Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
20. január 2020

Arcibiskupa Cyrila Vasiľa posiela Vatikán do Košíc

Doterajší sekretár Kongregácie pre východné cirkvi bol vymenovaný za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie.
Arcibiskupa Cyrila Vasiľa posiela Vatikán do Košíc

Arcibiskup Cyril Vasiľ na púti v Šaštíne. FOTO TASR – Lukáš Grinaj

Najvyššie postavený Slovák vo Vatikáne, arcibiskup Cyril Vasiľ, príde pôsobiť na Slovensko.

Svätý Otec František menoval za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie pre katolíkov byzantského obradu Cyrila Vasiľa SJ, titulárneho arcibiskupa Ptolemaidy v Líbyi, doteraz arcibiskupa – sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, informuje TK KBS. 

V sobotu na osobnej audiencii prijal Cyrila Vasiľa pápež František. 

Apoštolský administrátor sede plena je menovaný za správcu diecézy v čase, keď diecézny biskup nemôže vykonávať správu diecézy zo závažného, ale z povahy veci dočasného dôvodu. 

„Apoštolský administrátor sede plena je správca diecézy alebo eparchie. Vladyka Milan Chautur teda zostáva košickým eparchom. Arcibiskup Cyril Vasiľ je však menovaný za správcu eparchie,“ uviedla TK KBS. 

Menovaním za apoštolského administrátora Košickej eparchie vladyka Cyril Vasiľ ako sekretár kongregácie končí a príde pôsobiť na Slovensko.

Chautur ostáva biskupom aj naďalej

Cirkevný právnik Miloš Galajda pre Postoj vysvetlil, že „niekedy z vážnych a osobitných dôvodov, či už je eparchia obsadená, alebo vakantná, môže pápež zveriť riadenie eparchie apoštolskému administrátorovi. Práva, povinnosti a privilégiá apoštolského administrátora sú obsiahnuté v menovacej listine“. Stanovuje to Kódex kánonov východných cirkví (kán. 234). 

Inzercia

Svätá stolica teda neodvolala súčasného biskupa Košickej eparchie Milana Chautura z pozície eparchiálneho biskupa, avšak určitým spôsobom zverila riadenie eparchie apoštolskému administrátorovi sede plena Cyrilovi Vasiľovi. 

„Rozhodnutie Svätého Otca prijímam s tou istou úctou a poslušnosťou, ako som prijal menovanie za biskupa pred 28 rokmi. V pokoji vždy urobím všetko tak, ako nástupca svätého Petra rozhodne. Som veľmi rád, že budem mať vedľa seba biskupa, ktorý bude napomáhať dobru tejto Cirkvi," reagoval na rozhodnutie pápeža Františka pre TK KBS Milan Chautur. 

„Ustanovenie apoštolského administrátora sede plena je celkom výnimočné, zvlášť ak administrátor vôbec nepochádza z prostredia samotnej diecézy či eparchie. Obvykle je totiž apoštolský administrátor menovaný z ostatných vyšších hodnostárov diecézy alebo eparchie,“ konštatuje advokát Michal Kiča.

K podobnej situácii došlo v minulom roku vo francúzskej arcidiecéze Lyon. „Po tom, čo bolo civilnými autoritami voči arcibiskupovi Philippovi Barbarinovi vznesené obvinenie v súvislosti s nedostatočným postupom pri vyšetrovaní sexuálneho zneužívania, bol v jeho diecéze ustanovený administrátor, ktorým sa stal Michel Marie Jacques Dubost, emeritný biskup diecézy Evry-Corbeil-Essonnes. Barbarinovi bol až do skončenia procesu ponechaný iba titul arcibiskupa bez akéhokoľvek postavenia vo vzťahu k jeho diecéze,“ dodal Michal Kiča.

Kto je Cyril Vasiľ

Cyril Vasiľ SJ sa narodil 10. apríla 1965 v Košiciach. Gymnázium absolvoval v Košiciach, teologické štúdiá na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave v rokoch 1982 – 87. Vysvätený za kňaza bol v roku 1987 pre službu Prešovskej gréckokatolíckej eparchie. V auguste 1987 odišiel do Talianska a začal štúdium na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme. 

V decembri roku 1989 dosiahol licenciát kánonického práva a začal študovať prípravný rok k doktorátu. V októbri 1990 však štúdium prerušil a nastúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Janove. Po návrate do Ríma v roku 1992 pokračoval v štúdiu a v decembri 1994 získal doktorát kánonického práva na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme. V roku 2002 tu bol zvolený za dekana, prorektora a v máji 2007 bol vymenovaný za rektora. 

Je autorom početných kníh a článkov a spolupracuje s Vatikánskym rozhlasom. Od mája 2009 je sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. 

Odporúčame