Svet kresťanstva

Strana 2

Dnes treba vedieť

pred hodinou

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka pozval novopokrstených veriacich na svätú omšu do katedrály sv. Víta. Urobil tak pri príležitosti oslavy sviatku patróna hlavného pražského chrámu sv. Víta, ktorého liturgickú spomienku slávime 15. júna. Kardinál tiež počas bohoslužby ocení štyri osobnosti pražskej arcidiecézy medailou biskupa Podlahu.(apha.cz)

pred 4 hodinami

Pápež na Globsecu

Svet sa nechal oklamať iluzórnym pocitom bezpečia a honbou za ziskom.

Z krízy nevyjdeme rovnakí: buď vyjdeme lepší, alebo horší. Ale nikdy nie rovnakí, vyhlásil Svätý Otec pred bratislavským publikom.

pred 6 hodinami

Diecézne sanktuárium v Obišovciach prechádza v posledných rokoch veľkými premenami. Cez víkend miestny kostol Ružencovej Panny Márie konsekroval košický arcibiskup Bernard Bober. V areáli svätyne sa nachádza aj pútnický dom blahoslavenej Anny Kolesárovej. Najbližším podujatím na tomto mieste bude fatimská sobota – 3. júla 2021. (Rádio Lumen)

pred 8 hodinami

Pakistanský súd oslobodil kresťanský manželský pár, ktorý vo väzení čakal sedem rokov na popravu. Manželia boli v roku 2014 odsúdení na trest smrti za to, že údajne posielali miestnemu imámovi rúhavé SMS správy, ktoré urážali proroka Mohameda. Sudcovia našli nezrovnalosti v dôkazoch, ktoré mali dvojicu usvedčiť. Právnik manželov vyjadril obdiv nad odvahou obidvoch sudcov, ktorí sa nebáli vyniesť rozsudok pred extrémistami prítomnými v súdnej sieni. (acn slovensko)

pred 8 hodinami

Vo Vatikáne predstavili Posolstvo k 5. svetovému dňu chudobných. Jeho témou je: „Chudobných máte vždy medzi sebou“ (Mk 14,7).  Pápež František v posolstve tvrdí, že chudoba je dôsledkom egoizmu, a vyzýva na zmenu mentality. (vatican news)