Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
27. 02. 2018, 11:02

Katolícky „marxizmus“ v Nemecku a poľská petícia k Amoris laetitia

„Za západnou hranicou Poľska môžeme pozorovať veľkú krízu viery, ktorá sa spája s doktrinálnym zmätkom,“ píšu Poliaci v petícii za vyjasnenie otázok k Amoris laetitia.
Katolícky „marxizmus“ v Nemecku a poľská petícia k Amoris laetitia

Kardinál Reinhard Marx. Foto: wikimedia.org

Nemeckí a poľskí katolíci žijú zjavne odlišnými témami. Kým nemecký kardinál Marx vyvoláva v poslednom čase polemiku, poľskí veriaci naliehajú na predsedu biskupskej konferencie, aby potvrdil tradičné učenie o nerozlučnosti manželstva.

Začiatkom roka sa v Nemecku rozvírila debata o tom, či požehnávať páry rovnakého pohlavia, ktoré pred štátom uzavreli manželstvo. 

Najprv to bol podpredseda Nemeckej biskupskej konferencie biskup Franz-Josef Bode, ktorý sa začiatkom januára vyjadril, že je potrebná debata o tom, či má katolícky klérus požehnávať zväzky medzi osobami rovnakého pohlavia. 

O pár dní neskôr sa vysokopostavený klerik a dekan Frankfurtu Johannes Zu Eltz postavil za to, že cirkev by mala zvážiť „teologicky podložené obrady požehnania“ pre dvojice, ktoré nespĺňajú podmienky cirkvi na uzavretie manželstva. 

Stále sa však čakalo na slová poriadnej autority. Tie prišli 3. februára vo vysielaní bavorského štátneho rozhlasu. Predseda Nemeckej biskupskej konferencie a mníchovský arcibiskup kardinál Reinhard Marx na otázku, či si vie predstaviť požehnávanie homosexuálnych dvojíc v Katolíckej cirkvi, odpovedal

„Neexistujú všeobecné riešenia a myslím si, že by to nebolo správne, pretože hovoríme o pastoračnej starostlivosti v individuálnych prípadoch, ktorá sa vzťahuje na oblasti, ktoré nevieme regulovať, kde nemáme súbor pravidiel…“

Samozrejme, každý si to vysvetlil ako zelenú požehnaniam homosexuálov. Lenže o pár dní ponúkol kardinál Marx korekciu seba samého, keď 19. februára vyhlásil, že nikdy nič také nepovedal. 

Na zasadnutí nemeckých biskupov v Ingolstadte (o ktorom bude ešte reč) kardinál Marx odmietol interpretácie, podľa ktorých je za požehnávanie homosexuálnych párov v individuálnych prípadoch. 

Podľa vlastných slov vtedy povedal výlučne len to, že si vie dobre predstaviť v individuálnych prípadoch „duchovné sprevádzanie, ale o požehnávaní homosexuálnych párov, dokonca na verejnosti, som vôbec nehovoril,“ uviedol mníchovský arcibiskup. Takisto vyhlásil, že pastoračná komisia nebude skúmať „možnosti požehnávania“.

Kým jedni si mohli po tejto seba-korekcii kardinála vydýchnuť, iní spozorneli pri ďalšej správe. 

Kardinál Marx na konferencii v Salzburgu. Foto: wikimedia.org

Protestanti na prijímanie

Nemeckí biskupi jasne zahlasovali za vytvorenie smernice pre protestantských manželských partnerov katolíkov v otázke prijímania Eucharistie za určitých podmienok. 

Na spomínanom zasadnutí v Ingolstadte Nemecká biskupská konferencia súhlasila s tým, že protestantský partner katolíka môže prijať Eucharistiu po dôkladnom preskúmaní svedomia s kňazom alebo inou osobou s pastoračnou zodpovednosťou, ďalej po potvrdení viery Katolíckej cirkvi, so želaním ukončiť vážne duchovné trápenie a túžbou uspokojiť hlad po Eucharistii.

Píše o tom National Catholic Register s odvolaním sa na webovú stránku nemeckých biskupov Katholisch.de.

Predseda Nemeckej biskupskej konferencie kardinál Reinhard Marx sa minulý týždeň vyjadril, že takáto smernica je pozitívnym krokom, ktorému predchádzala intenzívna debata. 

Kardinál Marx ozrejmil, že nejde o plošné povolenie, ale že smernica hovorí o individuálnych rozhodnutiach. Takisto tvrdí, že má ísť výlučne o pastorálne usmernenia, a nie zmenu doktríny. 

Príručka má v praxi pomôcť kňazom rozlíšiť, či majú pred sebou výnimočný prípad, v zmysle kánonu, ktorý sa týka prijímania Eucharistie nekatolíkmi. 

Kánon 844 § 4 znie: 

„Ak hrozí nebezpečenstvo smrti alebo ak podľa úsudku diecézneho biskupa alebo Konferencie biskupov nalieha iná vážna potreba, katolícki vysluhovatelia tie isté sviatosti dovolene vysluhujú aj ostatným kresťanom, ktorí nemajú plné spoločenstvo s katolíckou cirkvou a nemôžu sa dostať k vysluhovateľovi svojej spoločnosti a žiadajú to z vlastnej vôle, pod podmienkou, že k týmto sviatostiam prejavujú katolícku vieru a sú riadne disponovaní.“

Nová smernica nemá nič spoločné s konverziou protestantov. Kardinál Marx prízvukoval, že dokument sa nezmieňuje o tom, že protestanti môžu ísť na sv. prijímanie, len ak konvertujú na katolícku vieru. 

Smernicu publikujú najbližšie týždne a podľa kardinála Marxa nevyžaduje schválenie Vatikánu, keďže ide o pastorálne otázky. 

Evanjelická cirkev v Nemecku reagovala na novú smernicu vyhlásením, že ide o dôležitý krok na ceste ekumenizmu. „Pre ľudí, ktorí zdieľajú nielen vieru v Ježiša Krista, ale aj spoločný život, je to skutočná útecha,“ uviedol čelný predstaviteľ Evanjelickej cirkvi Heinrich Bedford-Strohm. 

Rozhodnutie nemeckých biskupov vyvoláva aj otázniky. Zdroj portálu National Catholic Register z nemeckého prostredia tvrdí, že nemeckí biskupi len schválili prístup, ktorý sa ticho a diskrétne uplatňuje v Nemecku už dlhšie obdobie. 

Niekdajší konzultant Kongregácie pre náuku viery Nicola Bux uviedol, že nekatolícki kresťania musia prijať krst a birmovanie v Katolíckej cirkvi a vzdať sa hriechu vo sviatosti zmierenia, aby mohli prijať Ježiša v Eucharistii. 

Predseda Poľskej konferencie biskupov arcibiskup Stanisław Gądecki. Foto: wikimedia.org

Poliakom smernice nestačia

Kým nemecká hierarchia rieši požehnávanie LGBTI ľudí či prijímanie pre protestantov, v Poľsku organizujú petíciu za jasné vyjadrenie k Amoris laetitia. 

Na petícii je zvláštne to, že sa objavila napriek tomu, že Poľská biskupská konferencia už vydala smernice k Amoris laetitia – a sú pomerne konzervatívne. Prístup rozvedených a znovuzosobášených k sviatostiam pripúšťajú iba v prípade zdržanlivosti partnerov, v zmysle učenia Jána Pavla II. 

Niektorým Poliakom to však zrejme nestačí a žiadajú od predsedu Poľskej biskupskej konferencie, poznanského arcibiskupa Stanisława Gądeckeho, potvrdenie tradičného učenia Cirkvi o nerozlučnosti manželstva.

„Za západnou hranicou Poľska môžeme pozorovať veľkú krízu viery, ktorá sa spája s doktrinálnym zmätkom. Nemeckí biskupi vydali pastiersky list, v ktorom oficiálne povolili, aby rozvedení, ktorí žijú v nových zväzkoch, prijali sväté prijímanie,“ píšu autori petície. 

Podľa nich v najväčšej krajine Európskej únie katolícka hierarchia poprela predchádzajúcu prax Cirkvi a slová svätého Jána Pavla II., ktoré učil. „Nechceme, aby doktrinálny zmätok a morálna revolúcia dosiahli našu vlasť! Tiež by sme chceli, aby postoj poľských hierarchov dal príklad biskupom po celom svete,“ uvádzajú. 

Podpísať petíciu vyzývajú ľudí slovami, že účasť na podpisovej akcii je dôležitým príspevkom pomoci manželstvám, ktoré aj keď prechádzajú krízou, stále počítajú s názorom Cirkvi.

Zatiaľ tak urobilo viac ako 140-tisíc ľudí. 

Hoci poľská petícia nedáva veľmi zmysel (pre vydanú smernicu biskupov), dokazuje, v akom nastavení žije časť poľských katolíkov. Ich nemeckí spolubratia sa musia vyrovnať s oveľa progresívnejšími témami. 

 

Odporúčame