Do Košíc prinesú relikvie svätej Rity

Kostol svätej Rity, ktorý postavili pri Kláštore svätého Augustína v Košiciach, posvätia začiatkom mája. Udalosti bude predchádzať prinesenie relikvie svätej Rity z Talianska.

Relikvie svätej Rity z Cascie, patrónky v ťažkých a bezvýchodiskových situáciách, privítajú v piatok 27. apríla v Kláštore svätého Augustína v Košiciach. Slávnosť sa začne svätou omšou o 18. hodine.


Socha svätej Rity. Foto – aug.sk

„Svätá Rita je pre nás veľmi vzácna. Augustiniáni na Slovensko prišli priamo z Cascie, z jej rodiska. Na Slovensku to bude prvý kostol zasvätený tejto svätici. Nie je nejaký veľký, je postavený pre dvesto ľudí, ale má rôzne priestory, ktoré sú prepojené. V prvom rade je to veľká loď pre sväté omše, potom je to menšia zadná kaplnka, ktorá môže slúžiť pre adoračné modlitby a modlitby bratov kláštora a potom je tam malá podzemná kaplnka, kde budú uložené relikvie svätej Rity,“ uviedol predstavený komunity a rehole augustiniánov na Slovensku Juraj Pigula.

„Udalosť je spojená aj so sanktuáriom svätej Rity v Cascii, mestečkom svätej Rity. Vznikne družba – mestá svätej Rity, ktoré sa spájajú, Košice a Cascia. Tým, že príde delegácia priamo z Cascie, starosta spolu s niektorými svojimi námestníkmi, rektor sanktuária a miestny biskup, tak to má v sebe nielen veľkú symboliku, ale aj silu, pretože oni chcú sem naozaj priniesť svätú Ritu,“ doplnil Pigula.

„Otvorenie a posvätenie kostola súvisí s príchodom relikvie svätej Rity. Kostol bude posvätený 8. mája. Na to je znovu špeciálny rituál, Eucharistia, svätá omša, na ktorú príde košický pomocný biskup Marek Forgáč. Bude to ďalšia veľmi významná udalosť,“ dodal Pigula.

Svätá Rita sa narodila v roku 1381 v Roccaporene a zomrela 22. mája 1457. V šestnástich rokoch sa vydala za Pavla di Ferdinando Mancini, mladíka dobre založeného, ale hnevlivej povahy. Mali spolu dvoch synov.

Život manželky a matky bol otrasený vraždou manžela, zabitého pre rodové spory. Rita odpustila všetkým tým, čo jej spôsobili bolesť. Synovia, naopak, ovplyvnení prostredím a rodinou, boli pohnutí k pomste. Matka, aby zabránila krutosti, žiadala od Boha radšej ich smrť, než aby sa poškvrnili krvou. Obaja zomreli pre chorobu v mladom veku.

Vdova Rita dokázala dosiahnuť uzmierenie pre obidve rodiny. Až potom mohla uskutočniť dávnu túžbu a vstúpiť do augustiniánskeho kláštora sv. Márie Magdalény v Cascii. Žila tam 40 rokov, slúžiac Bohu a blížnym s ušľachtilou radosťou a pozornosťou voči ich ťažkostiam. Bola uctievaná ako svätá hneď po smrti. Rita bola uložená do skromnej truhly a kláštor sa hneď po pohrebných obradoch stal cieľom nepretržitého putovania veriacich. V roku 1628 ju vyhlásili za blahoslavenú a v roku 1900 za svätú.

Program príchodu relikviíPiatok 27. apríla 2018 kostol sv. Rity

Počas dňa príchod relikvií sv. Rity s delegáciou z mestečka Cascia, prijatie u košického arcibiskupa Bernarda Bobera.

17:30 – ruženec svätej Rity

18:00 – svätá omša s odovzdaním relikvií a relikviára (celebruje emeritný košický arcibiskup Alojz Tkáč, koncelebruje arcibiskup diecézy Spoleto-Norcia, do ktorej patrí Cascia, Renato Boccardo)

19:00 – 23:00 – možnosť osobne uctiť si relikvie (podzemná kaplnka kostola)

Nedeľa 29. apríla 2018 kostol sv. Rity

10:30 – svätá omša a zapálenie sviece pokoja (celebruje Renato Boccardo, arcibiskup Spoleto-Norcia)

Po svätej omši možnosť uctiť si relikvie do 17. hodiny.

Viac informácií o udalosti nájdete tu.

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo