Svet kresťanstva

Láska bez lásky

Radšej konať menej „dobrého“ a mať viacej dobroty! Píše Milan Bubák v pokračovaní svojho cyklu o láske.

Radšej konať menej „dobrého“ a mať viacej dobroty! Píše Milan Bubák v pokračovaní svojho cyklu o láske.

Má štátne financovanie cirkví negatívny dosah na ich verejnú službu?

Duchovní registrovaných cirkví majú – v mnohých prípadoch najmä vďaka štátnej podpore – veľmi dobré podmienky pre duchovnú službu. Legitímnou otázkou...

Duchovní registrovaných cirkví majú – v mnohých prípadoch najmä vďaka štátnej podpore – veľmi dobré podmienky pre duchovnú službu. Legitímnou otázkou je, aká je cena tejto podpory a či nie je pre cirkvi privysoká.

Narodenie Bohorodičky

Príčinou úcty k Márii v cirkvi bola odjakživa Máriina poslušnosť Bohu, dôveryplná pohotovosť, ktorú prejavila voči v ľudskom zmysle neslýchanému volan...

Príčinou úcty k Márii v cirkvi bola odjakživa Máriina poslušnosť Bohu, dôveryplná pohotovosť, ktorú prejavila voči v ľudskom zmysle neslýchanému volaniu.