Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
07. 06. 2018, 19:33

Evanjelici volia biskupa západného dištriktu. Favoritmi sú Hroboň a Zajden

Jeden z kandidátov na evanjelického biskupa chodí diskutovať do konšpiračného Slobodného vysielača.
Evanjelici volia biskupa západného dištriktu. Favoritmi sú Hroboň a Zajden

Účastníci spomienky na 200. výročie J. M. Hurbana v roku 2017 v Beckove počúvajú kázeň generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika. Foto – TASR/Radovan Stoklasa

Od konca mája do začiatku júla prežívajú slovenskí evanjelici supervolebné obdobie. Volia si nielen nového generálneho biskupa a generálneho dozorcu, ale aj biskupa západného dištriktu a dozorcu východného dištriktu.

Ako prvé budú známe výsledky volieb biskupa západného dištriktu. V niektorých cirkevných zboroch veriaci volili už počas uplynulých dvoch nedieľ. Vo väčšine zo 190 zborov sa však voľby uskutočnia až túto nedeľu.

O hlasy voličov sa uchádzajú piati kandidáti – farár v Trenčíne, predseda dištriktuálneho súdu a predseda Združenia evanjelických duchovných Ján Bunčák, námestný farár v Pohronskom Ruskove Ján Čermák, farár v Bratislave-Dúbravke Ján Hroboň, farár v Kalnej nad Hronom Ján Jančo a námestný farár v Banskej Bystrici-Radvani Michal Zajden.

Podľa priebežných informácií zo zborov, kde už voľby prebehli, s výrazným náskokom vedie Ján Hroboň. Na zvolenie potrebuje získať nadpolovičnú väčšinu hlasov. V opačnom prípade sa uskutoční druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Na zvolenie im potom bude stačiť aj jednoduchá väčšina.

Výsledky volieb budú vyhlásené v nedeľu 1. júla.

Najmenej problémové voľby

Voľby biskupa západného dištriktu nesprevádzajú ani zďaleka také emócie ako voľby generálneho biskupa a generálneho dozorcu či dozorcu východného dištriktu.

Dôvodom je najmä to, že tzv. kandidačná porada, ktorá odobruje jednotlivých kandidátov, nevyradila z boja ani jedného z nich.

Naopak, v prípade volieb generálneho biskupa neudelila súhlas Milanovi Krivdovi, ktorý po 12 rokoch končí vo funkcii biskupa západného dištriktu. V prípade volieb generálneho dozorcu zasa kandidačná porada neodobrila opätovnú kandidatúru terajšieho generálneho dozorcu Imricha Lukáča. Do volieb nepustila ani člena generálneho hospodárskeho výboru Jaroslava Mervarta, ktorý sa chcel uchádzať o post dozorcu východného dištriktu.

Vo všetkých troch prípadoch ide o ľudí prepojených s končiacim generálnym biskupom Milošom Klátikom.

Jediným Klátikovým človekom v prebiehajúcich voľbách je tak Michal Zajden, ktorý kandiduje na pozíciu biskupa západného dištriktu.

V Bratislave ho odvolali

Hlavným predvolebným bojiskom sa v posledných týždňoch stali evanjelické médiá, predovšetkým Evanjelický posol spod Tatier verný dosluhujúcemu vedeniu ECAV a Reformačné listy, ktoré vydávajú Klátikovi kritici z Hnutia evanjelických laických pracovníkov (HELP).

Kým Evanjelický posol založený v roku 1910 vychádza v niekoľkotisícovom náklade a odoberá ho veľká časť evanjelických domácností, Reformačné listy vychádzajú len na internete. Intenzívna diskusia prebieha aj v rámci facebookovej skupiny Ako ďalej v ECAV, do ktorej je zapojených 2 700 ľudí.

Obe periodiká vo svojich nedávnych vydaniach vyhradili priestor rozhovorom so všetkými piatimi kandidátmi na biskupa. Evanjelický posol bol podľa očakávania najvľúdnejší k Michalovi Zajdenovi, ktorý je jeho pravidelným prispievateľom. Naopak, ostatní štyria kandidáti museli čeliť otázkam, v ktorých boli obviňovaní z porušovania cirkevných predpisov, svojvoľnosti, zanedbávania cirkevného majetku či z odmietania krstenia detí.


Rozhovor s farárom Michalom Zajdenom v Evanjelickom poslovi spod Tatier. Foto – autor 

„Z cirkevného zboru Bratislava som odišiel, keď som pochopil, že jedinou možnosťou, ako sa domôcť satisfakcie za ujmu, ktorá sa mi stala, je dať tých, ktorí stáli proti mne, na svetský súd. Napokon som to neurobil,“ odpovedal Zajden na otázku, prečo musel odísť z cirkevného zboru Bratislava.

V otázke ani v odpovedi pritom nebol spomenutý hlavný dôvod Zajdenovho odchodu, ktorým bolo odvolanie z pozície farára v roku 2010.

„Bol obvinený z porušovania pravidiel mravného života, z konania poškodzujúceho dobré meno cirkvi a z narušovania bratského spolunažívania cirkvi,“ napísal v Reformačných listoch predseda občianskeho združenia HELP Martin Kováč.

Jeho slová potvrdzuje aj kópia zápisnice zo zasadania predsedníctva Seniorského úradu Bratislavského seniorátu, ktorú máme v redakcii k dispozícii.

„Odvolací disciplinárny orgán – Presbyterstvo Bratislavského seniorátu potvrdilo v tejto veci rozhodnutie prvostupňového disciplinárneho orgánu. Za toto rozhodnutie hlasovalo všetkých 18 prítomných seniorálnych presbyterov,“ dodáva Kováč. 

Čo je ECAV

Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) je druhou najväčšou cirkvou pôsobiacou na území Slovenska. Počas posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011 sa k nej prihlásilo viac ako 316-tisíc ľudí, teda takmer šesť percent dospelej populácie.

Z územnosprávneho hľadiska sa ECAV člení na západný a východný dištrikt, ktoré sa ďalej delia na 14 seniorátov a tie zasa na cirkevné zbory, ktorých je 320. Pôsobí v nich približne 360 duchovných, takmer polovicu z nich tvoria ženy.

Na čele každého zboru, seniorátu a dištriktu stojí jeden duchovný (farár, senior, biskup) a jeden laik (dozorca). Predsedníctvo ECAV tvorí generálny biskup a generálny dozorca, zbor biskupov je zložený z jedného generálneho a dvoch dištriktuálnych biskupov. Najvyšším orgánom ECAV na Slovensku je synoda.
 


Svoje odvolanie nepopiera ani samotný Zajden. Celú vec však vidí ináč. „Z postu bratislavského farára som bol odvolaný na základe osobných pocitov niektorých ľudí, ktorí sa cítili dotknutí mojím konaním,“ povedal Zajden pre Postoj. Jeho právny zástupca, ktorý dostal dokumenty na nahliadnutie, ho údajne vyzýval, aby celú záležitosť posunul na svetské súdy.

„Ak by som tak urobil, zablokoval by som svoj odchod z Bratislavy až do právoplatného súdneho rozhodnutia. To som, napriek šanci na priaznivý zvrat, odmietol urobiť. Nechcel som traumatizovať ani rodinu, ani cirkevný zbor,“ vysvetľuje Zajden, ktorý je podľa vlastných slov „pripravený o okolnostiach tohto svojho prípadu, ale aj svojho pôsobenia v Bratislave podať podrobné a obšírne vysvetlenie“.

Sme nútení vyhľadávať alternatívne médiá, tvrdí Zajden

Otázky k svojej minulosti nedostal Zajden ani v konšpiračnom Slobodnom vysielači, kde v polovici mája diskutoval v relácii V prvej línii. Moderátor Boris Koróni ho niekoľkokrát uviedol ako kandidáta na biskupa Západného dištriktu ECAV a zároveň ocenil, že pozvanie do vysielania prijal už po niekoľkýkrát.

Prečítajte si aj
Evanjelici začínajú voliť nové vedenie a bude to husté Zdieľať

Na otázku Postoja, prečo vystupuje v konšpiračnom médiu, Zajden odpovedal, že ide o legálny vysielač. „Vnímam rozruch okolo Slobodného vysielača a neteší ma, že sa ,niekto´ pasuje do roly sudcu, ktorý rozhoduje o tom, že ak niekto vystúpi v Slobodnom vysielači, je automaticky zaradený do skupiny ,konšpirátorov, ba dokonca fašistov´,“ uviedol Zajden.

„Ak by tí, ktorí zastávajú konzervatívne, ortodoxno-luteránske stanoviská, dostávali v mainstreamových médiách taký priestor ako priaznivci LGBTI hnutí, tak by sme neboli nútení vyhľadať alternatívne médiá,“ zdôvodnil Zajden svoju účasť v relácii.

V Slobodnom vysielači vyjadril aj svoj odhad, že v prvom kole volieb biskupa západného dištriktu pravdepodobne žiadny z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, a tak sa bude konať aj druhé kolo volieb.

Ak za radvanského farára zahlasujú podporovatelia Klátikovho vedenia a hlasy kritikov sa rozdelia medzi ostatných štyroch kandidátov, jedným z dvoch postupujúcich by sa mohol stať práve Zajden.

Odporúčame