Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Cirkev Svet kresťanstva
20. 05. 2020, 21:09

Nový biskup

Biskupská vysviacka Jána Kuboša bude 24. júna v Spišskej Kapitule

Svätiteľmi nového biskupa budú biskupi Štefan Sečka, Giacomo Guido Ottonello a Andrej Imrich.

Biskupská vysviacka Jána Kuboša bude 24. júna v Spišskej Kapitule

Foto – TK KBS

Doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš, ktorého pápež vymenoval za nového pomocného biskupa Spišskej diecézy, prijme biskupskú vysviacku 24. júna o 10.00 h. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. 

Slávnosť bude za dodržania všetkých hygienických predpisov verejná.

Hlavným svätiteľom bude spišský diecézny biskup Štefan Sečka, spolusvätiteľmi budú apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello a emeritný spišský pomocný biskup Andrej Imrich. 

Nový biskup si vybral už aj svoje heslo, ktoré znie Bonitas – Iustitia – Veritas (Dobrota – Spravodlivosť – Pravda).

„Základom jeho biskupského erbu je štiepený štít. Na heraldicky pravej strane sa nachádza erb Spišského biskupstva, ktorý odkazuje na jeho zriadenie pápežom Piom VI. a na starobylý kapitulský Chrám sv. Martina. Heraldicky ľavú stranu vypĺňa monštrancia s hostiou, ktorá odkazuje na Kristovo kňazstvo nositeľa erbu a jeho úctu k Najsvätejšej sviatosti,“ informoval Tlačovú kanceláriu KBS kancelár a hovorca diecézy Peter Majcher.

„Modrá osobná časť štítu svojou farebnosťou vyjadruje mariánsku úctu a pripomína obec Nižnú, rodisko nositeľa erbu. Latinský kríž a zelený klobúk s dvanástimi zelenými strapcami náležia podľa pravidiel cirkevnej heraldiky biskupovi. Zlatými lúčmi obkolesená monštrancia spolu s mottom symbolicky vyjadrujú krédo nositeľa erbu v duchu Listu sv. Pavla Efezanom: ,Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde‘ (Ef 5, 8b-9),“ dodal Majcher.

Ján Kuboš má 54 rokov, narodil sa 28. februára 1966 v Trstenej. Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave. Pôsobil ako kaplán v Podolínci, Svite, Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku.

V 90. rokoch bol farárom v Liptovskej Osade, zároveň pôsobil vo väzenskej pastorácii. V rokoch 1997 – 2017 pôsobil ako špirituál v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V roku 2002 obhájil doktorát z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Od roku 2017 je farárom a dekanom v Kežmarku, pôsobí aj ako sudca na Cirkevnom súde Spišskej diecézy.

Plynule hovorí po francúzsky, rusky a poľsky, pasívne po taliansky a anglicky.

Odporúčame

Kristovo nanebovstúpenie

Sviatok

Kristovo nanebovstúpenie

Kristovo nanebovstúpenie si nemožno predstavovať podľa prírodných zákonov, lebo oslávené telo zmŕtvychvstalého Krista už nepodliehalo pozemským fyzikálnym zákonom.