Postoy

  Strana 1

  Kto svedčí o Bohu, neponosuje sa na iných
  Pápežov tweet Kto svedčí o Bohu, neponosuje sa na iných

  „Tí, čo svedčia, nestrácajú sa v slovách, ale prinášajú ovocie. Nesťažujú sa na iných a na svet, ale začínajú od seba. Pripomínajú nám, že Boha netreba dokazovať, ale ukazovať; nie ho ohlasovať deklaráciami, ale svedčiť o ňom príkladom.“

  Na sviatok Premenenia Pána
  Pápežov tweet Na sviatok Premenenia Pána

  „Sviatok Premenenia Pána nám pripomína, že sme povolaní zakúsiť stretnutie s Kristom, aby sme ožiarení jeho svetlom mohli toto svetlo niesť a dať mu zažiariť všade ako lampášiky Evanjelia, ktoré prinášajú trochu lásky a nádeje.“  

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva