Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kostoly Slovenska Svet kresťanstva
01. september 2022

Kostoly Slovenska

Fascinujúce, no stále neobjavené bohatstvo, v ktorom sú zapísané naše dejiny

Na Svete kresťanstva vám v novom seriáli predstavíme najvzácnejšie, najzaujímavejšie a najpozoruhodnejšie kostoly Slovenska.

Fascinujúce, no stále neobjavené bohatstvo, v ktorom sú zapísané naše dejiny

Gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v obci Miroľa. Foto: Zdenko Dzurjanin

Na neveľkom území Slovenskej republiky, kde sa dotýka latinská a byzantská kresťanská kultúra, máme obdivuhodné bohatstvo kostolov, v ktorých sú zapísané naše dejiny od 9. storočia až podnes lepšie ako v akýchkoľvek iných objektoch.

Stále sme ich však náležite neobjavili a neprezentovali svetu. Nielen početnosť, ale aj architektonická variabilita našich kostolov (rímskokatolíckych, evanjelických, gréckokatolíckych, reformovaných a pravoslávnych) je pritom výnimočná. Nájdeme u nás všetky štýly, s ktorými sa stretávame v Európe: predrománsky, románsky, gotika, barok, klasicizmus, secesia, funkcionalizmus a modernizmus.

Sme radi, že Svet kresťanstva prejavil záujem o výsledky nášho spoločného mapovania kultúrno-historického dedičstva, ktorému sa venujeme vyše desať rokov. V novej rubrike Kostoly Slovenska vám budeme postupne prinášať údaje z fascinujúceho sveta slovenských kostolov.

Opierať sa pritom budeme najmä o údaje, ktoré obsahuje naša nová interaktívna webová stránka www.kostolyslovenska.sk.

Pod označením kostol sa rozumie posvätná budova určená na božský kult, do ktorej veriaci majú právo prichádzať, aby v nej najmä verejne tento kult vykonávali. Kostol sa môže stavať s výslovným písomným súhlasom diecézneho biskupa.

V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa pre kostoly používa označenie chrám (cerkev). Medzi kostoly nepatria kaplnky, modlitebne, zborové domy a synagógy.

Inzercia

Podľa posledného sčítania obyvateľov Slovenska z roku 2022 sa z celkového počtu 5 431 306 obyvateľov viac ako polovica (55,8 %) prihlásila k rímskokatolíckemu náboženskému vyznaniu. Nasleduje evanjelické vyznanie (5,3 %), gréckokatolícke (4 %), reformované (1,6 %), pravoslávne (0,9 %) a ostatné (2,1 %). Skupina bez náboženského vyznania predstavuje 23,8 percenta a v 6,5 % sa nepodarila zistiť príslušnosť.

Celkový počet kostolov u nás je 4 181. Podľa denominácií ide o takéto rozloženie: rímskokatolícke kostoly – 2647 (63,31 %), evanjelické kostoly – 541 (12,94 %), gréckokatolícke chrámy – 520 (12,44 %), reformované (kalvínske) kostoly – 311 (7,44 %), pravoslávne chrámy – 161 (3,85 %). Denominačnú rôznorodosť uzatvára jeden bývalý kostol Československej cirkvi husitskej.

Z celkového počtu miest a obcí na Slovensku – 2 927 sa len v 242 nenachádza ani jeden kostol. Najviac kostolov je v hlavnom meste Slovenska Bratislave (60) a Košiciach (43).

Počas obdobia socializmu (1948 – 1989) bolo na Slovensku postavených 218 nových kostolov, hoci stavať kostoly v tomto období bolo oficiálne zakázané. Ďalších 19 kostolov bolo prestavaných z inej budovy na kostol.

Od roku 1990 dodnes bolo postavených 596 nových kostolov a 95 bolo prestavaných na kostol z inej budovy.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.