Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Duchovný život Svet kresťanstva
02. január 2022

Slovo kňaza

Tri slová pre nový začiatok

Aj v tomto roku naše očakávania narazia na realitu, aby všetko bolo tak, ako má byť.

Tri slová pre nový začiatok

Pápež František počas omše na Štedrý večer. Foto: TASR – AP Photo/Alessandra Tarantino

Začiatok nového roka v nás vzbudzuje očakávania. Naše túžby sa v pokore pred Všemohúcim menia na pokornú modlitbu, naše spomienky na vďačnosť. Prítomný okamih nás napĺňa bázňou a životná skúsenosť dôverou, že všetko je tak, ako má byť.

Na počiatku minulého roka som opustil „fejsbúk“, či podľa niektorých „hejtbúk“. Aj som sa obával, že mi bude chýbať, no bolo to jedno z najlepších rozhodnutí. Priebežne som počas roka vnímal podobné a pochopiteľné kroky niektorých mojich priateľov i verejne známych ľudí.

Vieme, na akých algoritmoch je „fejsbúk“ nastavený, vieme ako dôsledný výber „vhodných“ slov zaručuje vysokú popularitu, vieme, akým spôsobom celý mechanizmus deformuje a ničí naše vzťahy. Ak chceme prežiť krajší rok, môže nám pomôcť aj odchod zo sociálnych sietí.

Čo následne urobiť s toľkým ušetreným časom a znovuzískaným pokojom v duši? To, čo by malo byť prirodzenou súčasťou našej každodennosti: robiť niečo zmysluplné pre seba i pre svojich drahých. Je predsa toľko užitočností, ktorým môžeme venovať svoju pozornosť.

Minulý rok sa mi podarilo prečítať veľa zaujímavých kníh. Odborná literatúra z kánonického práva, texty pápeža Františka i o ňom, C. S. Lewis i G. K. Chesterton, A. Christie i P. Coelho a, pravdaže, takmer všetko z vydavateľstva Postoj. Cítim sa tak o poznanie bohatší.

Čítanie kvalitnej literatúry by mohlo patriť k tým aktivitám, ktoré spestria náš voľný čas, rozšíria naše videnie sveta a v konečnom dôsledku nás vymania z klietok našich názorových bublín. Ak chceme urobiť niečo zmysluplné pre naše poznanie, čítajme kvalitné knihy.   

„Ak bol minulý rok rokom sebectva a hrubého individualizmu, mohol by byť tento nový rokom solidarity a láskavej spolupatričnosti.“ Zdieľať

V osobných rozhovoroch s priateľmi i pri výkone svojho povolania som vnímal, že minulý rok z nás vyplavil to najhoršie. Myšlienkami, slovami, skutkami, zanedbávaním dobrého. Kiež by sme boli v tomto roku očistení od všetkej tej špiny a schopní dostať zo seba to najlepšie.

Ak bol minulý rok rokom sebectva a hrubého individualizmu, mohol by byť tento nový rokom solidarity a láskavej spolupatričnosti. Je len na nás, či budeme schopní vidieť veci novým spôsobom, napríklad aj takým, ku ktorému nás priebežne pozýva pápež František.

Ak sme v minulom roku mali ťažkosti osvojiť si Františkovo pozvanie lepšie prežívať svoju kresťanskú identitu a poslanie, tento rok môže byť v tomto zmysle novou príležitosťou. Pripomeňme si znova na začiatku roka jeho tri dôležité slová, ktoré nám adresoval v Bratislave.

Prvým je sloboda, bez ktorej niet pravej ľudskosti. Klerikálny tradicionalizmus a jeho rigidná uniformita pravú slobodu nechápu. Podľa Františka nás sloboda volá k zodpovednosti za svoje rozhodnutia, k rozlišovaniu, ktoré je niekedy náročné, a preto máme z neho strach.

Inzercia

Sloboda býva mylne vnímaná ako príležitosť robiť si, čo chceme. Ak sa niekto dotkne takto chápanej našej slobody, vieme byť voči nemu veľmi nepríjemní. No pravá sloboda vychádza z nášho vnútra a prejavuje sa zodpovednými rozhodnutiami, ktoré berú ohľad na ostatných.

Druhým slovom je podľa Františka tvorivosť pri tlmočení kresťanského posolstva, ktorá vychádza zo schopnosti byť blízko ľuďom a hovoriť jazykom, ktorému rozumejú. Oživovanie minulosti už nie je schopné poskytnúť orientáciu pri dnešných životných rozhodnutiach.

Tvorivosť, ktorá nás posúva dopredu, nemôžeme obrať o slobodu, zavrieť ju do žalára či poslať do vyhnanstva. Radostná tvorivosť, ktorá búra stereotypy, prebúdza nás zo spánku, vidí veci novými očami, je nenahraditeľným motorom zrozumiteľného hlásania evanjelia.

Tretím slovom pápeža Františka je dialóg, ktorý sme pozvaní viesť s Bohom, sami so sebou vo svojom vnútri, so všetkými, ktorí už vyznávajú Krista, hoci inak ako my; s tými, ktorí kráčajú namáhavou cestou duchovného hľadania; i s tými, ktorí sa považujú za neveriacich.  

Dialóg nám pomáha lepšie pochopiť nielen toho druhého, ale aj seba samého. Schopnosť viesť dialóg nás učí pokornému počúvaniu a cibrí našu schopnosť správne rozprávať. Dialóg sa tak stáva priestorom na vzájomné obohatenie a vedie nás k väčšej slobode a tvorivosti.

Tri slová pápeža Františka, vyjadrujúce dokonca aj podstatu prebiehajúcej synody, môžu byť tohtoročnou veľkou výzvou pre každého z nás. Je dôležité správne ich pochopiť, aby sme ich v našich každodenných životoch dokázali premietnuť do našich konkrétnych skutkov.

A nebojme sa v tomto roku znova snívať. Podľa Františka platí, že ak je nejaký sen súčasťou života, človek má v každom okamihu pred sebou cieľ, ktorý je možné dosiahnuť, hoci len čiastočne. Každý sen je teda métou, ktorá nám pomáha ísť dopredu.

Kráčajme v tomto roku slobodne a s odvahou za svojimi snami. Nebojme sa pozorne počúvať a pokorne rozprávať. A hoci netušíme, čo nám nový rok prinesie, jedno je isté: bude to funkčné, pretože to bude presne také, ako to má byť. Vďaka Bohu.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.