Keď cesta k bohatšiemu modlitebnému životu vedie cez smartfón

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Keď cesta k bohatšiemu modlitebnému životu vedie cez smartfón

Aj keď kresťanských aplikácií je veľa, veriaci na náboženské účely najčastejšie využívajú služby určené pre širokú verejnosť. Ilustračné foto: TASR/AP

Síce technológie nikdy úplne nenahradia čas, ktorý veriaci strávia na spoločných modlitbách, no môžu ho dobre doplniť.

Je piatok večer, niečo po šiestej, keď sa v zborovom dome Kresťanského zboru v bratislavskej Rači postupne začínajú zhromažďovať veriaci. V miestnosti, kde sa konajú aj nedeľné bohoslužby, je útulné prítmie. Hudobníci začínajú hrať kresťanské chvály. Ľudia si pospevujú spolu s nimi. Kto má potrebu, medzi piesňami sa pomodlí k Bohu. Ostatní sa k nemu v myšlienkach pridávajú. Pre nejedného účastníka ide o vďačné stíšenie na konci hektického pracovného týždňa.

„Takéto spoločné večery modlitieb a chvál bývajú u nás raz mesačne,“ hovorí pre Postoj jeden zo starších Kresťanského zboru v Rači Oliver Vyhnánek. No nie každý môže alebo chce prísť. „Veriaci, ktorí sa s ostatnými chcú spojiť aspoň v modlitbách, majú k dispozícii zoznam modlitebných námetov, rozosielaný e-mailom pár dní predtým.“

Je to spôsob ako udržiavať modlitebný život spoločenstva trebárs aj na diaľku. Členovia zboru, ktorí majú záujem, môžu svoje osobné námety na modlitby zaslať Oliverovi Vyhnánkovi. Ten ich potom dá do spoločného pédéefka, kde je každý námet pridelený k menu s fotografiou. Niektorí členovia totiž nemusia len podľa mena vedieť, o ktorého člena zboru ide. Po tvári z nedeľných bohoslužieb však ostatných poznajú.

Záujem i súdržnosť

Božie slovo na viacerých miestach povzbudzuje veriacich, aby sa modlili nielen osamote, ale tiež spoločne, jeden za druhých. Ostatne, aj modlitba Pána akoby nás pozývala do modlenia v spoločenstve s ďalšími kresťanmi, a nie osamote, keďže sa začína slovami „Otče náš“, a nie „Otče môj“.

V Novom zákone vidíme prvých kresťanov, ako sa stretávali k vzájomným modlitbám. Lenže technológie 21. storočia umožňujú, aby komunita žila spolu a navzájom sa podporovala, aj keď priestorová blízkosť práve chýba. Modlitebný zoznam, rozosielaný e-mailom, je len najjednoduchšia forma ako technológiou podporiť duchovný život cirkevného zboru.

„Náš zoznam zatiaľ narástol na sedem strán a o svoje modlitebné námety sa na ňom s ostatnými delí približne sedemdesiat dospelých členov nášho zboru,“ hovorí Vyhnánek. „Námety sú rozdelené na ďakovania a prosby.“

Cítia račianski kresťania vďaka spoločným modlitbám vzpruhu aj v duchovnom živote? Oliver Vyhnánek hovorí, že to je otázka na každého jedného brata alebo sestru zvlášť. „Ak odhliadneme od otázky vypočutých alebo nevypočutých modlitieb, pre mňa asi najväčšia pridaná hodnota vo viditeľnej sfére je silnejšie zaujímanie sa o druhého a tiež pocit spolupatričnosti.“

Ak ste vedený k modlitbám za potreby blížnych, motivuje vás to k tomu, aby ste sa zaujímali, čomu vo svojich životoch ostatní čelia. A keď vás niekto požiada, aby ste sa modlili za dobré zvládnutie skúšky v škole či za operáciu, následne chcete vedieť, ako vec dopadla. Takto modlitebný zoznam, posielaný cez internet, spätne utužuje osobné vzťahy veriacich. Oliver Vyhnánek hovorí, že v rámci Kresťanských zborov už račianski stihli inšpirovať aj ďalší zbor. Ide zvlášť o formát vhodný pre menšie spoločenstvá, v ktorých je niekoľko desiatok ľudí a vysoká úroveň vzájomnej dôvery. 

Skupina cez Gmail

Spoločenstvo Ladislava Hanusa je akademickou komunitou, ktorej väčšinu tvoria katolíci. Medzi množstvom akcií, organizovaných SLH, možno nájsť duchovné obnovy dvakrát ročne i katolícku omšu každú prvú stredu v mesiaci. No funguje popri ňom aj modlitebná skupina, využívajúca Gmail.

„Vznikla v roku 2007 na podnet členov, ktorí vyjadrili túžbu modliť sa predovšetkým za úmysly členov SLH a za Spoločenstvo samotné,“ hovorí Viktória Nemčovičová, ktorá sa v Spoločenstve angažuje. „Momentálne má modlitebná skupina 68 členov.“

Ľudia pridávajú úmysly z vlastného života, zo života ľudí vo svojom okolí, na aktuálne témy či urgentné úmysly. Najvhodnejší spôsob je adresovať úmysel na administrátora skupiny, ktorý ich postupne zaradí do poradia. Každý deň sa modlia členovia modlitebnej skupiny na jeden úmysel. Vzhľadom na to, že niektoré úmysly si vyžadujú vytrvalejšie modlitebné úsilie, súčasťou každodenného balíčka sú aj dlhodobé úmysly.

Témy modlitieb sú rôzne: „V rámci roka sa snažíme modliť za každého člena SLH v deň jeho narodenín,“ hovorí Nemčovičová. „Častejšie sa tiež vyskytujú úmysly za uzdravenie priateľov, známych či členov a rodinných príslušníkov členov SLH, za mladomanželov i novorodeniatka z radov SLH. Pravidelnejšie sa snažíme spomenúť si i na duše v očistci, slobodných veriacich či bezdetné páry.“

Zbor na WhatsApp

Na internete možno nájsť množstvo kresťanských aplikácií. Do mobilu je možné stiahnuť si rôzne preklady Biblie, ďalej služby, prinášajúce denné zamyslenia, sprevádzania veriaceho pravidelnými modlitbami a podobne.

Aj keď Biblia v smartfóne je aj medzi slovenskými kresťanmi pomerne rozšíreným javom, na komunitné aktivity skôr používajú bežné IT prostriedky, určené pre širokú verejnosť. Milan Koša z evanjelikálneho zboru v Prievidzi hovorí, že im sa osvedčila aplikácia WhatsApp. Zbor tam má zriadenú neverejnú modlitebnú skupinu, v ktorej je asi päťdesiat ľudí.

Prievidzský zbor však aplikáciu používa nielen na zdieľanie modlitebných námetov. „Je to veľmi užitočný nástroj,“ hovorí Koša. „Každý deň si takto vymieňame zamyslenia, kázne, videá s kresťanskou tematikou či chvály. Funguje to tak trochu ako zborový chat.“ Zbor má viac skupín. Jedna slúži len na zdieľanie modlitebných námetov a oznamov. Vlastnú skupinku majú napríklad hudobníci, ktorí tento kanál využívajú, aby sa trebárs pred nedeľnou bohoslužbou skoordinovali, kto bude mať akú pesničku.   

O WhatsApp ľudia z prievidzského zboru zakopli doslova náhodou. Jeden z jeho členov chcel poslať hromadnú správu ostatným bez toho, aby poriadne vedel, ako táto služba funguje. Mimovoľne založil skupinu, ktorá sa ujala ako praktický okamžitý komunikačný kanál pre členov zboru.

Koša sa neobáva, že virtuálne kontakty nahradia stretávanie sa naživo. „Naša skúsenosť je zatiaľ opačná. Veľmi nás to buduje a pomáha to napríklad aj ľuďom, ktorí v nedeľu nemôžu z rôznych dôvodov prísť do zhromaždenia.“

Avšak Oliver Vyhnánek z Rače, ktorý je informatik, si uvedomuje aj riziká: „Na YouTube si dnes človek môže nájsť stovky kázní či kresťanských piesní. Zlé by bolo, keby veriacemu virtuálna forma viery začala zrazu postačovať a stratil by kontakt s inými kresťanmi z mäsa a kostí.“

Dôležitou súčasťou kresťanského života je spoločenstvo s inými veriacimi. Ľudia úplne inak vnímajú blížneho cez Skype a inak, keď sa stretnú naživo. No aj Vyhnánek zároveň priznáva, že technológie ľuďom v jeho zbore umožňujú zostávať v kontakte aj s blížnymi, ktorí sa odsťahovali do iného slovenského mesta, prípadne žijú a pracujú v zahraničí.

„V konečnom dôsledku je to podobný fenomén, s akým sa kresťania stretávajú už od čias, keď Johann Gutenberg vynašiel kníhtlač,“ uzatvára. Ľudia vždy budú skúšať, čo sa s novými technológiami dá robiť. A kresťania medzi nimi budú zároveň testovať aj potenciál inovácií pre ohlasovanie evanjelia či intenzívnejší duchovný život.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Novinka z vydavateľstva

Na pleciach obrov

Veľké pravdy viery, ako o nich meditovali a ako ich žili cir...

Na sklade. Odosielame ihneď.

O knihe
Cena u nás: 9,27 €

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo