Pavol Hudák

Pavol Hudák

Vyštudoval žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku, absolvoval študijný pobyt na Univerzite kardinála Stefana Wyszyńskeho vo Varšave a stáž v Katolickom týdeníku v Prahe. V minulosti pracoval ako bratislavský redaktor Rádia Lumen. Venuje sa témam zo života cirkvi, ktoré spracúva aj vo forme podcastov. Zaujíma ho aj širšie politické, spoločenské a náboženské dianie.

  Strana 1

  Kontemplatívne sestry prežívajú koniec roka v tichu a modlitbe
  Ružové sestry Kontemplatívne sestry prežívajú koniec roka v tichu a modlitbe

  Kým Silvester je spojený so zábavou, s oslavami a pyrotechnikou, ružové sestry tento deň prežívajú v tichu. Silvester v nitrianskom kláštore služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony je už tradične spojený s duchovnou obnovou. Zvyšok Silvestra prežívajú sestry v tichu s úmyslom odprosovať Boha za všetky urážky, ktoré sa mu dostávajú, zvlášť v tento deň.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva