Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
20. jún 2019

Boh má s Izraelom stále svoje plány

S Arnoldom Fruchtenbaumom sme sa zhovárali o fenoméne mesiánskych veriacich i jeho osobnom obrátení.
Boh má s Izraelom stále svoje plány

Arnold Fruchtenbaum.

Odkaz od redakcie POSTOJA: Potrebujeme vás!

Články na Postoji nie sú spoplatnené, aby ich mohlo čítať čo najviac ľudí. Vznikajú najmä vďaka pravidelnej mesačnej podpore od čitateľov, ľudí, ako ste vy. Budeme si veľmi vážiť, ak nás budete podporovať. Aby sme sa my mohli naplno venovať tvorbe článkov, ako je tento. 

Ďakujeme!

 

Arnold Fruchtenbaum (75) je odborník na teológiu mesiánskych veriacich. Narodil sa v ruskom meste Tobolsk. Jeho otec pochádzal z rodiny poľských chasidských Židov. Po druhej svetovej vojne emigrovali cez Poľsko, Československo, Rakúsko a Západné Nemecko do USA. Ako trinásťročný uveril, že Ježiš je Mesiáš. V USA vyštudoval hebrejčinu a gréčtinu. Následne študoval staroveké dejiny, archeológiu a historickú geografiu na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. Neskôr sa vrátil do Ameriky, kde vyštudoval teológiu na Teologickom seminári v texaskom Dallase. Pôsobil v misijnej organizácii ABMJ, ktorá sa venovala šíreniu evanjelia medzi Židmi. V roku 1977 založil organizáciu pod názvom Ariel Ministries. 

Žijete v Texase, no narodili ste sa v Sovietskom zväze.

Áno, ale nie sme Rusi. Doma sme hovorili po poľsky a v jazyku jidiš.

Vaša rodina teda pochádza z Poľska?

Keď Hitler prepadol Poľsko, môj otec odtiaľ ušiel do Sovietskeho zväzu. Hoci bol Žid a oni to vedeli, označili ho po prekročení hranice za špióna pre nacistické Nemecko. Poslali ho do pracovného tábora na Sibíri. No keď Hitler napadol aj Sovietsky zväz, sovietska vláda sa uchádzala o politickú podporu poľskej exilovej vlády v Londýne. Poliaci súhlasili, no pod podmienkou, že Rusi prepustia poľských občanov vo svojich väzniciach. Prepustili aj môjho otca.

Čo nasledovalo?

Pracoval ako fotograf a tak sa zoznámil s mojou matkou. Potrebovala fotku do dokladov. Ja som sa narodil na Sibíri v roku 1943.

Po vojne ste sa vrátili do Poľska?

Ako poľskí občania sme dostali možnosť vrátiť sa. Zdržali sme sa tam asi rok. No pre protižidovské násilie v povojnovom Poľsku a nastupujúci komunizmus sme sa spolu s inými Židmi snažili opustiť krajinu. Židovské organizácie podplácali pohraničné stráže, aby sa ľudia mohli dostať preč. Cez Československo a Rakúsko sme sa aj my dostali do americkej okupačnej zóny v západnom Nemecku. Tam som strávil päť rokov. Vystriedali sme počas toho obdobia asi sedem utečeneckých táborov.

Aké to bolo stráviť kus detstva v utečeneckých táboroch?

Bolo o nás dobre postarané. Mali sme jedlo trikrát denne. Utečenecké tábory vznikli z bývalých nemeckých vojenských základní. Bývali sme teda v barakoch po nemeckých vojakoch. Dostal som počas tej etapy svojho života veľmi solídne židovské vzdelanie.

Ako ste sa z Nemecka dostali do Spojených štátov?

Podali sme žiadosť o možnosť vysťahovať sa do USA. Trvalo päť rokov, kým sa to podarilo. Prichádzali sme z komunistickej krajiny, takže americké úrady boli veľmi opatrné. V roku 1951 sme sa prisťahovali do New Yorku.

Z utečeneckého tábora v Nemecku do New Yorku – to musel byť kultúrny šok.

Prisťahovali sme sa do židovskej štvrte v Brooklyne, takže to nebolo až také odlišné ako v tom nemeckom utečeneckom tábore. (Úsmev.)

Mali ste dovtedy nejaký kontakt aj s kresťanmi?

Minimálny. Môj vôbec prvý kontakt s kresťanmi bol ešte v Poľsku po vojne, keď som bol úplne malý. Tento prvý kontakt nebol práve šťastný. Počas Veľkej noci sa rozchýrilo, že Židia uniesli trojročného kresťanského chlapca, aby jeho krv použili na prípravu nekvaseného chleba, macesu, ktorý jedávame počas sviatku pascha.

To je známa stredoveká povera o rituálnej vražde, ktorá slúžila ako zámienka na protižidovské pogromy v stredovýchodnej Európe až do 20. storočia.

Zažili sme dav ľudí, na ktorého čele kráčali kňazi, a polícia sa len prizerala. Mávali krížmi a kričali: „Zabili ste Krista, tak teraz my pozabíjame vás!“ Takáto bola moja prvá skúsenosť s kresťanmi. Nevnímal som sprvu Ježiša ako niekoho, kto za mňa položil svoj život, ale ako niekoho, kvôli komu musím umrieť ja.

Kresťanom ste sa stali ako trinásťročný?

Formuloval by som to tak, že som v tomto veku uveril v mesiášstvo Ježiša. Bolo to vďaka židovskej misii v New Yorku.

Ako k tomu došlo? Mnohé svedectvá o obrátení sú veľmi dramatické.

U mňa to nebolo zvlášť dramatické. Pred tým, než sme opustili Nemecko, dostali sme sa do styku s luteránskym pastorom, ktorý sa angažoval v židovskej misii. Dostali sme od neho titulku magazínu židovskej misie s názvom Vyvolený ľud aj s adresou a radu, aby sme ich po príchode do USA kontaktovali. Mama celkom nerozumela, čo je to za organizáciu. Myslela si, že ide o nejakú židovskú skupinu, ktorá pomáha židovským imigrantom v Amerike. Čo bola aj pravda, len im pomáhala trochu iným spôsobom, ako očakávala. Kým to moja mama zistila, bolo už v mojom prípade neskoro.

Čo sa presne stalo?

Dosť dlho bola obálka tohto časopisu s adresou organizácie niekde u nás založená. Keď už sme boli v Brooklyne, odviezla sa mama metrom k centrále tejto organizácie. Akurát sa tam nevedela s nikým dohovoriť, lebo ešte nevedela po anglicky. A oni neovládali ruštinu, poľštinu, jidiš ani nemčinu – čo boli jazyky, ktorými hovorila moja mama. Nechala tam len našu adresu. O pár rokov neskôr si otvorili pobočku aj v našom susedstve, asi tri kilometre od miesta, kde sme bývali. Skontaktovali nás ich misionári. Bola to prvá skúsenosť so Židmi, ktorí uverili v Ježiša.

Na základe svojich skúseností z Poľska ste mohli byť voči kresťanom nedôverčivý.

Zúčastnil som sa na ich stretnutí. Nešlo mi do hlavy, ako môžu Židia veriť v Ježiša. Zvlášť ma trápilo, že k zdôvodneniu Ježišovho mesiášstva používali našu židovskú Bibliu. Dovtedy som si myslel, že kresťania majú svoju Bibliu, Nový zákon, a my máme svoju. Rozčuľovalo ma to. Jeden z ľudí, ktorí tam vtedy boli, ma vyzval, aby som si teda Nový zákon prečítal a sám posúdil, či Ježiš robil veci, ktoré by podľa Starého zákona mal robiť Mesiáš. Prijal som výzvu, lebo som im chcel dokázať, že sa mýlia a sú schizofrenici, ak si myslia, že môžu byť Židmi a súčasne veriť v Ježiša ako Mesiáša.

Starý zákon ste už mali prečítaný?

Áno, hebrejskú Bibliu som poznal vďaka vyučovaniu svojho otca. Po tom stretnutí židovskej misie som si teda zaumienil prečítať Nový zákon. Moje očakávania o tom, čo budem čítať a čo som si v skutočnosti prečítal, boli dve rozličné veci. Myslel som, že budem čítať o veľkých kostoloch s oknami z farebného skla a o kňazoch v čiernych rúchach, ktorí mávajú kadidlom a krížom, vyzývajúc pritom ľudí, aby zabíjali Židov v Ježišovom mene. Lebo to boli veci, ktoré som videl u ľudí nazývajúcich sa kresťanmi v Európe. A myslel som si, že to vychádza z Nového zákona. No ostal som prekvapený, že čítam vlastne veľmi židovskú knihu – dosť podobnú iným židovským knihám, ktoré som dovtedy čítal.

Čo vás pri čítaní Nového zákona prekvapilo ako prvé?

Už prvá veta z Matúšovho evanjelia: „Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma.“ Sotva existuje niečo židovskejšie. Začal som porovnávať proroctvá hebrejskej Biblie o Mesiášovi s tým, čo robil Ježiš v Novom zákone. A tak som v neho uveril. Stal som sa mesiánskym veriacim.

Inzercia

Vo svojom laickom ponímaní som si doteraz myslel, že mesiánski Židia sa vyznačujú na jednej strane vierou v Ježiša ako Mesiáša, ale na druhej strane aj tým, že sa snažia zachovávať tradičné židovské rituály. Je to presné?

Mesiánske hnutie nie je takto štruktúrované. Je v ňom prítomných viacero aspektov. Existujú mesiánski veriaci, ktorí sa popri viere v Ježiša snažia zachovávať aj Tóru, teda päť kníh Mojžišových v Starom zákone. A sú mesiánski veriaci, ktorí sa príliš nelíšia napríklad od charizmatických kresťanov. Zdôrazňujú, že Ježiš nás prišiel oslobodiť spod Zákona. Lenže to sa nevzťahuje na veriacich v Ježiša, ktorí vzišli z pohanov, lebo oni nikdy neboli pod židovským Zákonom, ale vzťahuje sa to práve na veriacich v Ježiša, ktorí pochádzajú zo Židov.

Keď ste uverili v Ježiša, naďalej ste zachovávali šábes a židovské stravovacie predpisy?

Stravovacie návyky som si zachovával pomerne dlho. Až postupne som sa ich vzdal. Pokiaľ ide o sobotu ako deň sviatočného odpočinku, väčšina ľudí to berie tak, že vtedy sa treba stretnúť na bohoslužbe. Mojžiš to však nikdy takto nepovedal. Podľa jeho Zákona mali ľudia zostať v sobotu doma a odpočívať. Ak cestuješ, porušuješ deň sviatočného odpočinku. Nový zákon zase nehovorí, že sa máme stretávať práve v nedeľu, len že sa máme stretávať. V rámci mesiánskych kongregácií sa stretávame na bohoslužbe najčastejšie v sobotu. No netvrdíme, že tým zachovávame deň sviatočného odpočinku, lebo keď jazdíme autom, už ho zo židovského pohľadu porušujeme. 

Ako vaši rodičia reagovali, keď ste sa stali kresťanom?

Skôr než vám odpoviem, by som vás chcel poprosiť, aby ste používali pojem „mesiánsky veriaci“. V technickom zmysle slova som sa naozaj stal kresťanom, keď som uveril v Ježiša ako Mesiáša, no drvivú väčšinu prenasledovaní Židov, ktoré sa diali stáročia, páchali ľudia, ktorí si hovorili „kresťania“. Kvôli dejinám teda uprednostňujeme pomenovanie „mesiánski veriaci“ alebo „veriaci v Mesiáša“.

V každom prípade, uverili ste v Ježiša. Aký postoj voči tomu zaujala vaša rodina?

Veľmi negatívny. Keď sa Žid stane kresťanom, v očiach ostatných sa pripojil k tým, ktorí zavraždili vašich rodičov, starých rodičov, strýkov, bratrancov a sesternice. To sú významy, ktoré si s tým na základe histórie spájajú. Pre kresťana je kríž znakom vykúpenia. Pre Žida je to znak, v mene ktorého boli Židia vraždení. V osemnástich rokoch, po skončení strednej školy, ma otec vyhodil z domu.

S plynutím času sa postoj vašich rodičov nezmiernil?

Moja mama nebola voči môjmu rozhodnutiu naladená až tak nepriateľsky ako otec. No až keď zomrel, dovolila mi navštíviť domov a stretnúť sa opäť so súrodencami.

Jedna vec je uveriť v Ježišovo mesiášstvo, druhá založiť službu, ktorá sa venuje evanjelizácii a vyučovaniu Židov. Vy ste v roku 1977 založili takúto službu pod názvom Ariel Ministries. Prečo?

Ariel Ministries sme založili z dvoch dôvodov. Po prvé, aby sme hlásali evanjelium medzi židovským ľudom. Je viacero dobrých organizácií, ktoré sa tomuto cieľu venujú popri nás. No naša jedinečnosť spočíva v ešte inej veci. Snažíme sa vyučovať Sväté písmo aj z hľadiska židovskej perspektívy, keďže zo židovského prostredia vzišlo. To zahŕňa jednak pochopenie a vyučovanie evanjelií v správnom židovskom kontexte, jednak vyučovať, aké má Boh zámery so židovským národom v prítomnosti a budúcnosti. Odmietame teológiu náhrady, podľa ktorej kresťanská cirkev nahradila Izrael v Božích očiach. V skutočnosti s obidvomi, cirkvou aj Izraelom, má Boh naďalej svoje plány.    

S akou odozvou sa pri službe medzi Židmi stretávate?

Je prirodzené, že narážame spočiatku na odpor. Niekedy je to mierny odpor, inokedy silný, no časom vídavam množstvo židovských ľudí, ktorí prichádzajú k viere.

Môže sa aj človek, ktorý nie je Žid, ale vzišiel spomedzi pohanov, stať mesiánskym veriacim?

Áno, sú u nás vítaní. Väčšina mesiánskych zhromaždení väčšinovo pozostáva zo Židov. No sú i také, kde je pomer veriacich zo Židov a z pohanov pol na pol alebo dokonca pohania prevládajú. Často sa stáva, že sa k nám takáto osoba dostane vďaka manželstvu so Židom, ktorý sa stal mesiánskym veriacim. V izraelských mesiánskych zhromaždeniach môžete napríklad nájsť aj Arabov.

V Spojených štátoch je väčšina Židov sekulárna. Je rozdiel hlásať evanjelium veriacim a neveriacim Židom?

Ani nie, keďže obe skupiny odmietajú Ježiša – zväčša kvôli histórii cirkvi. No ortodoxní berú aspoň hebrejskú Bibliu vážnejšie, a preto v ich prípade možno argumentovať Písmom. Sekulárni síce hebrejskú Bibliu rešpektujú ako svoje kultúrne dedičstvo, no neveria v jej pravdivosť. V oboch prípadoch najskôr ukazujeme, aký druh Mesiáša hebrejská Biblia predstavuje vo svojich proroctvách. A potom skúmame, či to Ježiš spĺňa alebo nie. Týmto spôsobom som videl veľa židovských ľudí prísť k viere. Väčšinu z nich presvedčila 53. kapitola Izaiáša.

Mnohí evanjelikálni kresťania považujú vznik štátu Izrael v roku 1948 za naplnenie biblických proroctiev. Vidíte to rovnako?

Biblia predpovedala dve celosvetové zhromaždenia židovského národa. Prvé zhromaždenie sa udeje ešte v neviere. Bude prípravou pre zvláštny čas súdu. Súčasný Izrael to spĺňa. No ešte príde druhé zhromaždenie vo viere, keď celý Izrael bude spasený, ako píše aj Pavol v 11. kapitole Listu Rimanom. Existencia Izraela je jasným splnením biblického proroctva. A zvlášť po Šesťdňovej vojne v roku 1967 sa veľa sekulárnych Židov obrátilo k viere v Mesiáša, lebo zrazu sa stalo niečo, čo nepovažovali za možné.

Myslíte kvôli tomu, že sa východný Jeruzalem dostal pod kontrolu Izraela?

Presne tak.

Čítal som niekde vaše vyjadrenie, že ste zdržanlivý, pokiaľ ide o snahu interpretovať príliš mnoho z aktuálnej politiky ako napĺňanie biblických proroctiev. No zaujímalo by ma, či aj nedávne rozhodnutie Trumpovej administratívy presunúť americké veľvyslanectvo do Jeruzalema vnímate v súlade s proroctvami.

Vznik Izraela v roku 1948 a to, že Jeruzalem sa dostal ako hlavné mesto pod jeho zvrchovanosť v roku 1967, je naplnením biblických proroctiev. No z biblického hľadiska je nepodstatné, že Donald Trump túto realitu uznal.

Mesiánski veriaci žijú aj v Izraeli, kde sú všeobecne pokladaní za kresťanov. Ako sa k nim správa tamojšia spoločnosť?

Na miestach, ako je Tel Aviv alebo Haifa, sú ponechaní zväčša na pokoji, aj keď ani tam nie sú plne akceptovaní. V ortodoxnejších lokalitách sa stretávajú s väčším odporom.

Hoci časť Židov uverila, že Ježiš je Mesiáš, veľká časť ho neprijala. Aký je podľa vás Boží zámer s Izraelom?

Aj to bolo súčasťou Božieho zámeru a predpovedané židovskou Bibliou. A preto, ako prorokoval Izaiáš, evanjelium bolo zvestované pohanom. No rovnako je predpovedané, že po dobe súženia uveria v Ježiša aj Židia. V Matúšovi 23:37-39 sa píše, že Mesiáš opúšťa svet, a to pre odmietnutie zo strany Izraela. Doslova sa tam píše: „Lebo hovorím vám: Neuvidíte ma odteraz až dovtedy, dokiaľ nepoviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom!“ Satan vie, že obrátenie Židov je v Božom pláne predpokladom pre druhý príchod Krista na zem. Ak by sa mu podarilo vyhladiť židovský národ pred tým, ako spozná v Ježišovi Mesiáša, zmaril by druhý príchod. Preto sú dejiny plné prenasledovania Židov, od križiackych výprav, ktoré sprevádzalo aj zabíjanie Židov, cez ruské pogromy až po nacistický holokaust. Antisemitizmus je súčasťou Satanovho snaženia odvrátiť druhý príchod Krista.

Kto sú mesiánski veriaci?

Mesiánsky judaizmus je náboženské hnutie, ktoré sa sformovalo v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Kombinuje kresťanskú vieru v Nový zákon a v Ježiša ako Mesiáša s prvkami židovskej náboženskej praxe a židovskej terminológie. Niekedy sa o nich hovorí aj ako o Židoch, ktorí uverili v Ježiša, no nevstúpili do žiadnej kresťanskej denominácie. Namiesto toho sformovali svoje vlastné kongregácie, ktoré sa však v niektorých dôrazoch medzi sebou tiež môžu líšiť. Celosvetový počet mesiánskych veriacich sa odhaduje na niekoľko sto tisíc. Židia na nich spravidla hľadia už ako na kresťanov. No oni sami si udržujú odstup od niektorých prvkov a symbolov tradičného kresťanstva. Niekedy sú zaraďovaní alebo majú blízko k evanjelikálnemu kresťanskému prúdu.

Foto: Andrej Lojan

Akou sumou podporíte POSTOJ vy?

Veľká časť našich čitateľov nás pravidelne podporuje. Pridajte sa k nim a pomôžte tvoriť POSTOJ. Ďakujeme!

 

Inzercia

Inzercia

Odporúčame