Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
05. december 2021

Slovo kňaza

O rozlišovaní prorokov a objavení nepriateľov

„Pripravte cestu Pánovi! Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou.“

O rozlišovaní prorokov a objavení nepriateľov

Ján Krstiteľ. Foto: Flickr.com/aurelio candido

Dnes nám chýbajú proroci... aj takto by sa mohla začať táto úvaha. Iný by zakontroval, že dnes máme prorokov plné internety. Naozaj to vyzerá tak, že „proroci“ nám dnes nechýbajú, chýba nám však schopnosť rozlišovať pravých od falošných.

Nedávno ma povzbudil spôsob propagácie slovenského prekladu najnovšej knihy amerického publicistu Roda Drehera, ktorá bola označená za „prorockú“. Aby neprišlo k nedorozumeniu: povzbudil ma k vypichnutiu argumentov, prečo ju za prorockú nepovažujem. 

Vo Svätom písme máme niekoľko ozaj prorockých kníh, ktoré ponúkajú nadčasové posolstvá, ktorých pôvodcom je Boh. Zároveň vtedy i dnes boli a sú aj falošní proroci, ktorí hlásajú to, čo chcú zmätené davy počuť. Čas ich však skôr či neskôr odfúkne do zabudnutia.

A tiež tu máme postavu sv. Jána Krstiteľa, nezabudnuteľného proroka púšte, ktorý bol Bohom poslaný, aby pripravil ľud na príchod Ježiša. Nehovoril o sprisahaní (lat. conspiratio) Rimanov, ktorí chcú zničiť vyvolený národ, lež všetkých a každého pozýval k pokániu.

Iste, mohol by hovoriť aj iné veci: „Poďte všetci za mnou do púšte a budeme tu žiť pekne spolu a v bezpečí pred tými, ktorí nás ohrozujú.“ Alebo inak: „Ja som ten, na ktorého ste čakali, a keď pod mojím vedením porazíme našich nepriateľov, budem nad vami kraľovať.“

Ján Krstiteľ nebol narcis, neukazoval na seba, no jeho autentický život ukazoval na Boha. Nebol paranoidný, nehovoril o vonkajších nepriateľoch, ale o vnútorných hrozbách našej spásy. Uvedomoval si dôstojnosť i limity svojho poslania, bol pravým prorokom poslaným od Boha.

Rozlíšiť pravého proroka od falošného je pre náš život veľmi dôležité, ba niekedy to môže byť otázka života a smrti. Falošní proroci dokážu natoľko zmanipulovať svojich poslucháčov, že tí sú potom schopní nekriticky ich počúvať, neraz aj s tragickými následkami.  

Základnou charakteristikou pravého proroka je jeho duchovnosť založená na osobnom kontakte s posvätnom, v našom prípade s Bohom, ktorý proroka napĺňa svojím Duchom a silou. Táto skutočnosť sa prejavuje na celkovom vystupovaní a životnom štýle pravého proroka. 

Ako príklad možno uviesť ľudí, ktorí sa v takých či onakých voľbách uchádzajú o naše hlasy. Vždy sú medzi nimi takí, ktorí sa oháňajú vybranými kresťanskými hodnotami, no ich celkový život svedčí o inom. Darí sa im však obalamutiť mnohých, a preto v tom ďalej pokračujú.

Konkrétnych príkladov by sme v politike i iných sférach života našli veľa, no nie je ambíciu tohto zamyslenia ich vymenovať. Skôr zdôrazniť, aby sme sa pri našom rozhodovaní, komu veriť, neuspokojili s deklarovaním kresťanských hodnôt, lež rozlišovali ich autentický život. 

Autentickosť proroka je absolútne najdôležitejšie kritérium. O falošných prorokoch sa predsa často hovorí, že „vodu kážu a víno pijú“. Ak niekto vedome a dobrovoľne oplýva niečím, čo iných pozýva zanechať, obetovať pre vyššie dobro, asi to nebude prorok hodný nasledovania.

Inzercia

Bolo by výborné, keby sme sa naučili vo svojej intuícii a na základe skúsenosti správne rozlišovať pravých a falošných prorokov. Pri tých pravých nachádzať autentické odpovede na ťažké otázky života a tých falošných s nadhľadom odmietnuť.

„Ján Krstiteľ nehlásal revolúciu a nechcel zvrhnúť inštitúcie. Kritizoval hriechy, nie hriešnikov. Hlásal pokánie, nie pochod na barikády.“ Zdieľať

Ďalším dôležitým kritériom je, že pravý prorok hovorí pravdu vhod i nevhod. No nielenže vždy hovorí pravdu, on sa ani nevykrúca, nezatajuje, nesnaží sa odkloniť pozornosť inam, ako to robia proroci falošní. Vie si tiež priznať omyl či zlyhanie, čoho falošný prorok nie je schopný.

Kto robí, robí aj chyby, počujeme neraz z úst niektorých. Na doplňujúcu otázku s výzvou pomenovať svoje zlyhania vie len pravý prorok jasne a priamo povedať, v čom sa zmýlil, čo a akým spôsobom by urobil inak. Falošný prorok sa snaží z toho „vykecať“ prázdnymi frázami.

Pravý prorok nemanipuluje s faktmi, váži si svojich poslucháčov a dáva im možnosť overiť si pravdivosť svojich tvrdení. Falošný prorok často podsúva informácie, ktoré sa nedajú overiť, a cynicky sa spolieha na naivitu a nižšiu intelektuálnu úroveň svojich poslucháčov.

Pravý prorok nikdy nevzbudzuje u svojich poslucháčov strach, ale pozýva ich k bázni. Strach je založený na nedôvere, kým podstatou bázne je dôvera. Platí to vo vzťahu k Bohu i medzi ľuďmi. Kým strach pochádza od Zlého, bázeň je jedným z darov Ducha Svätého.

Jedna mylná predstava o prorokoch chápe ich poslanie ako kritiku inštitúcií. Pre falošného proroka s mocenskými ambíciami je prirodzená kritika tých, ktorých chce nahradiť. Pravý prorok nespochybňuje osoby a inštitúcie, len vecne poukazuje na ich zlyhania a nedostatky.

Pravý prorok totiž nehľadá vlastný prospech, ide mu o dobro tých, ku ktorým je poslaný. Preto neraz zažíva utrpenie a ťažkosti. Pre falošného proroka sú ostatní ľudia len prostriedky, ktoré chce využiť pre svoje vlastné ciele. A keď prídu problémy, rýchlo sa stiahne.

Stále mám pre sebou osobnosť svätého Jána Krstiteľa, ktorý nehlásal revolúciu a nechcel zvrhnúť inštitúcie. Kritizoval hriechy, nie hriešnikov. Hlásal pokánie, nie pochod na barikády. Tým pripravoval ľud na príchod Ježiša, ktorý v tomto ohľade robil a hlásal presne to isté.

Bol to pravý prorok, úspešný vo svojom poslaní, veď za ním prúdili davy ľudí a dávali sa krstiť, čím dali najavo, že prijali jeho výzvu robiť pokánie. Z úspechu sa mu však nezatočila hlava a možno aj preto o ňu napokon prišiel. Možno iný na jeho mieste by si ju zachránil.

Je Advent a Pánov Predchodca nás pozýva postaviť sa čelom našim nepriateľom: pozrieť sa do zrkadla, objaviť svoje nedokonalosti, ale neprekryť ich samoospravedlňujúcimi šminkami, lež vyznať ich pred Tvárou milosrdenstva. Aby sme vnútorne vyrovnaní mohli kráčať ďalej.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.