Svet kresťanstva

Do zasľúbenej zeme

Písmo je nevyčerpateľné, lebo je o skutočných ľuďoch a udalostiach; nie sú to len jednoducho vymyslené príbehy.

Písmo je nevyčerpateľné, lebo je o skutočných ľuďoch a udalostiach; nie sú to len jednoducho vymyslené príbehy.