Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
26. august 2019

Krakovský arcibiskup: Poľsko by chcel ovládnuť dúhový mor

Katolícka cirkev v Poľsku sa opätovne vyslovila proti zavedeniu „homosexuálneho manželstva“ a odsúdila „ideológiu LGBT“ okolo homo-, bi- a transsexuálnych párov.
Krakovský arcibiskup: Poľsko by chcel ovládnuť dúhový mor

Poľskí biskupi. Foto: KNA

Vo vyhlásení vydanom 8. augusta vo Varšave predseda biskupskej konferencie v Poľsku Stanisław Gądecki zdôraznil:

Ľudia z prostredia tzv. sexuálnych menšín sú naši bratia a sestry, za ktorých dal Kristus svoj život a ktorých tiež chce priviesť k spáse. Úcta ku konkrétnym ľuďom však nemôže viesť k prijatiu ideológie, ktorá si kladie za cieľ uskutočnenie revolúcie v oblasti spoločenských zvykov a medziosobných vzťahov. „Táto revolúcia vo zvykoch a mravoch – zdôrazňuje pápež František – často máva ‚zástavou slobody‘, ale v skutočnosti priniesla duchovnú i materiálnu devastáciu nespočetným ľudským bytostiam, zvlášť tým najviac zraniteľným“ (Vatikán, 17. 11. 2014).

Arcibiskup Gądecki apeloval vo vyhlásení na poľských poslancov, aby sa postavili na odpor plánom z prostredia LGBT+ zaviesť „homosexuálne manželstvo“ a adopciu detí pármi rovnakého pohlavia.

Dúhový mor

Dôvodom pre Gądeckého vyhlásenie boli vyjadrenia krakovského arcibiskupa Marka Jędraszewského v kázni k 75. výročiu začatia Varšavského povstania:

Červený mor už našťastie nevyčíňa v našej krajine. To však neznamená, že neexistuje nejaký nový mor, ktorý chce ovládať naše duše, srdcia a naše myslenie. Nie marxisticko-boľševický mor, ale mor zrodený z rovnakého ducha. Neomarxistický mor – nie v červenej farbe, ale vo farbách dúhy.  

Jędraszewského reč o „dúhovom more“ vyvolala protesty. Dúhová vlajka je považovaná za medzinárodný symbol hnutia LGBT (lesbických, gay, bisexuálnych a transsexuálnych osôb). Hneď na druhý deň po Jędraszewského kázni asi dve stovky protestujúcich žiadali pred nunciatúrou vo Varšave odvolanie krakovského arcibiskupa. Arcibiskup Gądecki bránil svojho biskupského kolegu vo vyhlásení ofenzívnym spôsobom, totiž odmietajúc „svetonázorový totalitarizmus“ a požadujúc „nediskrimináciu vo verejnej diskusii“:

Vlna kritiky, ktorá zasiahla krakovského metropolitu, arcibiskupa a profesora, a tiež reakcie zamestnávateľov voči osobám, ktoré vyjadrujú svoj nesúhlas s ideológiou LGBT+, svedčia o svetonázorovom totalitarizme, ktorý je zakorenený v určitých prostrediach a spočíva v odsúvaní inak zmýšľajúcich ľudí mimo sféry slobody. Vyzývam preto všetkých ľudí dobrej vôle, aby uplatňovali zásadu nediskriminácie vo verejnej diskusii nielen voči stúpencom spomenutej ideológie, ale aby priznali rovnaké práva na diskusiu aj jej odporcom.

V Poľsku v súčasnosti prebieha široká spoločenská diskusia o akceptácii sexuálnych menšín. Na sociálnej sieti Instagram sa homosexuálne páry outujú pod hashtagom  #jestemlgbt („Som LGBT“). Predseda pravicovej konzervatívnej vládnej strany Právo a spravodlivosť Jaroslaw Kaczyński opakovane označil hnutie LGBT za ohrozenie poľskej identity a národa. Arcibiskup Jędraszewski sa svojimi výrokmi, ktoré predstavujú dosiaľ azda najradikálnejšie slová z prostredia poľskej katolíckej cirkvi k celospoločenskej diskusii okolo LGBT hnutia, demonštratívne postavil na stranu Práva a spravodlivosti.

Podľa prieskumu inštitútu na výskum verejnej mienky IBRIS sa koncom júla vyslovilo 46 percent Poliakov proti zavedeniu registrovaného partnerstva pre páry rovnakého pohlavia, 44 percent je za to, 10 percent sa zdržalo.

Sexuálna výchova

Predseda biskupskej konferencie v Poľsku arcibiskup Gądecki vo svojom vyhlásení opisuje súčasné Poľsko ako krajinu, v ktorej sa rozhoreli polemiky okolo „ideológie LGBT“:

Nepochybne to súvisí s ofenzívou centier LGBT+ a s výrazným nárastom tzv. pochodov rovnosti, ktoré sú organizované v našej krajine, a tiež s plánom niektorých samospráv zaviesť po prázdninách do školských osnov nový prístup k sexuálnej výchove, v zhode s predpokladmi tejto ideológie.

Inzercia

Arcibiskup Gądecki vyzval miestne samosprávy, aby odmietli dať svoje školy do služby šírenia ideológie, ktorá pod rúškom boja proti diskriminácii vedie k popretiu prirodzenej rozdielnosti pohlaví a komplementárnosti mužov a žien.

V nadväznosti na Gądeckého výzvu poľská biskupská konferencia zverejnila 19. augusta vyhlásenie predsedu Komisie pre katolícku výchovu, ktoré nesie názov „Zastavte morálny rozklad u detí a mládeže“. Pomocný biskup Marek Mendyk v ňom odmietol niektorými samosprávami plánovanú „takzvanú výchovu proti diskriminácii“.

Zvlášť varšavský primátor Rafał Trzaskowski sa silno zasadzuje za záujmy hnutia LGBT. Tento ľavicový liberálny politik podpísal vo februári Chartu práv homo-, bi- a transsexuálov (LGBT) a žiada patričnú osvetu na školách. Naproti tomu pomocný biskup Mendyk zdôrazňuje, že bez výslovného súhlasu rodičov sa žiaci nemôžu zúčastňovať na vyučovaní, ktoré sa odkláňa od štátnych učebných osnov.

Poľská biskupská konferencia medzičasom na svojej internetovej stránke ponúka rodičom vzor písomného vyhlásenia: „Nesúhlasím s tým, aby sa moje dieťa (...) zúčastňovalo na akejkoľvek forme vyučovania alebo na iných podujatiach v súvislosti so sexuálnou výchovou, ktoré presahujú tematiku učebných osnov a ročníkov.“

Vzorové vyhlásenie navyše zaväzuje školy informovať rodičov o príslušných iniciatívach v rámci predmetu sexuálna výchova. Ak vôľa rodičov nebude rešpektovaná, zasiahne príslušná štátna inštitúcia a pokúsi sa v civilnom procese dôsledne brániť práva dieťaťa na ochranu osobnosti. V celom Poľsku sa nový školský rok začína 1. septembra.

Podpora poľských biskupov z okolitých štátov

K vyhláseniu arcibiskupa Gądeckého sa medzičasom pripojili Konferencie biskupov Česka, Slovenska a Maďarska a spoločne Rady hierarchov Maďarska a Slovenska. Navyše trnavský arcibiskup podporil krakovského arcibiskupa a metropolitu Marka Jędraszewského listom:

Vaša najdôstojnejšia Excelencia, pán arcibiskup,

dovoľte mi, aby som sa Vám poďakoval za Vaše odvážne slová pastiera, ktoré ste prednedávnom predniesli, 1. augusta tohto roku, o pliage LGBTI ideológie, ktorá sa naozaj šíri ako morová epidémia. Pri spomienke na Vašu osobu mi napadajú spomienky na moju mladosť, keď som ako tajný lazarista za čias komunizmu navštevoval Krakov a pátrov lazaristov, ktorí nás formovali. Som naplnený radosťou, že na Stolci sv. Stanislava, na ktorom sedel nami obdivovaný a nám taký drahý sv. Ján Pavol II., teraz sedí arcibiskup ako Vy, Vaša Excelencia. Zo srdca Vám ďakujem a vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať za Vašu odvahu.

K tomu, aby ste mohli naďalej smelo ohlasovať evanjelium nášho Pána Ježiša Krista, Vám prajem veľa síl a darov Ducha Svätého.

Váš brat v Kristovi, Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup

Odporúčame