Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Cirkev Dnes treba vedieť
24. jún 2021, 12:10

Košická eparchia

Biskup Chautur odmieta, že by končil pre obvinenia. Bojuje s leukémiou

Biskup Chautur odmieta, že by končil pre obvinenia. Bojuje s leukémiou

Foto – TASR/František Iván

Pápež vymenoval za nového biskupa Košickej eparchie arcibiskupa Cyrila Vasiľa.

Pápež František prijal zrieknutie sa pastoračného riadenia Košickej eparchie predložené vladykom Milanom Chauturom a menoval za košického eparchu vladyku Cyrila Vasiľa, doterajšieho apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie, pričom mu ponechal titul arcibiskup.

Vladyka Chautur sa tak stal emeritným košickým eparchiálnym biskupom.

Tlačovú kanceláriu KBS o tom informovala Apoštolská nunciatúra na Slovensku.

„Menovanie eparchu je prejavom starostlivosti Svätého Otca o jednotlivé partikulárne cirkvi a jeho snahy zabezpečiť Božiemu ľudu bezpečné vedenie na ceste ku spáse. Táto správa je zároveň pozvaním k modlitbe za nového pastiera Košickej eparchie,“ uviedla TK KBS.

„Po jeden a polročnej skúsenosti si myslím, že môžem takúto správu prijať i s radosťou, pretože s touto eparchiou som sa zžil, som v nej doma, cítim sa byť prijatý a verím, že tento vzájomný, láskyplný vzťah bude pokračovať aj ďalej pod novou hlavičkou,” uviedol vladyka Cyril Vasiľ s tým, že v skutočnosti išlo len o preformulovanie titulu jeho účinkovania v Košiciach.

Vasiľ na poste apoštolského administrátora pôsobil rok aj päť mesiacov od 20. januára 2020.

Začiatkom týždňa pápež František vymenoval arcibiskupa Vasiľa za člena Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry. Tribunál sa stará o správne vysluhovanie spravodlivosti v cirkvi.

Najdlhšie slúžiaci slovenský sídelný biskup

Košická eparchia popoludní vydala vyjadrenie, v ktorom zdôraznila, že biskup Chautur bol najdlhšie slúžiacim sídelným biskupom na Slovensku a nad svojím odchodom uvažuje už päť rokov. „Dňa 21. januára tohto roka navštívil Svätého Otca Františka a na osobnej audiencii mu predniesol svoju žiadosť o odchod do dôchodku,“ píše sa vo vyhlásení.

Dôvody, pre ktoré sa Chautur rozhodol požiadať o uvoľnenie z úradu, podľa vyhlásenia nesúvisia s tri roky starými obvineniami zo sexuálneho zneužívania. „K mediálne známym obvineniam sa ani biskup Chautur, ani biskupský úrad doteraz nevyjadroval a ani teraz nemá dôvod vyjadrovať sa, keďže ich preverenie a prípadné oznámenie výsledkov prislúcha kompetentným orgánom, s ktorými biskup Chautur vždy plne spolupracoval, zdôrazňujúc súčasne neopodstatnenosť týchto obvinení a svoju nevinu,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Po odchode z úradu sa chce Chautur, ktorý je členom rehole redemptoristov, vrátiť k rehoľnému životu. „Okrem toho, začínajúc novú etapu svojho života, prosí svojich priateľov o modlitby, keďže v tomto čase začína intenzívnu fázu liečby leukémie,“ píše sa v závere vyhlásenia.

Z Košíc do Ríma a späť

Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sa narodil 10. apríla 1965 v Košiciach. V roku 1969 prijal jeho otec, ktorého teologické štúdiá prerušila likvidácia gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950, kňazskú vysviacku z rúk bl. biskupa Vasiľa Hopku. Starší brat Michal je tiež gréckokatolíckym kňazom.

Po štúdiách na bratislavskej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte prijal 14. júna 1987 v Prešove kňazskú vysviacku z rúk križevackého eparchiálneho biskupa Slavomíra Miklovša. Po krátkom období pastorácie vo farnosti Podhoroď so súhlasom svojho ordinára emigroval z dôvodu ďalších štúdií do zahraničia. V školskom roku 1987/88 začal študovať cirkevné právo na Pápežskom východnom inštitúte (PIO) v Ríme.

Po ukončení licenciátu z cirkevného práva 15. októbra 1990 vstúpil do rehole Spoločnosti Ježišovej (jezuiti) a začal noviciát v Janove. Po jeho ukončení a zložení rehoľných sľubov sa v roku 1992 vrátil na Pápežský východný inštitút (PIO), aby pokračoval v doktorandskom štúdiu a súčasne plnil aj funkciu ekonóma. Po ukončení tzv. Tretej probácie, ktorú absolvoval v rokoch 1999 – 2000 v Prešove, dňa 15. septembra 2001 v Košiciach zložil posledné sľuby ako profes Spoločnosti Ježišovej.


Arcibiskup Vasiľ na púti k Sedembolestnej Panne Márii 15. septembra 2015 v Šaštíne-Strážach. FOTO TASR – Lukáš Grinaj

Doktorát z cirkevného práva obhájil v decembri 1994 na PIO a po obhajobe bol zaradený do profesorského zboru Právnickej fakulty PIO. Zároveň začal vyučovať aj na Aloisiane – Teologickom inštitúte Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, terajšej Teologickej fakulte Trnavskej univerzity.

V roku 1997 na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme získal diplom z cirkevnej jurisprudencie.

Inzercia

Habilitačné konanie ukončil v roku 1999 na Cyrilometodskej teologickej fakulte Palackého univerzity v Olomouci a od roku 2000 až do roku 2008 pôsobil ako dekan Fakulty východného cirkevného práva na PIO.

V roku 2004 bol vymenovaný za riadneho profesora na Fakulte východného cirkevného práva PIO a zároveň za vicerektora PIO.

Prezident Slovenskej republiky ho v roku 2005 vymenoval za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia.

Pápež Benedikt XVI. ho v máji 2007 vymenoval za rektora PIO. V tejto funkcii pôsobil do júna 2009. Akademicky je činný doteraz.

Popri akademickej činnosti sa od roku 1992 venoval pastoračnej službe ako náboženský asistent v skautských skupinách Federácie skautov Európy vo farnostiach S. Cipriano a S. Maria della Presentazione (Via Torrevecchia, Rím). Dňa 10. decembra 2003 bol Pápežskou radou pre laikov potvrdený ako „federálny náboženský radca“ UIGSE-FSE („Union Internationale des Guides et Scouts d'Europe – Fédération du Scoutisme Européen“). Túto funkciu na celoeurópskej úrovni vykonával do decembra 2007.

Pápež sv. Ján Pavol II. ho 30. novembra 2000 vymenoval za konzultora Kongregácie pre východné cirkvi, v roku 2002 za konzultora Kongregácie pre náuku viery, v roku 2003 za konzultora Pápežskej rady pre migrantov a putujúcich.

Pápež Benedikt XVI. ho 30. júna 2008 vymenoval za konzultora Pápežskej rady pre legislatívne texty, za osobitného poradcu sekretára Biskupskej synody konanej v októbri 2005 a v roku 2008. Z tejto funkcie potom vyplývala aj jeho ďalšia spolupráca so sekretariátom Biskupskej synody pri prepracovávaní jej štatútov.

Dňa 7. mája 2009 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme a za titulárneho arcibiskupa Tolemaidského. Biskupskú vysviacku, podobne ako v minulosti kňazskú, prijal z rúk križevackého biskupa Slavomíra Miklovša 14. júna 2009 v pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.

Ako odborníka na kánonické právo ho dňa 6. júna 2019 pápež František menoval za člena Kolégia pre skúmanie rekurzov v oblasti rezervovaných deliktov pri Kongregácii pre učenie viery.

V úrade sekretára Kongregácie pre východné cirkvi pracoval do 20. januára 2020, keď ho pápež František vymenoval za Apoštolského administrátora sede plena Gréckokatolíckej eparchie Košice.

Po svojom príchode na Slovensko prebral po vladykovi Milanovi Chauturovi vedenie Rady pre rodinu KBS a Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života KBS. Zároveň sa stal aj predsedom Rady pre pastoráciu v zdravotníctve KBS.

Pápežom Františkom bol dňa 21. júna 2021 vymenovaný za člena Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry vo Vatikáne.

Dňa 24. júna 2021 ho pápež František vymenoval za eparchiálneho biskupa Košickej eparchie, ponechajúc mu osobný titul arcibiskup.

Dnes treba vedieť

pred 8 hodinami

Fanúšikovia úspešného filmu Umučenie Krista sa dočkajú jeho pokračovania. Podľa informácií filmovej stránky World of Reel by mal Mel Gibson začať nakrúcať Umučenie Krista: Vzkriesenie už túto jar. Podľa portálu je pokračovanie vo vývoji už asi desať rokov. Viac v texte Moniky Ostrovskej.

 

pred 13 hodinami

Ukrajinská pravoslávna cirkev, ktorá bola do mája minulého roka spojená s Moskovským patriarchátom, žiada OSN o pomoc pre hroziaci zákaz v krajine. Metropolita Onufrij (Berezovskij) vyzval generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, aby chránil náboženskú slobodu na Ukrajine. Metropolita obviňuje ukrajinské úrady z hrubého porušovania práva na slobodu svedomia a náboženstva a kritizuje sankcie voči duchovným cirkvi. Cirkev v máji odsúdila ruskú agresiu a vyhlásila od Moskvy nezávislosť. O tomto kroku cirkvi však vláda v Kyjeve pochybuje. (kathpress)

pred 18 hodinami

Svätorečenie známeho poľského kňaza Jerzyho Popieluszka, ktorého v roku 1984 brutálne zavraždila tajná komunistická polícia, sa komplikuje. Deník Rzeczpospolita zistil, že Vatikán proces kanonizácie pozastavil, pretože neuznal zázrak, ktorým bolo uzdravenie jedného Francúza z leukémie, ktorému lekári nedávali nádej. Podľa viacerých lekárov je z pohľadu medicíny takéto uzdravenie možné. (krestandnes.cz)

30. január 2023, 21:55

Jediný diplomat z radov Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine pôsobil ako sekretár Apoštolskej nunciatúry na Slovensku tri a pol roka. Andrij Jevčuk minulý týždeň opustil Slovensko a ďalej bude pracovať v Konžskej demokratickej republike, kam sa tento týždeň chystá aj pápež František. Ešte pred jeho odchodom do Afriky sme sa rozprávali o tom, ako vnímal Slovensko, o návšteve pápeža, hľadaní biskupov aj o dianí na jeho rodnej Ukrajine.

30. január 2023, 14:30

Štyridsať percent slovenských katolíkov chodí na sväté omše raz do týždňa alebo častejšie. Vyplýva to z nových údajov, ktoré spracovala Georgetownská univerzita. V rebríčku vedie Nigéria, kde sa zúčastňuje na bohoslužbách raz do týždňa alebo častejšie až 94 percent opýtaných katolíkov. V krajine je účasť na omšiach vysoká aj napriek tomu, že naďalej vzrastá počet násilných útokov. (cna)

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.