Svet kresťanstva

Strana 17

Byzantský obrad: Svätý a Veľký štvrtok
Byzantský obrad: Svätý a Veľký štvrtok

Každý rok, keď sa ponárame do svetla a nepreskúmateľných hĺbok tohto Svätého štvrtka, kladie sa nám tá istá kľúčová otázka: Odpoviem na Kristovu lásku a akceptujem ju ako svoj život, alebo budem nasledovať Judáša v tme jeho noci?