Svet kresťanstva

Strana 15

Čo sa dá ešte povedať?
Čo sa dá ešte povedať?

V podstate sa stále hľadajú nové a nové slovné spojenia nové a nové symboly na vyjadrenie toho istého. Teraz najviac na vyjadrenie kresťanského tajomstva Veľkej noci.