Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Interview Svet kresťanstva
18. október 2021

Otec Ján Krupa

Na základných pilieroch katechizmu možno skonštruovať veľa rôznych budov

Rozhovor s gréckokatolíckym kňazom a redaktorom Sveta kresťanstva Jánom Krupom o katechizme Svetlo pre život a jeho preklade.

Na základných pilieroch katechizmu možno skonštruovať veľa rôznych budov

Foto – Postoj/Andrej Lojan

Pred niekoľkými týždňami si začal na Svete kresťanstva pod názvom Gréckokatolícky katechizmus publikovať preklady z publikácie Svetlo pre život. O aké dielo ide?

Light for life, čiže Svetlo pre život, je názov spoločného katechizmu východných katolíckych cirkví byzantského obradu v Severnej Amerike. O vypracovanie katechizmu Svetlo pre život sa zaslúžil najmä kňaz a profesor David Petras (* 1941) z Ruténskej gréckokatolíckej cirkvi v USA. Predkovia tohto absolventa Pápežského východného inštitútu v Ríme pochádzajú z východoslovenských obcí Slovinky a Kojšov.

V rokoch 1995 až 2013 otec David Petras pôsobil ako špirituál v Kňazskom seminári svätých Cyrila a Metoda v Pittsburghu a zároveň vyučoval liturgiu a liturgickú teológiu tamojších bohoslovcov.

Od roku 2018 Petrasov katechizmus v talianskom preklade pod názvom Luce della vita, čiže Svetlo života, používa aj Italo-albánska cirkev.

V roku 1992 pápež Ján Pavol II. vydal Katechizmus Katolíckej cirkvi. O dva roky neskôr bola publikovaná prvá časť trojdielneho katechizmu Svetlo pre život. Prečo nový katechizmus?

Lebo primárnym poslaním Katechizmu Katolíckej cirkvi je slúžiť ako spoľahlivý teologický sprievodca pre biskupov alebo biskupské konferencie, ktorých povinnosťou je vypracovať miestne katechizmy, ktoré by zodpovedali požiadavkám rôznych kultúr a predstavovali by evanjelium vzhľadom na túžby, otázky a problémy, ktoré sa v nich objavujú.

Takže aj katechizmus Svetlo pre život má pôvod v Katechizme Katolíckej cirkvi? V čom sa od neho líši?

Katechizmus Katolíckej cirkvi musíme považovať za jedinú gramatiku. Každý biskup je povolaný v rámci nej skloňovať inkulturovanú formu jedinej viery. Z tohto dôvodu majú obidva katechizmy rovnaké náplne, no tie sú vyložené, rozčlenené a obohatené z odlišných perspektív.

Každá gramatika má svoje základné štruktúry. Ktoré štruktúry patria ku každému katechizmu?

Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí o štyroch základných pilieroch: vyznanie krstnej viery (symbol viery), sviatosti viery, život podľa viery (prikázania) a modlitba veriaceho, teda Otče náš.

To sú stĺpy celej budovy našej viery. S týmito stĺpmi možno skonštruovať veľa rôznych budov. Aj katechizmus Svetlo pre život je skonštruovaný s rovnakými stĺpmi, hoci „zvonku“ sa môže javiť ako veľmi odlišný od iných katechizmov.

Čo v ňom nájdeme? Akú má štruktúru?

Katechizmus Svetlo pre život nespočíva na štyroch, ale na troch pilieroch, ktoré korešpondujú s prvými tromi piliermi v Katechizme Katolíckej cirkvi.

Inzercia

Tento byzantský katechizmus fyzicky pozostáva z troch častí, ktoré boli knižne vydané v rámci katechetického programu God with us publications postupne: The Mystery believed (Vyznávané tajomstvo) v roku 1994, The Mystery celebrated (Oslavované tajomstvo) v roku 1996 a The Mystery lived (Žité tajomstvo) v roku 2001.

Podľa byzantskej tradície štvrtý pilier (modlitba veriaceho) je legitímnym priestorom, v ktorom sa viera vyznáva, slávi a žije. Špeciálne pre mystickú tradíciu východných cirkví má táto ideálna budova našej viery miestnosti, ale nie sú tu ani uzavreté, ani autonómne a dokonca ani vedľa seba postavené priestory.

Sme východní, ale nie pravoslávni, sme katolíci, ale nie latinskí, sme východní katolíci, ktorí žijú, slávia a dosvedčujú spoločnú vieru podľa cítenia, ktoré pochádza z byzantskej tradície. Zdieľať

Ak by sme chceli použiť biblickú formu na vyjadrenie byzantskej budovy našej viery, nájdeme ju v sugestívnom texte Jána Evanjelistu a Teológa, ktorý voľne parafrázujem: Čo bolo od počiatku (Tradícia a Písmo), čo sme počuli (hymny), čo sme na vlastné oči videli (ikony), na čo sme hľadeli (božská liturgia) a čoho sa naše ruky dotýkali (sväté tajomstvá), to zvestujeme aj vám, aby ste aj vy boli v spoločenstve s nami (porov. 1 Jn 1, 1 – 3).

Z tohto dôvodu sú v katechizme Svetlo pre život reprodukované ikony. A prirodzená vitálna a vzájomná konvergencia medzi všetkými týmito dimenziami je v modlitbe, ktorá pre katolíkov byzantského obradu nie je prvkom medzi ostatnými prvkami, ale cirkevným priestorom, a nie je jedným zo stĺpov, ale koreňom stromu duchovného života.

Pochopil som správne, že katechizmus Svetlo pre život je východný, ale nie pravoslávny, katolícky, ale nie latinský?

Je to presne tak, a platí to nielen o texte, ale aj o gréckokatolíkoch: sme východní, ale nie pravoslávni, sme katolíci, ale nie latinskí, sme východní katolíci, ktorí žijú, slávia a dosvedčujú spoločnú vieru podľa cítenia, ktoré pochádza z byzantskej tradície.

Pre koho a na čo slúži byzantský katechizmus?

V byzantskom obrade sa tri sviatosti kresťanskej iniciácie – krst, myropomazanie a Eucharistia – vysluhujú spoločne a obvykle čoskoro po narodení.

Takže katechéza sa koná po ich prijatí a jej cieľom je priblížiť bohatstvo darov, ktoré Pán dal človeku milosťou skrze cirkev. Preto katechéza sa nikdy nekončí, rovnako ako čítanie katechizmu.

Katechizmus je kniha, ktorej zámerom je sprevádzať nás po celý život. Na pozadí práve povedaného treba vnímať aj jeho názov Svetlo pre život.

Keďže Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa tento rok uzniesla na vytvorení komisie pre prípravu moderného katechizmu, Svetlo pre život môže poslúžiť ako zdroj inšpirácie pre miestnych katolíkov byzantsko-slovanského obradu.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.