Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Pápež a Vatikán Dnes treba vedieť
29. jún 2021, 14:33

Púť slovenských gréckokatolíkov v Ríme

Pápež František sa modlil pred ikonou Bohorodičky z Klokočova

Pápež František sa modlil pred ikonou Bohorodičky z Klokočova

Pápež František incenzuje ikonu Klokočovskej Bohorodičky. Foto: TASR/AP

Na slávnosti apoštolov Petra a Pavla vo vatikánskej bazilike bola prítomná početná skupina veriacich zo Slovenska.

Pri slávnosti sv. Petra a Pavla, patrónov Ríma, ktorej 29. júna dopoludnia predsedal pápež František vo vatikánskej bazilike, bolo viditeľne zastúpené Slovensko.

Ikona presvätej Bohorodičky z Klokočova, ktorú v predchádzajúci deň priniesli do Ríma pútnici z Košickej eparchie pod vedením arcibiskupa Cyrila Vasiľa, bola vystavená na čestnom mieste po ľavej strane hlavného oltára nad hrobom sv. Petra a ozdobená bielymi ružami.

Svätý Otec František si ikonu, ktorej 350. výročie slzenia uplynulo v minulom roku, osobitne uctil v úvode i v závere slávnosti. Pred očami všetkých veriacich ju incenzoval kadidlom na začiatku eucharistického slávenia.

Pred Klokočovskou Matkou Božou so Synom v náručí, korunovanými na znak úcty zlatom a drahými kameňmi, sa Svätý Otec opäť zastavil v modlitbe na záver slávnosti. S pohľadom upretým na milostivý obraz zotrval bez pohnutia počas celého spevu Salve Regina (Zdravas, Kráľovná, Matka Milosrdenstva), potom s biskupskou berlou v ruke pristúpil bližšie a uctil si ikonu dotykom ruky a prežehnaním sa. 

Pri pontifikálnej svätej omši so začiatkom o 9.30 za účasti kardinálov, arcibiskupov a biskupov koncelebrovali so Svätým Otcom aj slovenskí gréckokatolícki biskupi, ktorí sprevádzajú pútnikov do Ríma.

Už tradične bola slávnosť spojená s obradom požehnania pálií pre nových metropolitných arcibiskupov v celkovom počte 34, pochádzajúcich z najrôznejších krajín.


Foto – TASR/AP

Pálium, ktoré symbolizuje ovečku nesenú na pleciach Dobrého pastiera, prijmú noví metropoliti na svoje plecia po návrate do svojich diecéz v kruhu svojich arcidiecéznych spoločenstiev.

Na slávnosti bola prítomná aj delegácia Konštantínopolského ekumenického patriarchátu pod vedením chalcedónskeho metropolitu Emmanuela.

Homíliu Svätého Otca si môžete prečítať na tomto mieste.

Začiatok púte pri hrobe sv. Pavla

Vyše 350 pútnikov Košickej eparchie začalo prvý deň svojej rímskej púte už v pondelok večer pri hrobe sv. Pavla v jemu zasvätenej bazilike, historicky nazývanej „za hradbami“.

Na mieste ich privítal arcikňaz baziliky kardinál James Harvey. Archijerejskú svätú liturgiu so začiatkom o 18. hodine viedol novovymenovaný košický eparcha Cyril Vasiľ spolu s vladykom Mariánom Pacákom a prítomnými kňazmi. Homíliu predniesol prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri.

Na slávnosti v Bazilike sv. Pavla bol prítomný aj veľvyslanec SR pri Svätej stolici Marek Lisánsky. V závere slávnosti vladyka Vasiľ odovzdal kardinálovi Sandrimu ikonu Bohorodičky, ktorú špeciálnou technikou vyrobila manželka jedného kňaza. Slávenie sprevádzal Zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením dirigentky Lucie Lovašovej.

Inzercia

Po účasti na hlavnej slávnosti sv. Petra a Pavla vo Vatikáne budú v utorok popoludní o 16. hodine slovenskí pútnici v Lateránskej bazilike sláviť Akatist ku cti Presvätej Bohorodičky z Klokočova.

V stredu ráno čaká pútnikov stretnutie so Svätým Otcom pri generálnej audiencii. V ten istý deň popoludní spoločne navštívia miesto osobitne milé slovanským národom, Baziliku Santa Maria Maggiore, kde budú sláviť svätú liturgiu. Takto postupne navštívia v Ríme všetky štyri pápežské baziliky.

Na záver púte sa vo štvrtok vrátia opäť do Baziliky sv. Petra vo Vatikáne, kde budú sláviť svätú liturgiu.       

Púť veriacich Košickej eparchie s divotvornou ikonou Presvätej Bohorodičky z Klokočova pri príležitosti 350. výročia jej slzenia sprevádzajú eparcha Cyril Vasiľ, vladyka Marián Andrej Pacák a archimandrita Jaroslav Lajčiak. Vo Večnom meste sa im venuje aj duchovný otec Marko Durlák z Kongregácie pre východné cirkvi.

Púť mala jeden významný bod programu už po ceste do Ríma pri zastávke v Chorvátsku. V sobotu 26. júna milostivú ikonu privítal v katedrále gréckokatolíckej eparchie v Križevci miestny eparchiálny biskup Milan Stipić spolu so svojimi veriacimi. V sprievode ju priniesli do katedrály, kde sa všetci prítomní pomodlili pred ikonou moleben k Božej Matke.

Návšteva ikony pokračovala v nedeľu archijerejskou svätou liturgiou, ktorej predsedal arcibiskup Cyril Vasiľ. Na liturgii boli okrem kňazov Križevackej eparchie prítomní aj zástupcovia miestnej samosprávy a veľvyslanci Slovenska a Ukrajiny v Chorvátsku. Na záver zastávky Klokočovskej Madony v Chorvátsku sa v preplnenej katedrále v Križevci modlili veriaci spolu s biskupmi mariánsky akatist. Po jeho skončení vyprevadili obyvatelia ikonu až po okraj mesta.

Dôvodom púte slovenských gréckokatolíkov do Ríma je jubileum 350 rokov od slzenia tejto ikony. Púť sa mala pôvodne uskutočniť už minulého roka, keď bolo okrúhle výročie, avšak pre epidemiologickú situáciu sa presunula na tento rok.

História milostivej ikony z Klokočova

Klokočov je dedinka na severnom brehu Zemplínskej Šíravy. Práve tu sa na ikone Matky Božej objavili slzy v roku 1670. Bolo to v pohnutej dobe poznačenej protihabsburskými povstaniami. Po tomto počiatočnom slzení klokočovskej ikony sa postupne objavili slzy aj na ďalších siedmich ikonách v tejto oblasti, ktoré boli podrobené cirkevnému skúmaniu.

Skupina vojakov, ktorá vtrhla do cerkvi v Klokočove, násilne oddelila ikonu od ikonostasu. Keď ju vojaci prebodli, slzenie sa ešte zintenzívnilo. Vojaci potom cerkev podpálili, no jeden z nich ikonu zachránil a zaniesol ju do Prešova. Ujala sa jej Žofia Bátoryová, ktorá ju uchovávala na Mukačevskom zámku. Neskôr bola ikona odnesená do Turecka a stopa po nej sa stratila.

Cisárovná Mária Terézia dala v roku 1769 vyhotoviť kópiu klokočovskej ikony a zverila ju Magistrátu mesta Prešov. V roku 1907 bola premiestnená do biskupskej kaplnky a vo sviatok Panny Márie Bohorodičky ju vystavovali v katedrále. Pre užhorodskú katedrálu bola vyhotovená ďalšia kópia, podobne aj pre cerkev v Klokočove. Práve v Klokočove ju korunoval v roku 1948 blahoslavený mučeník biskup Vasiľ Hopko, ktorý bol vtedy prešovským pomocným biskupom. Ďalšiu kópiu vytvoril ikonopisec v talianskom kláštore Grottaferrata pri Ríme. Túto ikonu klokočovskej Bohorodičky v roku 1955 osobne požehnal pápež Pius XII.

Pripomeňme v tejto súvislosti aj nedávnu udalosť, keď po získaní súhlasu Kongregácie pre východné cirkvi bola v rámci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku ustanovená liturgická spomienka venovaná tejto divotvornej ikone, ktorá sa bude sláviť každoročne na prvú októbrovú nedeľu.

Dnes treba vedieť

02. október 2023, 14:03

Vo veku 68 rokov zomrel kňaz Trnavskej arcidiecézy Peter Rúčka. Zosnulý bol známy aj ako páter Leo a v rokoch 1992-1999 pôsobil ako provinciálny minister Františkánov na Slovensku. Po odchode z rehole pôsobil v Plaveckom Mikuláši, Dlhej pri Trnave, Moravanoch nad Váhom, Pastúchove a naposledy v Šulekove, kde zomrel. (tkkbs)

02. október 2023, 10:14

Kardinál Kurt Koch priznal chyby pri riešení zneužívania, keď pôsobil ako biskup

Prefekt Dikastéria na podporu jednoty kresťanov po zverejnení švajčiarskej štúdie o zneužívaní priznal, že vo funkcii bazilejského biskupa nenahlásil Vatikánu ani polícii obvinenia voči kňazovi, ktorého obviňovali zo zneužívania. Koch sa dnes za tento postup ospravedlňuje a tvrdí, že nič nezakrýval, len chcel tento prípad osobne spracovať a vyriešiť na personálnom úrade diecézy.

01. október 2023, 18:27
01. október 2023, 16:44

Na niekoľko stoviek miliónov eur vyčíslili vatikánske inštitúcie škody v rámci súdnej kauzy londýnskej nehnuteľnosti. V záverečnej fáze súdneho procesu s desiatkou obžalovaných zazneli finančné nároky, keď Správa dedičstva apoštolskej stolice požaduje 270 miliónov eur, Štátny sekretariát 98 miliónov a tzv. Vatikánska banka viac ako 206 miliónov eur. Súd bude pokračovať záverečnými rečami obhajoby. (aci stampa)

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.