Hanns Sauter

Autor (1951) študoval teológiu na univerzitách Würzburg, Viedeň a Freiburg so špecializáciou na teológiu a dejiny kresťanského Východu. Svoje štúdiá ukončil diplomovou prácou o teológii ikon. V súčasnosti pôsobí v Pastorácii seniorov vo Viedenskej arcidiecéze. Popri tom je diecéznym referentom v nadácii Andreas-Petrus-Werk (Catholica Unio), ktorá napomáha vzťahy s východnými cirkvami.

  Strana 1

  Stravuje ma horlivosť za tvoj dom
  Stravuje ma horlivosť za tvoj dom

  K najvýznamnejším ženským postavám neskorej antiky patrí Helena, matka cisára Konštantína Veľkého. O jej životopise sme dobre poučení biskupom a cirkevným historikom Euzébiom z Cézarey († 339), biskupom Ambrózom Milánskym († 397) a ďalšími prameňmi.

  Ja som vinič, vy ste ratolesti
  Ja som vinič, vy ste ratolesti

  Na niekoľkých miestach evanjelií sa dá dobre rozpoznať, akého rozdielneho charakteru boli apoštoli a aká rozmanitosť predstáv, názorov a želaní vládla v tejto malej skupine okolo Ježiša.

  Žena, ktorá nám ukazuje Ježiša!
  Žena, ktorá nám ukazuje Ježiša!

  K najvýraznejším ikonám Márie patrí ikona Hodigitria (Mária, ukazovateľka cesty). Toto stvárnenie Márie s chlapcom Ježišom sa výrazne odchyľuje od bežného spôsobu stvárňovania Márie.

  Lazárova sobota
  Lazárova sobota

  Vo východnej cirkvi sa sobota pred Kvetnou nedeľou slávi ako Lazárova sobota. Prinášame úvahu nemeckého teológa.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.