Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Duchovný život Svet kresťanstva
08. január 2022

Slovo kňaza

Čo nám odovzdáva krst

Je možné, aby človek pri krste dostal do vienka aj niečo od človeka, ktorý ho pokrstil?

Čo nám odovzdáva krst

Krst Ježiša Krista. Z ikonografickej zbierky Slovo v obraze v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore. Autor: Jaroslav Halmo.

Nedávno sa v našom kláštore v Sampore stal predmetom diskusie krstný list brata Rastislava Máriu. Jeho krstné meno Rastislav (Mária je rehoľným prímením) sa tam uvádza ako Crescentius. Zvláštnosťou nie je latinčina, pretože ešte pár desiatok rokov dozadu bolo pre kňazov bežnou praxou písať matriky univerzálnym cirkevným jazykom (moje krstné meno je napríklad v matrike zapísané ako Ioannes).

Prekvapenie vzbudilo slovo Crescentius, ktoré na prvý pohľad nemá s menom Rastislav nič spoločné. Vzápätí sme však prišli veci na koreň, keď ktosi z nás odhalil jeho etymologický základ v latinskom slovese crescō – crescere, čo znamená rásť.

V obdive nad čarom tohto lingvistického spojenia som sa Rasťa opýtal: „Ktorý kňaz ťa pokrstil? Musel sa vyznať v rečiach.“ Odpovedal svojím flegmatickým spôsobom: „Nejaký Kútnik Šmálov.“

Ocenil som ďalšiu stránku nášho rozhovoru – jeho skrytý humor. Jozef Kútnik Šmálov bol vynikajúci jazykovedec a člen hnutia náboženskej obnovy v kruhu spišských kňazov na čele s Ladislavom Hanusom, ktorý o ňom napísal obsiahlu monografiu.

Podstatnou mierou sa podieľal na cirkevne schválenom preklade žalmov do slovenčiny, ktorý sa aktuálne používa v katolíckej liturgii. Bol autorom a prekladateľom mnohých literárno-kritických, historických a teologických štúdií. Čo má zvláštny význam pre nás benediktínov, vo svojich historických prácach sa venoval najmä dejinám mníšskeho pôsobenia na Slovensku, napríklad v dielach: K predkartuziánskym dejinám Červeného Kláštora pri Dunajci, O pôvode pustovníka Svorada, Benediktíni na Slovensku v 9. – 11. storočí a ďalšie.

Ako farár pôsobil vyše tridsať rokov v Liptovských Sliačoch. Tam sa necelé dva roky pred jeho smrťou narodil náš brat Rastislav.

Je zaujímavé, že nejaký Kútnik Šmálov, ktorý spravil azda najväčší prínos k poznaniu benediktínskych dejín na Slovensku, pokrstil budúceho benediktína.

Začal som teda uvažovať nad tým, či sa vo sviatosti môže prenášať spolu s milosťou krstného znovuzrodenia aj nejaký vplyv osoby, ktorá krst vysluhuje. Alebo je len vecou čistej náhody, že Rasťa pokrstil práve Kútnik Šmálov?

Pravdaže, veriaci človek si vôbec nemá zakladať na tom, kto ho pokrstil. Keď sa prví veriaci v Korinte pokúšali o niečo podobné, apoštol Pavol ich rázne zahriakol: „Vari bol Pavol za vás ukrižovaný? Alebo v Pavlovom mene ste boli pokrstení?“ Krst je nesmierna Božia milosť. Ale azda práve preto, že je to taký nevýslovný dar, nemusí byť celkom irelevantné, ktorá osoba nám ho sprostredkovala.

V čom vlastne spočíva hodnota krstu? Dnešný sviatok dáva dobrú príležitosť vysvetliť jeho zmysel na základe udalosti Ježišovho vlastného krstu v Jordáne.

Potrebné je na to vrátiť sa k symbolickému významu vody v kozmologických predstavách Biblie. Biblická kozmológia vychádza z dvoch protikladných sfér. Prvá z nich je počiatočný chaos, priepasť hrôzostrašnej beztvárnosti, smrti a zániku.

Druhá sféra – poriadok stvorenia, svet prekypujúci krásnymi tvarmi – je krajinou života. Živel vody sa nachádza niekde uprostred, akoby bol medzistupňom chaosu a stvorenia.

Inzercia

K chaosu má voda blízko svojou amorfnosťou a zradnosťou; človek v nej poľahky nájde smrť utopením, ba aj celému stvoreniu v nej hrozí zánik ako pri katastrofickej potope sveta. Na druhej strane je však voda zdrojom života a nevyhnutnou podmienkou pre zachovanie stvorenia.

Krst Ježiša Krista. Z ikonografickej zbierky Slovo v obraze v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorej autorom je Jaroslav Halmo.

Ponorením sa do vody v rieke Ježiš z Nazareta znázornil svoj zostup do priepasti smrti, keď zomrie na kríži. Vynorenie sa z vody predstavuje jeho zmŕtvychvstanie. Tým, že Ježiš na začiatku svojej verejnej činnosti slobodne podstúpil krst v Jordáne, ukázal, že dobrovoľne prijíma svoje poslanie uskutočniť dielo ľudskej spásy obetou života na kríži, ktorou premohol smrť a daroval ľudstvu nový život.

Ježiš nepotreboval krst pre vlastnú spásu, tak ako krst potrebujeme my. Jeho aj náš krst sa však vzťahujú na veľkonočnú udalosť Pánovej smrti a zmŕtvychvstania, ktorou sa uskutočňuje naša spása.

Ježišov krst túto udalosť predznamenáva ako predobraz, náš krst ju sprítomňuje ako sviatosť. „Neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom,“ vysvetľuje apoštol Pavol v Liste Rimanom.

Nekonečnú hodnotu krstu, ktorý z nás robí Božie deti, si plne uvedomíme asi až raz vo večnosti. Možno sa spolu s naším krstom zveční aj pamiatka človeka, ktorý nám ho vyslúžil. V tradícii kresťanov krst odjakživa sprevádzala ich úcta k spolupráci cirkvi pri zrode nového života, ktorý udeľuje táto sviatosť.

Spolupráca cirkvi vo sfére milosti sa obrazne nazýva duchovným materstvom. V dielach cirkevných otcov sa krstný prameň prirovnáva k materskému lonu cirkvi. Henri de Lubac v knihe Materstvo Cirkvi nachádza vnútornú spojitosť medzi duchovným materstvom cirkvi a duchovným otcovstvom kňazov.

Tým sa znovu vraciam k otázke, či je možné, aby človek pri krste dostal do vienka aj niečo od človeka, ktorý ho pokrstil. Môže benediktínske povolanie nášho brata Rastislava nejako súvisieť s osobou Jozefa Kútnika Šmálova? Mohlo by byť azda ovocím jeho duchovného otcovstva?

Ak nič iné, táto úvaha môže byť inšpiráciou spoznať meno svojho krstiaceho kňaza a dozvedieť sa o ňom niečo viac. Viete, kto vás pokrstil? Mňa nejaký Ján Sucháň.

Poznámka: V nedeľnej rubrike Slovo kňaza sa od nového roku budú striedať štyria rôzni autori: Radoslav Šaškovič, Ján Dolný, Rudolf Smoter a Anton Ziolkovský.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.