Svet kresťanstva

Strana 13

Ratolesť
Ratolesť

Sneh peňazí a majetkov má len krátku a dočasnú úlohu a má z neho vytŕčať úcta k čomusi vznešenejšiemu a to je dar Stvorenstva.