatiť nimi svoj duchovný život.

Veríme, že radosť nás gréckokatolíkov sa bude s približujúcim sa termínom pápežskej návštevy stupňovať a že aj mnohých iných nadchneme, aby sa spolu s nami s viditeľnou hlavou Cirkvi stretli. Pozývame vás, aby ste sa po spustení elektronickej registrácie prihlásili na slávenie božskej liturgie so Svätým Otcom v Prešove. Aj takýmto spôsobom môžeme prejaviť svoju úctu, lásku ajednotu s Petrovou skalou, aby sme boli dôstojnými pokračovateľmi našich predkov, ktorí túto vernosť, lásku ajednotu vdruhej polovici minulého storočia výrazným spôsobom prejavili.

Nech nás počas duchovnej prípravy sprevádza Presvätá Bohorodička so sv. Jozefom.

K tomu Vám všetci biskupi Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi zo srdca žehnáme.

 

 

 

Dnes treba vedieť

pred 10 hodinami
pred 16 hodinami

Nedeľnou svätou omšou v Mauzóleu Johna Garanga v juhosudánskom hlavnom meste Džuba vyvrcholila šesťdňová návšteva pápeža Františka v Konžskej demokratickej republike a Južnom Sudáne. „Keď vás prepadne pokušenie cítiť sa nedostatočne, skúste sa pozrieť na soľ a jej drobné zrnká: je to malá prísada a po položení na tanier sa stratí, rozplynie sa, ale práve tak dodá chuť celému obsahu,“ povedal pápež v homílii pred 70-tisíc veriacimi. Návrat do Ríma je naplánovaný na 17.30 hod. 

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.