Novokňazov v USA po poklese pribúda. Biskupi zisťovali, prečo

V katolíckej Cirkvi v USA to za posledné desaťročia vyzeralo na postupné vymieranie. Množstvo novokňazov je zlomkové oproti tomu, čo bývalo. A hlavne, ich počet klesal stále viac. No za posledné roky sa trend začal meniť.

Dlhodobý vývoj počtu kňazov v Spojených štátoch sa dá označiť za alarmujúci. Hoci celková populácia USA za posledných päťdesiat rokov výrazne vzrástla, počet kňazov sa výrazne znížil. Pred päťdesiatimi rokmi ich bolo v Spojených štátoch 59-tisíc, dnes ich je 38-tisíc. A už dnes je jasné, že ich počet bude ďalej výrazne klesať.

Ich priemerný vek je totiž veľmi vysoký, až 63 rokov. Každý rok zomrie či odíde zo služby okolo o tristo kňazov viac ako je vysvätených.

Dôvod poklesu je zrejmý: Do seminárov sa prihlasuje výrazne menej uchádzačov ako bolo zvykom. Za posledných desať rokov je to len polovica z toho, čo pred päťdesiatimi rokmi.

Nečakaná zmena

O to väčšie prekvapenie prišlo, keď sa situácia začala meniť. Približne pred ôsmymi rokmi sa začal pomaly zvyšovať počet seminaristov, ktorý dnes vyústil do vyššieho počtu novokňazov. Počet mladých mužov v seminároch sa začal pomaly zvyšovať a je vyšší ako bol pred dvadsiatimi rokmi. A začal sa zvyšovať aj počet novokňazov. Tento rok bude vysvätených takmer šesťsto novokňazov, čo je medziročne o sto kňazov viac a najviac za posledné štvrťstoročie.

Jedným z vysvetlení môže byť, že sa znížila kvalita absolventov. Biskupi to odmietajú. Po sérií škandálov rozličných typov semináre kritériá na kňazov museli zvýšiť.

Vysvetlením nie je ani fakt, že by sa do seminárov hlásili vo zväčšenej miere imigranti či ich potomkovia, respektíve hispánski či černošskí kandidáti, keďže zastúpenie týchto etník v populácii sa za posledné desaťročia zvýšilo a často sa im pripisuje vyššia religiozita.

Opak je však pravdou. Novokňazov z týchto etník je výrazne menej ako je podiel takýchto veriacich. Napríklad Afroameričoanov je medzi novokňazmi len päť percent, hispáncov okolo štrnásť percent. Dominujú tak bieli kňazi. Mierne sa aj znížil medianový vek novokňazov, teraz dosahuje 31 rokov. Tieto údaje vyplývajú z prieskumu Americkej biskupskej konferencie, ktorá poslala do seminárov dotazníky, aby zistila, aké typy a s akou minulosťou sa stávajú kňazmi najčastejšie.

Prieskum ponúka aj ďalšie zaujímavé informácie. Napríklad, že vek, kedy sa novokňazi prvý raz zamysleli nad povolaním, bol najčastejšie sedemnásť rokov. Kandidtáti väčšinou pochádzali z viacdetných rodín a k viere boli vedení od mala. Tri štvrtiny z nich mali viac ako dvoch súrodencov a približne polovica z nich chodila na katolícku základnú školu.

Kto môže za kňaza

Kľúčovým človekom, ktorý mal okrem rodiny vplyv na rozhodnutie stať sa kňazom, bol miestny kňaz. Až sedemdesiat percent novokňazov uvidelo, že povzbudenie od miestneho kňaza bolo pre ich rozhodnutie kľúčové.

Dôvodmi, ktoré majú vplyv na rozhodovanie pre kňazstvo, sa dlhodobo zaoberal americký cirkevný komentátor Jeff Ziegler. Ten si všimol, že dlhodobejšie platí, že úspešnejšie sú skôr menšie diecézy. Tvrdí, že menšie diecézy sú lepšie v budovaní vzťahov medzi biskupmi a seminaristami aj medzi veriacimi a svojimi kňazmi. Kľúčom pri rozhodovaní je podľa neho osoba miestneho kňaza. Ak vydáva svedectvo a dokáže povzbudzovať k povolaniam, je to kľúčový faktor k úspechu, tvrdí Ziegler.

Z jeho zistení vyplynulo, že výrazne väčší úspech pri novokňazoch mali farnosti a diecézy, ktoré „boli verné učeniu magistéria a udržiavali tradičnú spiritualitu, vrátane liturgickej presnosti.“ Teda tie, ktoré neexperimentovali s novými formami liturgie, respektíve nesnažili sa omše ozvláštniť novými prvkami.

Jeho prieskum, ako aj výsledky dotazníkov Americkej biskupskej konferencie hovoria, že pre rozhodnutie stať sa kňazom je dôležité viesť mladých k individuálne vykonávaným pobožnostiam. Pravidelné adorácie a pravidelnú modlitbu ruženca vykonávali až tri štvrtiny seminaristov predtým, než vstúpili do seminára. Účasť na skupinových modlitbových stretnutiach či štúdium biblie uviedla menej ako polovica novokňazov ako svoju pravidelnú aktivitu pred vstupom do seminára.

Fero Múčka

Foto - Profimedia.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo