Ján Šimulčík

Ján Šimulčík

V rokoch 1988 – 1993 vyštudoval bioinžinierstvo na Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave. V roku 2001 ukončil magisterské štúdium v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na CMBF UK. Vo svojej vedeckej tvorbe sa venuje problematike prenasledovania veriacich v období komunizmu a téme tajnej cirkvi v odpore proti komunistickému režimu. www.svedectvo.sk

    Strana 1

    Strana 1
    Denník Svet kresťanstva

    Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

    Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.