Stephan Baier

Korešpondent novín Die Tagespost.

Strana 1

Strana 1