Svet kresťanstva

Arcibiskup Paríža: Úlohou je obnoviť nielen katedrálu, ale aj našu cirkev

Arcibiskup veriacim navrhol, aby v noci zo soboty na Veľkonočnú nedeľu dali do okien príbytkov sviecu či lampáš, aby tak „svetlo premohlo tmu a prinie...

Arcibiskup veriacim navrhol, aby v noci zo soboty na Veľkonočnú nedeľu dali do okien príbytkov sviecu či lampáš, aby tak „svetlo premohlo tmu a prinie...

Prameň liturgie

V srdci všetkého je liturgické konanie, úplne jednoduchá vec – vziať, požehnať, lámať a dávať chlieb a vziať, požehnať a dávať kalich s vínom a vodou.

V srdci všetkého je liturgické konanie, úplne jednoduchá vec – vziať, požehnať, lámať a dávať chlieb a vziať, požehnať a dávať kalich s vínom a vodou.