Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Kostoly Slovenska Svet kresťanstva
26. júl 2023

Kostoly Slovenska

Patrocínium svätých sedmopočetníkov nesie 16 chrámov, ale aj školy a ulice

Meno svätého Gorazda ako súčasť svojho umeleckého mena Gorazd Zvonický si vybral aj slovenský exilový básnik a salezián Andrej Šándor.

Patrocínium svätých sedmopočetníkov nesie 16 chrámov, ale aj školy a ulice

Gréckokatolícky Chrám svätých sedmopočetníkov v Sobranciach. Foto: Zdenko Dzurjanin

Na veľkomoravskej misii Konštantína-Cyrila a Metoda, ktorej 1160. výročie si tento rok pripomíname, sa podieľali aj viacerí ich žiaci a pomocníci.

V legende Život Klimenta, ktorá vznikla pravdepodobne v Ochride na prelome 11. a 12. storočia, uvádza jej autor mená piatich mužov – Gorazd, Kliment, Naum, Angelár a Sáva –, ktorí patrili do najužšieho okruhu učeníkov a spolupracovníkov solúnskych bratov a ktorí sú spolu s nimi pre svoje misijné dielo medzi južnými Slovanmi oddávna uctievaní ako svätí sedmopočetníci.

S výnimkou Gorazda, vysokovzdelaného muža urodzeného pôvodu, Metodovho nástupcu na arcibiskupskom stolci, ktorý podľa viacerých písomných pamiatok pochádzal z územia Veľkej Moravy, sú u nás prakticky neznámi.

Keď totiž po Metodovej smrti nitriansky biskup Wiching pod pláštikom vieroučných sporov zlikvidoval byzantsko-slovanskú misiu, jej popredných mužov dal mučiť vo väzení a napokon vyhnať z krajiny, Kliment, Naum i Angelár, ako svedčí spomenutá legenda, zamierili na prelome zimy a jari roku 886 do Bulharska. Cyrilo-metodské dielo sa takto postupne dostalo k všetkým slovanským národom.

Kostol svätého Gorazda vo Vrbovom. Foto: Pavol Demeš

Jednotliví sedmopočetníci boli uctievaní ako svätci pomerne skoro po smrti. Ich spoločná úcta sa sformovala v Ochridskom arcibiskupstve, pod ktorého správu patrila značná časť Balkánu: v severomacedónskom Ochride a jeho okolí Kliment i Naum pôsobili aj zomreli.

Kliment, zakladateľ bulharskej a macedónskej písomnej kultúry, je pochovaný v Chráme svätého Klimenta v Ochride. Ostatky Nauma spočívajú v hlavnom chráme ním postaveného kláštora na juhozápadnom brehu Ochridského jazera, kým svätí Gorazd a Angelár sú podľa tradície pochovaní v katedrálnom pravoslávnom chráme albánskeho historického mesta Berat (niekdajší Beligrad). O Sávovi sa nevie, kde a kedy zomrel ani kde je pochovaný.

Verejná úcta až po Nežnej revolúcii

Odkedy sa spoločná úcta sedmopočetníkov datuje, ostáva otvorené. Prvý písomný doklad o nej predstavuje po grécky napísaná služba (liturgické texty), ktorá bola vytlačená na základe starších predlôh asi začiatkom 18. storočia pravdepodobne v Benátkach. V tomto texte je aj prvý raz doložené použitie označenia sedmopočetníci.

Na rozdiel od južných Slovanov sa úcta k týmto žiakom a spolupracovníkom svätých Cyrila a Metoda začala na Slovensku výraznejšie rozvíjať až po Nežnej revolúcii. Až v tomto období boli postavené kostoly a chrámy, ktoré majú ich patrocínium.

Tejto téme sa podrobne venuje štúdia Andreja Škovieru, v ktorej sa tiež uvádza, že svätý pápež Ján Pavol II. popri Klimentovi „zaradil aj ostatných učeníkov svätých bratov – čiže Gorazda, Nauma, Sávu i Angelára – do Martyrológia všeobecnej Cirkvi na deň 27. júla“.

V rovnaký deň oslavujú na Slovensku svätých sedmopočetníkov aj gréckokatolícki i pravoslávni veriaci.

Slovenským kostolom a chrámom s patrocíniom svätých Cyrila a Metoda, ktorých je 85, sa venuje náš predchádzajúci článok. Okrem nich máme na Slovensku 16 kostolov a chrámov s patrocíniom svätého Klimenta, svätého Gorazda či svätých Gorazda a spoločníkov, resp. svätých sedmopočetníkov, z rokov 1994 – 2023.

Kostol svätého Gorazda v Nitre. Foto: Zdenko Dzurjanin

Inzercia

Kostoly a chrámy podľa denominácie

Rímskokatolícke kostoly

  • zasvätené svätému Gorazdovi (10): Dolné Lovčice (1994), Kováčová (1995), Stráža (1996), Vrbové (1997), Veľká Čausa (1999), Mikušovce (1999), Topoľčany (2000), Považská Bystrica-Dolný Moštenec (2001), Nitra-Klokočina (2007), Číž (2010),
  • zasvätené svätým Gorazdovi a spoločníkom (2): Košice-Terasa (1999), Michalovce-Močarany (2000).

Pravoslávne chrámy

  • zasvätený svätým sedmopočetníkom: Sukov (1996),
  • zasvätený svätému Klimentovi Ochridskému: Spišská Nová Ves (2000),
  • zasvätený svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi a sedmopočetníkom: Nitra (vo výstavbe).

Gréckokatolícky chrám

  • zasvätený svätým sedmopočetníkom: Sobrance (2000).

Kostoly a chrámy podľa krajov

  • zasvätený svätému Klimentovi Ochridskému: Košický kraj – 1,
  • zasvätené svätým sedmopočetníkom (3): Prešovský kraj – 1, Košický kraj – 1, Nitriansky kraj – 1,
  • zasvätené svätému Gorazdovi či svätým Gorazdovi a spoločníkom (12): Trenčiansky kraj – 3, Banskobystrický kraj – 2, Košický kraj – 2, Nitriansky kraj – 2, Trnavský kraj – 2, Žilinský kraj – 1.

Zaujímavosti

Okrem kostolov a chrámov meno svätého Gorazda nesú viaceré ulice, miestna časť obce Močenok (Gorazdov), Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre, štyri základné školy (Nitra, Námestovo, Košice, Prešov) i základná umelecká škola (Vrbové).

Je mu venovaný festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok, každoročné slávnosti svätého Gorazda v Kútoch či iné kultúrne podujatia.

Minister školstva od roku 1996 udeľuje žiakom a študentom, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky v medzinárodných a národných súťažiach – vedomostných olympiádach, umeleckých a športových disciplínach –, Pamätný list svätého Gorazda a od roku 1997 pedagógom, vedcom, duchovným, kultúrno-osvetovým a iným pracovníkom Veľkú medailu svätého Gorazda a Malú medailu svätého Gorazda za rozvoj slovenského školstva a vzdelanosti a ich popularizáciu v zahraničí.

Pravoslávny Chrám svätých sedmopočetníkov v Sukove. Foto: Zdenko Dzurjanin

Svätý Gorazd je umelecky stvárnený na viacerých miestach na Slovensku, napríklad má sochu v Hrachovišti, Močenku a najnovšie v rámci súsošia na Bratislavskom hrade aj so solúnskymi bratmi; taktiež bustu na sídlisku Klokočina v Nitre a reliéf v Kútoch.

Svätý pápež Ján Pavol II. pri svojich návštevách Slovenska v rokoch 1990 a 1995 posvätil medzi inými aj základné kamene, ktoré boli použité pri výstavbe kostolov s patrocíniom svätého Gorazda či svätých Gorazda a spoločníkov v týchto obciach a mestách: Košice-Terasa, Kováčová, Michalovce-Močarany, Mikušovce, Nitra-Klokočina, Považská Bystrica-Dolný Moštenec, Topoľčany, Veľká Čausa, Vrbové.

Meno svätého Gorazda ako súčasť svojho umeleckého mena Gorazd Zvonický si vybral slovenský exilový básnik katolíckej moderny salezián Andrej Šándor, rodák z Močarian (dnes mestská časť Michaloviec), kde stojí Kostol svätého Gorazda. Zvonického význam pre zápas o slobodné Slovensko ocenila Slovenská pošta vydaním známky v roku 2013 pri storočnici od jeho narodenia.

Fotografie všetkých kostolov s patrocíniom svätého Gorazda a sedmopočetníkov a údaje o nich nájdete na webstránke www.kostolyslovenska.sk.

Ďalšie články zo seriálu Kostoly Slovenska nájdete tu.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.