Svet kresťanstva

Iba to, čo má trvalý zmysel, môže byť zdrojom skutočnej radosti

Prečo máme smutných kresťanov, aj napriek tomu, že prijali evanjelium, teda radostnú zvesť? Preto, lebo v skutočnosti ho neprijali. Píše Milan Bubák v...

Prečo máme smutných kresťanov, aj napriek tomu, že prijali evanjelium, teda radostnú zvesť? Preto, lebo v skutočnosti ho neprijali. Píše Milan Bubák v...

Ukrajinskí politici s napätím očakávajú najnovšie rozhodnutia Konštantínopolu

Iracký prezident navštívil Vatikán. Stretnutie blízkovýchodných katolíckych patriarchov. Posviacka národnej katedrály v Bukurešti. Ruské umenie vo Vat...

Iracký prezident navštívil Vatikán. Stretnutie blízkovýchodných katolíckych patriarchov. Posviacka národnej katedrály v Bukurešti. Ruské umenie vo Vat...

Kam inam by sme šli?

Podľa niektorých ľudia opúšťajú Katolícku cirkev pre súčasné škandály. To ma mätie. V koho ste vlastne verili?

Podľa niektorých ľudia opúšťajú Katolícku cirkev pre súčasné škandály. To ma mätie. V koho ste vlastne verili?