Adam Takáč

Adam Takáč

Redaktor

Študoval žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Univerzite Komenského v Bratislave. Venuje sa spravodajstvu.

    Strana 1

    Strana 1
    Denník Svet kresťanstva