Svet kresťanstva

Pápež vyzval na európsku jednotu, ideológie podľa neho ohrozujú existenciu EÚ

„Na Európu momentálne neútočia delá alebo bomby, ale ideológie – ideológie, ktoré nie sú európske, ktoré pochádzajú buď zvonka, alebo od malých skupín...

„Na Európu momentálne neútočia delá alebo bomby, ale ideológie – ideológie, ktoré nie sú európske, ktoré pochádzajú buď zvonka, alebo od malých skupín...