„Demokracia žije z dôvery“

„Demokracia žije z dôvery“

Rakúska biskupská konferencia v roku 2016. Foto: Kathpress

Rakúski biskupi zaujali stanovisko k vládnej kríze.

Vyhlásenie z 22. mája 2019, ktoré v mene Rakúskej biskupskej konferencie podpísal jej predseda viedenský metropolita Christoph kardinál Schönborn a jej podpredseda salzburský metropolita Franz Lackner. 

„Zverejnenie takzvaného ,videa z Ibizy‘ vyvolalo v mnohých ľuďoch doma i v zahraničí znepokojujúci obraz o politike a ťažko otriaslo dôverou v politických zástupcov zvolených ľudom. Rakúska spolková vláda je vo vážnej kríze.

Teraz sú potrebné zodpovedné rozhodnutia zamerané na spoločné dobro, aby sa situácia zmenila k lepšiemu. Od všetkých sa žiada triezvy pohľad, aby sa kríza už ďalej neprehlbovala. Teraz musia konať inštitúcie krajiny, ktoré sú k tomu povolané ústavou. Odstúpenie vicekancelára a doterajšie rozhodnutia spolkového prezidenta a spolkového kancelára, ktoré smerujú k predčasným voľbám, sa udiali rýchlo. Tým sa zvýšila dôvera v to, že otázky nadhodené videom sa objasnia rýchlo, transparentne a komplexne.

Aby sa toto mohlo podariť, všetky štátonosné inštitúcie krajiny – parlament, vláda a súdnictvo – musia zostať ďalej plne spôsobilé k právnym úkonom na základe právneho poriadku. Toto zabezpečiť je ústrednou úlohou spolkového prezidenta. Rakúski biskupi ďakujú hlave štátu za jej rozvážne a prezieravé úsilie o stabilitu a potrebnú dôveru a uisťujú ju o svojej plnej podpore pri tomto jej úsilí.

Pohŕdanie medzi politickými lídrami vedie k poklesu dôvery občanov v demokratické inštitúcie. Preto apelujeme na členov rakúskej spolkovej vlády, na politické strany a všetkých poslancov parlamentu, aby hľadali a viedli konštruktívny dialóg ponad hranice frakcií. Kto v tejto situácii ľahkovážne oslabuje štátne inštitúcie, očakávajúc krátkodobé politické výhody pre seba, môže našej krajine a jej ľuďom spôsobiť dlhodobú závažnú škodu.  

Rakúsko zvládlo počas druhej republiky všetky krízy a veľké zmeny, pretože to, čo ľudí spájalo, bolo silnejšie než to, čo ľudí delilo. O tento postoj žiadame všetkých politických lídrov a ľudí v krajine. A za to sa modlíme.“ 

Kardinál Dr. Christoph Schönborn            

Arcibiskup Dr. Franz Lackner

 

Pôvodne publikované na oficiálnej internetovej stránke Rakúskej biskupskej konferencie.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo