Vatikán zrušil benediktínov v Komárne. Tých, čo sa sporili s Oroschom

Vatikán zrušil benediktínov v Komárne. Tých, čo sa sporili s Oroschom

Spor medzi benediktínmi v Komárne a Trnavskou arcidiecézou má svoje vyvrcholenie. Do kauzy zasiahol Vatikán a rád z južného Slovenska zrušil.

Vatikánska Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života nariadila dekrétom z 13. novembra zrušiť Benediktínsku komunitu v Komárne. Informovala o tom Trnavská arcidiecéza.

„Schránková“ rehoľa?

Komunita benediktínov v Komárne bola akousi predĺženou rukou maďarskej Benediktínskej kongregácie so sídlom v Pannonhalme v Maďarsku.

Títo komárňanskí benediktíni podľa vatikánskej kongregácie nenaplnili podmienky dekrétu arcibiskupa Sokola z roku 1990. Mali sa napríklad začleniť do zväzku kongregácií so sídlom v Pannonhalme, ďalej si mali zriadiť vlastný rehoľný dom s riadne fungujúcim noviciátom a starostlivosťou o farnosti v Komárne.

Nie je však známe, žeby komárňanský rád nejakú náboženskú činnosť vôbec vykonával. Naopak, skôr sa zdá, že sa zameriaval na vymáhanie majetkov od slovenských inštitúcií. Viackrát boli medializované jeho nároky na vládny kaštieľ v Rusovciach, kde už aj Ústavný súd, aj krajský súd požiadavky komunity definitívne zamietli. Podobne dopadli aj ich nároky na majetky v Čunove, Jarovciach a Podunajských Biskupiciach.

Ďalší dôvod zrušenia tejto zvláštnej komunity bol ten, že „sa stala prameňom neporozumenia s miestnou cirkevnou komunitou“.

Spory o hektáre

Tým sa naráža na spor, o ktorom sa písalo pred rokom. Išlo o to, že Trnavská arcidiecéza ešte v júli 2014 zapísala na katastrálnom úrade v Komárne do svojho vlastníctva 660 hektárov pôdy, na ktoré si robí nárok spomínaný rád a následne požiadala ministerstvo vnútra o zrušenie rádu ako právnickej osoby, k čomu došlo 4. decembra.

Arcidiecéza dokladuje vlastníctvo dokumentmi Svätej stolice. Pápež Pavol VI. totiž v roku 1977 nariadil pričlenenie dvoch farností maďarského opátstva nachádzajúcich sa na Slovensku k Trnavskej arcidiecéze.Budova benediktínskeho rádu v Komárne, ktorý Vatikán zrušil. (Foto: ABÚ Trnava)

Vatikán teraz okrem zrušenia komunity v Komárne potvrdil, že všetky majetky tejto Benediktínskej komunity na slovenskom území patria Cirkvi na Slovensku. „Tieto majetky musia byť ochránené. To znamená, že nesmú byť ani predané, ani sa s nimi nesmie manipulovať s iným cieľom. Budú spravované pod kontrolou príslušného diecézneho biskupa,“ tvrdí arcibiskupský úrad.

Prečítajte si:
Kto komu siahal na majetok? Zdieľať

Trnavská arcidiecéza tiež vyjadruje „vysoké uznanie“ rehoľným komunitám vrátane benediktínov za prínos, ktorým prispievajú k obohateniu života cirkevných spoločenstiev. Arcidiecéza zdôrazňuje, že má otvorené dvere každej rehoľnej komunite, no otvorenosť predpokladá „dobrú vôľu, kladné rozhodnutie miestneho biskupa a prijatie jasných podmienok zo strany Svätej stolice, predovšetkým Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života“.

V čase vypuknutia kauzy si komárňanskú komunitu benediktínov mnohí mýlili s riadnymi slovenskými benediktínmi, ktorí však pôsobia úplne inde – v banskobystrickej diecéze v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Tam majú noviciát a vykonávajú riadnu pastoračnú službu, pomerne vyhľadávanú na celom Slovensku. Ku komárňanskému rádu sa už v minulosti vyjadrili, že s ním „nemajú nič spoločné“.

Postoj požiadal o reakciu aj správcu benediktínskeho rádu v Komárne. 

Foto: Jozef Mak

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo