Lukáš Kekelák

Lukáš Kekelák

Redaktor

Vyštudoval žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Univerzite Komenského v Bratislave. Venuje sa domácemu spoločenskému dianiu.

    Strana 1

    Strana 1
    Denník Svet kresťanstva