Kresťania slávia svätodušné sviatky

Kresťania slávia Zoslanie Ducha Svätého (v gréčtine Pentecoste). Svätodušné sviatky sú známe aj pod názvom Turíce či Letnice. Po Vianociach a Veľkej noci sú tretími najvýznamnejšími kresťanskými sviatkami.

Zoslanie Ducha Svätého sa slávi 50 dní po Veľkej noci a 10 dní po sviatku Nanebovystúpenia Pána. Veriaci si na nedeľu Zoslania Ducha Svätého pripomínajú udalosť, keď Ježišovi učeníci zhromaždení v Jeruzaleme boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť rôznymi jazykmi. 

V deň Turíc bol Duch Svätý zjavený ako tretia božská osoba Najsvätejšej Trojice, zároveň bola v tento deň cirkev zjavená svetu. Sväté písmo chápe Ducha Svätého ako tvorivú silu všetkého života, ktorý neustále oživuje osobu, slovo a dielo Ježiša Krista. Známych je sedem darov Ducha Svätého: múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne Božej. 

V Katolíckej cirkvi sa pri príležitosti Zoslania Ducha Svätého konajú na rôznych miestach Slovenska svätodušné púte. Medzi najznámejšie patrí Turíčna púť v Šaštíne - Strážach. Tento rok prebieha 23. - 25. mája.

TASR, ig

Foto: wikipedia.org

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo