Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
10. február 2020

Radostná udalosť u bratov evanjelikov

Evanjelici majú dnes na čele cirkvi názorovo a generačne kompaktné vedenie.
Radostná udalosť u bratov evanjelikov

Z pravej strany biskupi Slavomír Sabol, Ján HRoboň, Peter Mihoč, Ivan Eľko a Július Filo. Foto - ECAV/Dušan Majerník

Na konci augusta minulého roku ma pozval Peter Mihoč, tajomník biskupa Východného dištriktu ECAV Slavomíra Sabola, na misijné dni do Starej Ľubovne. Zažil som tam stretnutie všetkých generácií, skvelé prostredie, mal som možnosť hovoriť s pánom biskupom Sabolom. Je to rozhľadený, otvorený, pokojný človek, nevedel som, že sa v marci 1988 zúčastnil na Sviečkovej manifestácii v Bratislave.

Rovnako som nevedel, že sa na Sviečkovej manifestácii zúčastnil aj terajší biskup Západného dištriktu ECAV Ján Hroboň, ktorý dva dni predtým slávil svoje 21. narodeniny.

Pred pár dňami, 2. februára 2020, na Hromnice sme boli spolu s manželkou pozvaní na inštaláciu nového biskupa Východného dištriktu ECAV, už spomínaného Petra Mihoča.

Bola to povznášajúca udalosť. Prišli piati evanjelickí biskupi zo zahraničia, prítomní boli prešovský gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak, košický arcibiskup Bernard Bober, prešovský pravoslávny arcibiskup Rastislav, primátorka Prešova Andrea Turčanová, predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a ďalší hostia.

Prešov je osobité mesto. Majú v ňom sídlo hlavné európske náboženstvá: evanjelici, gréckokatolíci, pravoslávni a rímskokatolíci – zatiaľ zastúpení len dekanátom. Prešov by mal byť mestom ekumenizmu a porozumenia medzi náboženstvami a ľuďmi.

Inzercia

Inštalácia biskupa Petra Mihoča sa niesla v znamení radosti a nádeje. Peter Mihoč má 41 rokov, manželka je tiež evanjelická farárka, majú tri deti. Má všestranné záujmy, kresťanské divadlo, šport, literatúra, hovorí anglicky a nemecky.

Jeho voľbou má evanjelická cirkev novoobsadené základné posty v ich cirkvi na Slovensku. Nového generálneho biskupa Ivana Eľka (56 rokov) v Bratislave, nového biskupa vo Zvolene Jána Hroboňa (53 rokov) a teraz Petra Mihoča (41 rokov) v Prešove.

Keď som ich videl na konci bohoslužby stáť vedľa seba, uvedomil som si historickú chvíľu tejto cirkvi. Evanjelici majú dnes na čele cirkvi názorovo a generačne kompaktné vedenie. Ich spoločný, dobre uvážený hlas môže byť v týchto časoch požehnaním a nádejou pre celé Slovensko.

Vôbec nevadí, že evanjelikov je na Slovensku len niečo viac ako 6 percent. Slovensko dnes potrebuje počuť oslobodzujúce slovo, ktoré vysloví autorita. Aj my katolíci sa úprimne modlíme za našich bratov evanjelikov, aby naplnili túto výzvu a boli pre našu krajinu takým požehnaním, ako boli kedysi štúrovci a ďalšie plodné generácie v tejto cirkvi.

Moja mama mi dávno rozprávala, že keď začnú spievať evanjelici, tak sa aj múry trasú. Tu na slávnosti spievali štyri spevokoly z bývalých farností biskupa Mihoča a niekoľko desiatok evanjelických farárov a farárok. Záverečná pieseň „Hrad prepevný je Pán Boh náš“ bola nielen hlbokým zážitkom živej viery, ale dala aj mojej mame vrchovate za pravdu.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame