Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Vzťahy Svet kresťanstva
20. november 2021

Ťažkosti vo vzťahu

Ako sa stať v manželstve mystikom a nie cynikom

Neznalosť mystických výšin, ku ktorým sú povolaní kresťanskí manželia, je príčinou ich partnerských problémov.

Ako sa stať v manželstve mystikom a nie cynikom

Foto – profimedia.sk

Popredný taliansky teológ Carlo Rocchetta tvrdí, že výšiny, ku ktorým sú manželia povolaní, sú skutočne vysoké.

Ek stasis (extáza) manželskej intimity sa mení na én stasisi (pohrúženie), teda na skúsenosť zbožšťujúcej milosti, ktorá oslobodzuje manželov od každej formy krúženia okolo svojho ja. Ponára ich do srdca Najsvätejšej Trojice, až napokon celý tento proces vyvrcholí v hesychii, vo vnútornom pokoji ducha, ktorý prevyšuje každú inú podobu pokoja,“ píše Rocchetta vo svojej knihe Mystika sviatostného manželstva.

No kedy ste naposledy zažili milovanie, o ktorom by ste mohli povedať tieto slová?

Cesta do tajomstva

Carlo Rocchetta ponúka vo svojej knihe poctivú teologickú analýzu a argumentáciu. Snaží sa ukázať, že manželský život je vo svojom najintímnejšom prejave – pri milovaní – mystický.

Rocchetta volá po takej pastorácii manželov, ktorá by primárne nestavala na jurisdicko-moralistickom chápaní manželstva, ako tomu bolo v priebehu ostatných storočí, ale ktorá by bola založená na mystickom základe. Ponúknuť manželom takúto víziu manželstva by malo predchádzať alebo zmierňovať problémy, ktorým manželia vo svojom vzťahu čelia.

Vidieť v neznalosti koreň problémov a vidieť v poznaní spôsob ich odstránenia pôsobí azda až príliš jednoducho. Ak však uchopíme Rocchettov názor ako pozvanie ku skúsenostnému poznávaniu, otvorí sa pred nami celkom iná cesta. Môžeme povedať, že mystagogická, vovádzajúca do tajomstva.

„Krstný rodič“ manželstva

Logiku mystagógie, teda vstupu do tajomstva sviatostného manželstva, nám pomôže pochopiť analógia so starovekým procesom kresťanskej iniciácie.

Táto iniciácia sa začínala obdobím katechumenátu. Počas neho bol katechumen kresťanským spoločenstvom, obzvlášť svojím krstným otcom či matkou, postupne zasväcovaný do kresťanských tajomstiev. Katechumen sa mohol na eucharistickom slávení zúčastňovať v zadnej časti liturgického priestoru. A to len do momentu obetovania.

Analogicky sú snúbenci v rámci predmanželskej prípravy zasväcovaní kresťanskou komunitou do tajomstiev kresťanského manželstva. Pri katechumenáte je hranicou obetovanie darov chleba a vína. V prípade predmanželskej prípravy je tou hranicou zdieľanie manželského stola a lôžka. To je rezervované až na neskôr.

Katechumeni prijímali sviatosti kresťanskej iniciácie počas veľkonočného slávenia na Bielu sobotu. Týmto momentom sa pre nich začalo obdobie mystagógie. Začalo sa obdobie, v ktorom poznávali kresťanské tajomstvá cez ich každodenné prežívanie.

Snúbenci začínajú vyslúžením sviatosti manželstva skúsenostne poznávať to, o čom doteraz počúvali. Začína sa pre nich mystagogická fáza.

Ilustračné foto – profimedia.sk

Dôležitú úlohu v prípade katechumena zohráva krstný rodič. Tento drobný, no kľúčový aspekt Rocchetta nespomína, hoci si ho je s najväčšou pravdepodobnosťou vedomý. Krstný rodič bol článkom, ktorý zabezpečoval kontinuitu. Bol spojením medzi tým, čo bolo pred kresťanskou iniciáciou a čo nasledovalo po nej. Bol tým, kto sprevádzal novopečeného kresťana v procese prípravy, ale aj po jej absolvovaní.  

Aj v manželstve môže byť práve postava takéhoto sprievodcu zlomová. Je dôležité, aby niekto sprevádzal snúbencov v období prípravy, tiež počas prvých krokov v manželstve a bol im k dispozícii počas poryvov, ktoré zákonite prídu.

Cynikov stretnú manželia počas svojho manželstva veľa. Otázkou je, koľkých mystikov sa im podarí stretnúť.

Manželia začínajú ako pseudospoločenstvo   

Za jedného z mystikov a sprievodcov môžeme považovať psychiatra a psychoterapeuta Scotta Pecka. Tento americký protestant zanechal po sebe opis cesty, ktorý sa javí plne použiteľný pre manželov. Aj napriek tomu, že nepísal špecificky pre nich.

Víziou Scotta Pecka bolo vidieť mier vo svete. Ako svoj príspevok k jeho šíreniu vytvoril zážitkový seminár budovania spoločenstva. Viedol ich stovky. Rovnako tiež viedol množstvo psychoterapeutických sedení.

Práve na týchto sedeniach zažil, že mnohí, vzhľadom na rany a odmietnutia, ktoré utŕžili v minulých vzťahoch, sa boja podstúpiť riziko odzbrojenia samého seba. V takomto strachu rezignujú na sen o autentickom spoločenstve a berú ho len vizionársky. Podľa neho však existujú cesty, ako sa ľudia môžu zasa vrátiť k sebe a uzdraviť staré rany.

Práve na základe vypozorovania týchto ciest vytvoril Peck spomínaný zážitkový seminár Vytvárania komunity (Community Building Workshops), ktorý sa dodnes šíri po celom svete. Príležitostne sú tieto semináre organizované aj na Slovensku, naposledy sa jeden uskutočnil v októbri 2021 v Bratislave.

Fascinujúce je, že proces tvorby spoločenstva, tak ako ho Peck opísal, sa javí ako korelujúci s procesom tvorby manželského spoločenstva. Tvrdí totiž, že každé spoločenstvo ľudí – farské, občianske či učiteľský zbor, alebo náhodne zídená skupina ľudí – sa začína ako pseudospoločenstvo.

Inzercia

Charakteristické je tým, že sa riadi pravidlami slušnosti. Členovia takejto skupiny sú k sebe zdvorilí, vľúdni. Keď narazia na konfliktnú tému, radšej sa jej vyhnú. Ak by sa aj cítili zranení, nedajú to najavo. Povedzme, že v prípade zaľúbencov je toto fáza dvorenia.

Cez chaos a prázdnotu ku skutočnému spoločenstvu

Zákonite však príde moment, keď si členovia skupiny začnú liezť na nervy. Začnú si stúpať na citlivé miesta, iritovať sa navzájom, narážať na svoje odlišné názory. Vstupujú do fázy chaosu. V prípade páru môže prísť táto fáza ešte počas chodenia, prípadne neskôr v manželstve sa určite dostaví.

Problémom nie je samotná fáza chaosu. Je úplne prirodzená a zdravá. Podstatné je, ako sa s ňou dokáže spoločenstvo vyrovnať. Scott Peck tvrdí, že väčšina spoločenstiev sa buď dlhodobo zmieta v tejto fáze, aby sa napokon vrátila do fázy pseudospoločenstva, alebo sa rozpadne. Azda ani netreba hovoriť, ako veľmi toto platí aj pre manželstvá.

„V partnerstve môže prísť fáza chaosu ešte počas chodenia. Ak aj nie, neskôr v manželstve sa určite dostaví.“ Zdieľať

Existuje však cesta, ako sa z chaosu dostať ku skutočnému spoločenstvu. Je veľmi nepopulárna a bolestná. Peck ju označuje ako fázu prázdnoty. Je to fáza odzbrojenia, zraniteľnosti, slabosti, krehkosti, fáza rizika, vyprázdnenia sa od svojich očakávaní, fáza zomierania sebe. Au.

Nato, aby ňou človek prešiel, si musí uvedomiť, čo je to, čo ho vzďaľuje od druhých. Americký psychiater hovorí, že najčastejšie to bývajú predsudky, predstavy a očakávania, potreba kontroly a potreba uzdravovať, obracať a riešiť.

Samotné uvedomenie si však nestačí. Je potrebné, aby sa človek týchto mechanizmov vzdal. Až keď sa ich vzdá, je disponovaný utvoriť skutočné spoločenstvo – so skupinou či s manželským partnerom.

Zomieranie vlastnému egu alebo rast v čnosti lásky

Čo spája Carla Rocchetta a Scotta Pecka? Na jednej strane vidíme víziu talianskeho teológa o kresťanských manželoch, ktorí sa dotýkajú výšin mystiky sviatostného manželstva. Na druhej strane stojí vízia amerického psychiatra a psychoterapeuta o mieri vo svete, na ktorom sa môže podieľať každý človek vlastným odzbrojením sa.

Hlbšie štúdium myšlienok týchto dvoch mužov odhalí fascinujúcu koreláciu. Títo dvaja autori do seba zapadajú ako puzzle. Rocchetta hovorí náboženským a teologickým jazykom to, čo Peck sekulárnym a psychologickým.

Peck môže byť pre Rocchettovu víziu kresťanských manželov užitočný tým, že opisuje cestu zomierania vlastnému egu. Tak ako to poznáme z Biblie: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba a nasleduje ma.“ Zároveň túto skúsenosť dáva na zážitkových seminároch tvorby spoločenstva aj komprimovane zažiť.

Toto zapretie seba a nasledovanie Krista má v manželstve špecifické zafarbenie. Ide o nasledovanie Krista ako Ženícha milujúceho Nevestu Cirkev až po krajný moment vydania vlastného života za ňu.

Zaprieť seba, teda zomrieť svojmu egu, je presne to, čo Peck opisuje ako fázu prázdnoty – odložiť svoje obranné mechanizmy, vzdať sa očakávaní voči manželskému partnerovi, pustiť vlastnú potrebu kontroly, potrebu uzdravovať, obracať alebo riešiť. Keď toto človek urobí, je to, akoby sa vyprázdnil.

Na toto prázdne miesto môže prísť Duch Svätý. Alebo duch komunity, ako ho tiež Peck volá. To je psychologickým jazykom rozpísaný moment, o ktorom náboženský jazyk hovorí ako o raste teologálnej čnosti lásky.

Čím prázdnejší sú manželia od seba samých, od vlastného ega, tým disponovanejší sú prijať vždy hlbšie a plnšie Božieho ducha. Až po plnosť Krista, ku ktorej sme všetci krstom povolaní.

Skúsenostné poznávanie Boha v manželstve

Nadpis tohto článku sľubne avizoval niečo ako návod na to, ako sa stať v manželstve mystikom a nie cynikom. Zaiste, zodpovedať túto otázku je možné z viacerých hľadísk a s využitím rôznych zdrojov. Tento text rozhodne nemá ambíciu podať na túto otázku vyčerpávajúcu odpoveď. Už len pre mnohovýznamovosť slova mystika.

„Čím prázdnejší sú manželia od seba samých, od vlastného ega, tým disponovanejší sú prijať vždy hlbšie a plnšie Božieho ducha.“ Zdieľať

Podľa Slovníka spirituality ide o skúsenostné poznávanie Boha sprevádzané často zážitkom jednoty, spoločenstva a prítomnosti. A takto chápeme mystiku aj v tomto texte. Nejde o diskurzívne poznávanie za využitia logickej úvahy, ale o priame, nesprostredkované poznávanie, ktoré je vo svojej podstate darom Boha.

Mystiku si však netreba mýliť ani s tzv. paramystickými javmi, ako sú levitácia, bilokácia a podobne. Tieto javy môžu mystické stavy sprevádzať, no nie sú pre ne podstatné.

Čím prázdnejší sú manželia od seba samých, tým väčší priestor vytvárajú na prítomnosť Božieho ducha. V sebe samých a vo svojom manželskom vzťahu.

Čím väčší priestor vytvárajú manželia Božiemu duchu, tým viac sa disponujú na prijatie i takého druhu a intenzity mystických skúseností, aké im Boží duch bude chcieť dať. Môže to byť zážitok hlbokého pokoja a radosti.

Alebo skúsenosť hlbokej jednoty s celým svetom a vedomia, že ich láska prekračuje hranice ich domova a lieči bolesť tohto sveta.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva