Košice dostali nového pomocného biskupa Marka Forgáča

Pápež František dnes vymenoval nového košického pomocného biskupa.

Marek Forgáč je prodekan Teologickej fakulty v Košiciach a duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach. Má za sebou štúdiá psychológie v Ríme, rieši tiež manželské kauzy na cirkevnom súde. 

Biskupské heslo ešte nemá vybraté, oslovuje ho však najmä myšlienka blízkosti Boha a ľudí, prezradil v rozhovore pre TK KBS. 

„Nikdy v živote som neuvažoval ani netúžil po takejto službe v Cirkvi. Nikdy som si seba takto nepredstavoval,“ reagoval Forgáč. Tvrdí, že seba vždy vnímal ako jednoduchého kňaza „v pozícii pešiaka“. 

Čo treba vedieť o novom biskupovi

má 42 rokov,
už ako kaplán pôsobil v Univerzitnom pastoračnom centre,
študoval psychológiu v Ríme,
je prodekan teologickej fakulty,
ako psychológ radí pri výbere kandidátov do seminárov,
pomáha riešiť manželské kauzy na cirkevnom súde.


Forgáč hovorí, že keď sa dozvedel o menovaní, tak sa mu až srdce zachvelo. „A čo mi prvé prišlo na um? Asi slovo obeta. Pretože doteraz mi život vždy dával zmysel iba cez cestu obety,“ dodal 42-ročný kňaz. 

Termín biskupskej vysviacky ešte nie je známy, no Forgáč naznačuje, že by sa mohla spojiť so sviatkom košických mučeníkov. „Mám veľmi hlboký vzťah k svätým košickým mučeníkom. Pri prvých diskusiách o tom, ako by to mohlo ísť ďalej, zazneli aj mená týchto svätcov. Takže je možné, že to bude smerodajné aj pre čas biskupskej vysviacky,“ uviedol. 

Nový pomocný biskup prichádza z prostredia mladých, bol kaplánom medzi vysokoškolákmi, teraz spravuje UPC. „Dnes sú títo ľudia uzatvorenejší pre spoločenstvo a otvorenejší pre kritiku. To vytvára pozíciu aj pre nás, ktorí k nim prichádzame ako duchovní pastieri,“ povedal. 

Košický arcibiskup Bernard Bober očakával posilu, keďže bývalý pomocný biskup Stanislav Stolárik sa stal biskupom v Rožňave. Forgáčovo menovanie preto víta. „Teším sa na spoluprácu s ním a teším sa, že prichádza mladá, nová sila s novým pohľadom na veci pastorácie rodín a mládeže,“ vyhlásil arcibiskup. 

UPC aj Rím

Marek Forgáč sa narodil 21. januára 1974 v Košiciach. Za kňaza bol vysvätený 19. júna 1999.

Bol kaplánom vo farnostiach Trebišov, Snina a Humenné a kaplánom v Univerzitnom pastoračnom centre v Košiciach (2002 – 2004). V rokoch 2004 až 2007 študoval na Inštitúte psychológie Gregorovej univerzity v Ríme.

Od roku 2007 až doteraz je duchovným správcom Univerzitného pastoračného centra v Košiciach a zároveň prednáša pastorálnu psychológiu a psychológiu manželstva a rodiny na Teologickej fakulte v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na tejto fakulte pôsobí od roku 2011 ako prodekan pre vedu a výskum.

V rokoch 2008 až 2012 absolvoval doktorandské štúdiá na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2015 sa habilitoval ako docent na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. Svoje odborné služby poskytuje pri prijímaní kandidátov do kňazských seminárov a spolupracuje pri riešení manželských káuz na Metropolitnom súde. Marek Forgáč ovláda anglický, taliansky jazyk a nemecký jazyk.

Foto: TK KBS

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo